Tin hoạt động

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020- 2021

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC  2020- 2021
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020- 2021

PHÒNG GD&ĐT LỆ MINH HÓA                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

   TRƯỜNG  TH MINH HÓA                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC: 2020 – 2021

I. TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN LÍ TỔ CM:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trong năm học: Ghi cụ thể chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, khả thi (dựa vào kế hoạch hoạt động của nhà trường)

2. Thực hiện đầy đủ các loại sổ sách của nhà trường quy định.

3. Thực hiện kiểm tra chuyên đề về soạn bài, chất lượng giáo dục,việc đánh giá học sinh theo TT30 và TT22, Việc xây dựng tổ chức lớp học, xây dựng nề nếp lớp (Vệ sinh, trật tự kỉ luật, thái độ học tập, hành vi đạo đức của học sinh)

4. Xây dựng nề nếp dạy - học của giáo viên-học sinh trong tổ.

5. Tổ chức tốt nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tuần (vào chiều thứ tư).

          - Sinh hoạt chuyên môn được tổ chức theo chuyên đề, các chuyên đề được Tổ lên kế hoạch cụ thể.

- Trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ trưởng phải nắm và chuẩn bị nội dung họp cụ thể: Những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung cần trao đổi, kế hoạch chung của tổ. Vì thế các nội dung khó của từng chuyên đề đều được đem ra bàn bạc để thống nhất trong tổ.

6. Bồi dưỡng nâng tay nghề giáo viên trong tổ.

          + Trực tiếp bồi dưỡng GV qua triển khai các chuyên đề.

          + Bồi dưỡng GV qua dự giờ, thăm lớp (1tiết/tuần): Qua dự giờ , thăm lớp để TT điều chỉnh cách soạn bài; phương pháp, hình thức tổ chức lớp học; cách điều hành của HĐTQ, nhóm trưởng; cách đánh giá học sinh theo TT 30 -TT22 giúp giáo viên trong tổ tự tin khi lên lớp, các giờ dạy đạt kết quả tốt hơn.

          + Bồi dưỡng giáo viên trong tổ ứng dụng CNTT vào dạy học.

+ Động viên, hướng dẫn GV trong tổ viết sáng kiến kinh nghiệm để phổ biến, áp dụng cho toàn tổ cùng nhau học tập.

+ Nắm bắt đổi mới chương trình GDPT2018 để chỉ đạo thực hiện ở khối 1, chỉ đạo vận dụng ở khối 2-5.

+ Bồi dưỡng qua chương trình BDTX theo thông tư 17 của Bộ GD-ĐT.

7. Theo dõi, phân tích, đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục của tổ.

8. Đề xuất, tham mưu với Ban Giám Hiệu khen thưởng những giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy cũng như tham gia tốt các hoạt động mà nhà trường phân công. Đề nghị phê bình những giáo viên vi phạm qui chế chuyên môn hoặc chưa nhiệt tình tham gia vào các hoạt động mà nhà trường, tổ phân công.

 

II. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ

* Hồ sơ tổ chuyên môn

1. Kế hoạch tổ: Có đủ kế hoạch năm, tháng, tuần.

2. Biên bản sinh họat tổ: Ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc họp tổ chuyên môn, chuyên môn đúng theo thể thức trình bày biên bản.

          3. Ch­ương trình dạy học theo tổ khối.

          4. Sổ theo ký duyệt giáo án

          5. Kế hoạch triển khai các chuyên đề dạy học.

          6. Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên.

7. Sổ theo dõi chất l­ượng.(Chất lượng kiểm tra Định kì) và Theo dõi HS chưa hoàn thành KT-KN:  Tổ thiết lập kế hoạch bồi dưỡng HS chưa hoàn thành KT-KN các môn học theo quy trình năm, đợt, tháng, đối tượng theo từng kĩ năng; kết quả chống lõi ở tổ một cách cụ thể. Lập danh sách học sinh , các báo cáo kịp thời về chuyên môn sau mỗi đợt kiểm tra.

         9. Tập giáo án thao giảng.

       10. Biên bản sinh hoạt tổ.

           *Lưu ý:

- Bài dạy thao giảng giáo viên soạn trên giấy A4, sau dạy nộp về tổ chuyên  môn, lưu giữ đóng thành tập, bài soạn giáo án điện tử lưu giữ vào máy vi tính ở Đ/c  Phó Hiệu trưởng.

-Trước khi thao giảng các dạng bài nếu cần thiết tổ phải trao đổi, định hướng thống nhất phương án dạy, định rõ các hoạt động dạy học phù hợp với từng dạng bài; trường hợp có vướng mắc, khó khăn cần kịp thời trao đổi với chuyên môn để thống nhất chỉ đạo.

