Tin hoạt động

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020- 2021

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020- 2021

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020- 2021
                 BÁO CÁO KẾT QUẢ

XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (MỨC ĐỘ 1)

NĂM 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (MỨC ĐỘ 1) NĂM 2015

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia;
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
Thiết kế website    
 
 
 
^ Về đầu trang