Tổng hợp kết quả Học kỳ 1 năm học 2016-2017
Trường TH Minh Hóa
Môn học, HĐGD Tổng số học sinh Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
Số lượng % Số lượng % Số lượng %
Tiếng Việt 309 105 33.98 189 61.17 15 4.85
Toán 309 115 37.22 169 54.69 25 8.09
Đạo đức 309 123 39.81 186 60.19 0 0.00
Tự nhiên và Xã hội 198 70 35.35 128 64.65 0 0.00
Khoa học 111 50 45.05 61 54.95 0 0.00
Lịch sử và Địa lí 111 43 38.74 68 61.26 0 0.00
Âm nhạc 309 130 42.07 179 57.93 0 0.00
Mĩ thuật 309 116 37.54 193 62.46 0 0.00
Thủ công (Kĩ thuật) 309 132 42.72 177 57.28 0 0.00
Thể dục 309 127 41.10 182 58.90 0 0.00
Tiếng Anh 168 48 28.57 118 70.24 2 1.19
Tin học 168 48 28.57 119 70.83 1 0.60
Năng lực   Đạt tốt Đạt Cần cố gắng
Tự phục vụ, tự quản 309 110 35.60 170 55.02 29 9.39
Hợp tác 309 110 35.60 170 55.02 29 9.39
Tự học và GQVĐ 309 109 35.28 178 57.61 22 7.12
Phẩm chất              
Chăm học, chăm làm 309 142 45.95 167 54.05 0 0.00
Tự tin, trách nhiệm 309 140 45.31 169 54.69 0 0.00
Trung thực, kỉ luật 309 140 45.31 169 54.69 0 0.00
Đoàn kết, yêu thương 309 140 45.31 169 54.69 0 0.00
               
      Minh Hoá, ngày 12 tháng 01 năm 2017  
        P. HIỆU TRƯỞNG    
               
               
        Nguyễn Anh Minh    
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
 
Thiết kế website         
 
 
 
 
^ Về đầu trang