* Hồ sơ giáo viên

1- Sổ chư­ơng trình cá nhân

2- Sổ Kế hoạch dạy học hay nhật ký dạy học.                                   

3- Bảng tổng hợp chất lượng(GVCN), sổ theo dõi chất lượng (GV bộ môn)

4- Sổ chủ nhiệm + Phiếu liên lạc + BB họp phụ huynh, BB bầu HĐTQ, BB bình bầu thi đua cuối KI, cuối năm (đối với GVCN).                                                            

  5- Sổ chuyên môn (ghi chép CM, BDTX và dự giờ).

6- HS BDTX cá nhân (KH BDTX cá nhân, bài thu hoạch, Tài liệu bồi dưỡng )

            7- Hồ sơ theo dõi HSKT (nếu có)

            8- Sổ theo dõi VSCĐ.

            * Hồ sơ học sinh

 1. Bút viết:

- Bút máy, bút kim chữ A

- Viết bằng mực xanh.

2. Vở:

*Theo QĐ số 539/QĐ-GD&ĐT ngày 14/9/2012

1. Vở ghi  bài tập Toán

2. Vở Chính tả

3. Vở Tập làm văn (trừ khối 1)

4. Vở Tập viết Khối 1,2,3.

* HS dùng loại vở 4 ly.

 * Vở bao bọc có nhãn dán ở góc phải.

3. Sách giáo khoa:

          - Lớp 1:Sử dụng bộ sách Cùng học để phát triển năng lực do NXBGD sản xuất.

          - Môn Mĩ thuật từ lớp 2 đến lớp 5: Sử dụng tài liệu học Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực người học (NXB Giáo dục Việt Nam).

          - Giáo dục kĩ năng sống: Sử dụng Tài liệu "Sống đẹp” (NXB Giáo dục Việt Nam).

          - Môn Tiếng Anh: Lớp 2- 5 Tiếng Anh mới  (NXB Giáo dục Việt Nam).

         - Giáo dục địa phương: Sử dụng tài liệu giáo dục địa phương do Sở GD&ĐT Quảng Bình biên soạn (NXB Giáo dục Việt Nam).

         - HS có đủ SGK, sách HDH theo quy định cho các môn học bắt buộc và môn tự chọn Tin học(Sách mới), Ngoại ngữ .

- Sách vở đ­ược bao bọc bằng giấy và giữ gìn cẩn thận, có nhãn.

4. Đồ dùng học tập: Có đủ số lư­ợng đồ dùng và đang sử dụng tốt (theo QĐ số 539/QĐ-GD&ĐT ngày 14/9/2012)

III. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC LỚP HỌC:

          1. Lớp học chính khoá:

          *HĐTQ:

- Lớp tổ chức bầu Hội đồng tự quản theo đúng quy trình, trên nguyên tắc dân chủ và tự nguyện.

- HĐTQ gồm Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch, dưới HĐTQ là các Ban cũng do học sinh bầu ra.

- Tổ chức bầu HĐTQ 1lần/tháng (vào tiết SHTT cuối của tháng), có sự tham gia của GVCN, đại diện Hội cha mẹ học sinh.

- GVCN phải lên kế hoạch cụ thể và lưu Biên bản bầu HĐTQ của từng tháng.

* Nhóm học tập:

  - Các thành viên trong nhóm học tập được luân chuyển chỗ ngồi trong nhóm theo từng buổi học. (Học sinh tự chuyển chỗ ngồi trong nhóm theo chiều kim đồng hồ)

  - Thay đổi vị trí chỗ ngồi các nhóm 1 lần/tuần theo quy ước của GV   nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh.

  2. Lớp học tăng cường:

   - Theo lớp học chính khoá, thực hiện theo chương trình, TKB riêng do HT, PGD phê duyệt.

          3. Lớp học bơi An toàn:

Theo phân công của nhà trường, có 2 GV cùng dạy/ lớp.Thực hiện chương trình quy định của Phòng GD Minh Hóa, TKB riêng và thực hiện đúng nội quy bể bơi.

          4. Quy định trong phòng học.

- Sắp xếp bàn ghế thẳng hàng ngay ngắn, khoảng cách phù hợp.

- Vệ sinh phòng học sạch sẽ trước khi vào học và sau khi tan học.

- Có giá và chậu n­ước, khăn tay, khăn trải bàn, bình hoa, khăn lau bảng.

- Mọi dụng cụ trong lớp học, đồ dùng dạy học đ­ược sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt.

- Thư­ờng xuyên quét mạng nhện trong phòng học, hành lang.

- Không đ­ược làm bẩn t­ường vôi, bàn ghế và cửa sổ.

