Thống kê kết quả chất lượng GDTH học kì I - Năm học 2017-2018
TRƯỜNG TH MINH HOÁ                  
                     
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG GDTH HỌC KÌ I - Năm học 2017-2018      
       
Môn học, HĐGD Tổng số học sinh Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành      
Số lượng % Số lượng % Số lượng %      
Tiếng Việt 314 88 28.03 204 64.97 22 7.01      
Toán 314 103 32.80 186 59.24 25 7.96      
Đạo đức 314 133 42.36 181 57.64   0.00      
Tự nhiên và Xã hội 210 72 34.29 137 65.24 1 0.48      
Khoa học 104 43 41.35 61 58.65   0.00      
Lịch sử và Địa lí 104 35 33.65 66 63.46 3 2.88      
Âm nhạc 314 114 36.31 199 63.38 1 0.32      
Mĩ thuật 314 104 33.12 209 66.56 1 0.32      
Thủ công (Kĩ thuật) 314 117 37.26 197 62.74   0.00      
Thể dục 314 136 43.31 178 56.69   0.00      
Tiếng Anh 174 45 25.86 126 72.41 3 1.72      
Tin học 174 44 25.29 129 74.14 1 0.57      
Năng lực   Đạt tốt Đạt Cần cố gắng      
Tự phục vụ, tự quản 314 92 29.30 201 64.01 21 6.69      
Hợp tác 314 92 29.30 192 61.15 30 9.55      
Tự học và GQVĐ 314 75 23.89 206 65.61 33 10.51      
Phẩm chất                    
Chăm học, chăm làm 314 163 51.91 149 47.45 2 0.64      
Tự tin, trách nhiệm 314 156 49.68 156 49.68 2 0.64      
Trung thực, kỉ luật 314 200 63.69 113 35.99 1 0.32      
Đoàn kết, yêu thương 314 188 59.87 125 39.81 1 0.32      
 Số HS được khen thưởng                    
 Cấp trên                    
 Cấp trường                    
 Số HS hoàn thành chương trình lớp học  Tổng số  Tỉ lệ  Lớp 1  Lớp 2  Lớp 3  Lớp 4  Lớp 5      
276 87.90 65 58 62 46 45      
                     
                     
Người lập   HIỆU TRƯỞNG      
                     
                     
                     
                 
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website    
 
^ Về đầu trang