Tổng hợp học sinh năm học 2016-2017
                                                                     TỔNG HƠP HỌC SINH NĂM HỌC 2016- 2017
                         
TT LỚP TỔNG SỐ NỮ KHUYẾT TẬT ĐỘ TUỔI CHUYỂN ĐI CHUYỂN ĐẾN
2010 2009 2008 2007 2006 2005
1 1A 18 10 1 17 1(kt) Nam         1  
2 1B 19 12   19              
3 1C 22 13   22              
4 1D 7 5   7              
CỘNG   65 40 1 65/40 1KT         1  
1 2A 23 9 2/1   23            
2 2B 24 10 2/1   24            
3 2C 24 6     23         1  
4 2D 8 6     8            
CỘNG   79 30 4/2   78/30         1  
1 3A 24 13       24          
2 3B 33 15 1/1     32 KT 1 1(nam)        
CỘNG   57 28 1     56/28 1        
1 4A 23 8         23       1
2 4B 28 15         28        
CỘNG   51 23         51       1
1 5A 26 8 1/0         25 1KT    
2 5B 35 21 1/1         34KT1 1    
CỘNG   61 29           59/28 2/1    
TỔNG  14 313 151 8/4 65 79 56 52 59 2 2 1
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang