Sổ cấp phát thuốc

SỔ CẤP PHÁT  THUỐC:

QÚI I: Tháng 9-  tháng 12:

TT

Tên thuốc

Đơn vị

HSD

Nhập thuốc

Xuất thuốc

Tồn

1

Paracetamol

viên

10/10/2018

2 hộp

1 hộp

1 hộp

2

Hapacol

gói

12/9/2018

2 hộp

2 hộp

 

3

Dầu phật linh

chai

18/3/2018

1 hộp

1 hộp

5 chai

4

PVP sát trùng

chai

13/7/2018

5 chai

5 chai

 

5

Oxy già

chai

12/9/2018

5 chai

5 chai

2 chai

6

ORS

goi

20/11/2018

10 gói

10 gói

 

7

Beberin

Lọ

20/12/2018

1 hộp

1 hộp

 

8

Cao sao vàng

Hộp

12/10/2018

1 hộp

1 hộp

 

9

Gạc cuộn

gói

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

10

Băng cuộn

gói

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

11

Bông

gói

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

12

Băng dính cá nhân

Hộp

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

13

Salonpas dán

Hộp

16/10/2018

1 hộp

1 hộp

 

 

 

 

SỔ CẤP PHÁT  THUỐC:

QÚI II: Tháng 12-  tháng 3:

TT

Tên thuốc

Đơn vị

HSD

Nhập thuốc

Xuất thuốc

Tồn

1

Paracetamol

viên

10/10/2018

2 hộp

2 hộp

 

2

Hapacol

viên

12/9/2018

2 hộp

2 hộp

 

3

Dầu phật linh

chai

18/3/2018

1 hộp

1 hộp

 

4

PVP sát trùng

chai

13/7/2018

5 chai

5 chai

 

5

Oxy già

chai

12/9/2018

5 chai

5 chai

 

6

ORS

goi

20/11/2018

10 gói

10 gói

 

7

Beberin

Lọ

20/12/2018

1 hộp

1 hộp

 

8

Cao sao vàng

Hộp

12/10/2018

1 hộp

1 hộp

 

9

Gạc cuộn

gói

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

10

Băng cuộn

gói

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

11

Bông

gói

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

12

Băng dính cá nhân

Hộp

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

13

Salonpas dán

Hộp

16/10/2018

1 hộp

1 hộp

1 hộp

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ CẤP PHÁT  THUỐC:

QÚI III: Tháng 3-  tháng 5:

TT

Tên thuốc

Đơn vị

HSD

Nhập thuốc

Xuất thuốc

Tồn

1

Paracetamol

viên

10/10/2018

2 hộp

2 hộp

 

2

Hapacol

viên

12/9/2018

2 hộp

2 hộp

 

3

Dầu phật linh

chai

18/3/2018

1 hộp

1 hộp

 

4

PVP sát trùng

chai

13/7/2018

5 chai

5 chai

 

5

Oxy già

chai

12/9/2018

5 chai

5 chai

 

6

ORS

goi

20/11/2018

10 gói

10 gói

 

7

Beberin

Lọ

20/12/2018

1 hộp

1 hộp

 

8

Cao sao vàng

Hộp

12/10/2018

1 hộp

1 hộp

 

9

Gạc cuộn

gói

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

10

Băng cuộn

gói

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

11

Bông

gói

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

12

Băng dính cá nhân

Hộp

12/5/2018

5 gói

5 gói

 

13

Salonpas dán

Hộp

16/10/2018

1 hộp

1 hộp

 

14

Cồn xoa bóp

Hộp

20/5/2018

1 hộp

1 hộp

 

 

 

 

 

     Nhân viên Y tế                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Hồng Lĩnh                                                          Đinh Thị Bạch Dương

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔTHEO DÕI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ:

Năm học 2016-2017

 

 

 

TT

TÊN THIẾT BỊ Y TẾ

ĐƠN VỊ

NĂM MUA

GHI CHÚ

1

Maý đo huyết áp cơ năng

1 bộ

2012

 

2

Máy đo huyết áp điện tử

1 bộ

2017

 

3

Bộ đo thị lực

1 bộ

2017

 

4

Bộ nẹp tay chân

3 bộ

2017

 

5

Máy điện châm

1 bộ

2017

 

6

Nhiệt kế

1 bộ

2012

 

7

Hộp đựng bông

1 cái

2012

 

8

Hộp đựng cồn

1 cái

2012

 

9

Khay quả đậu

1 cái

2012

 

10

Panh

1 cái

2012

 

11

Kéo

1 cái

2012

 

12

Cân

1 cái

2012

 

13

Thước đo

1 cái

2012

 

14

Tủ thuốc

2 tủ

2012

 

 

     Nhân viên Y tế                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Hồng Lĩnh                                                          Đinh Thị Bạch Dương

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website  
^ Về đầu trang