- H­ướng dẫn học sinh cài cửa, mở cửa tr­ước lúc vào học, đóng cửa sau khi tan học.

- Ra khỏi phòng phải tắt điện, quạt (GV dạy tiết cuối của buổi chịu trách nhiệm).

5. Quy định trình bày bảng lớp.

          - GVCN ghi đầy đủ các thông tin ở trên bảng, các quy định cho học sinh.

- Ghi ngày, tháng, môn học, tên bài dạy.

- Chia bảng theo cột, tùy theo nội dung.

- Chữ viết của giáo viên rõ ràng, nắn nót, đủ nét, tránh viết cẩu thả, viết hoa đúng mẫu, không tùy tiện. Chữ viết bảng là chữ viết thư­ờng.

   - Dùng thư­ớc gạch chân các đề mục, không được dùng tay(Trừ lớp 1).

  - Bảng lớp phải sạch sẽ khi dạy bài mới, không còn các thông tin của tiết học trước. (Ưu tiên lớp 1 nhưng khi dự giờ thao giảng thì bảng lớp phải sạch sẽ.)

6. Quy định về trình bày vở học sinh:

  - Thứ ngày: cách lề 2 ô ly

  - Môn học: ghi ở giữa và gạch chân môn học.

   - Ghi tên bài học căn giữa vở.

  - Đến lượt bài chấm chừa khoảng 2 dòng để GV nhận xét.

  - Xong mỗi bài học gạch hết bài (Cách lề 3 ô ly)

  - Vở trình bày sạch sẽ, không dây mực, không tẩy xóa, không dùng bút xóa.

  - Chữ viết, chữ số đúng mẫu.

IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI SOẠN, VIẾT NHẬT KÍ, GHI CÁC LOẠI SỔ.

1. Sổ Kế hoạch dạy học ( Giáo án):

 Soạn bài đầy đủ, đúng chương trình, thời khóa biểu trước khi lên lớp. Không soạn bỏ tiết. Bài soạn phải đánh thứ tự số trang liên tiếp từ 1 đến hết quyển. Cần bổ sung đánh giá thường xuyên theo hướng dẫn TT22( Tiêu chí, PP, KT đánh giá)

1.1. Đối với Lớp 1:

          - Giáo viên nghiên cứu kĩ Thiết kế dạy học theo từng bài, từng môn trước khi dạy và chỉ ghi nhật kí dạy học. (Ngày dạy, tên bài học, một số điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm học sinh, điều kiện thực tế tại trường )

          - Đối với các tiết ÔLTV GV soạn bài theo các nội dung:

            I. Mục tiêu:

           II. Hình thức tổ chức:

          III. Hoạt động dạy học:

1.2. Đối với các lớp 2-4(Trừ Mỹ Thuật).

Giáo viên soạn bài ngang có dán logô theo các hình thức dạy học và chia nội dung bài học thành các hoạt động chính. Trong các hoạt động GV chia nhỏ việc cho từng nội dung cần đưa ra tiêu chí, PP,KT đánh giá theo TT22.

Cụ thể một bài soạn:

TUẦN……

                                              Ngày dạy:…………………………………..

Môn: ..... Tên bài:......

I.Mục tiêu: Mục tiêu thể hiện rõ về kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực cần đạt.

Ghi đúng chuẩn KT - KN , GV bám sát Hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môm học cấp TH, theo Công văn số 5842/BGD ĐT-VP  ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh bỏ không dạy hoặc thay thế những bài nào, những nội dung nào.Ghi tích hợp nội dung GD. Phần tích hợp nội dung giáo dục môi trường biển đảo, giáo dục môi trường, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, giáo dục KNS…. đưa vào cuối của mục tiêu, in nghiêng, đậm.

II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: GV; HS

          III. Hoạt động học:

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Khởi động:

2. Nội dung bài mới.- Hình thức tổ chức (lôgô)

            (Chia việc cho từng nội dung)                     

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Từng nội dung của hoạt động .- Hình thức tổ chức của từng nội dung(lôgô)

            (Chia việc cho từng nội dung)                     

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

             1.Cùng người lớn trong nhà thực hiện:

 2. Chia sẻ với các bạn ở trong lớp vào giờ học  ngày hôm sau.

* Đối với các tiết ôn luyện Toán, TV: Sử dụng cuốn “ Hướng dẫn Em tự ôn luyện Toán và Hướng dẫn Em tự ôn luyện TV” để dạy. Giáo viên nghiên cứu kĩ các nội dung có trong tài liệu, căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và đối tượng học sinh, phân chia tiết, lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức hoạt động tương tác giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên nhằm củng cố vững chắc kiến thức, kĩ năng cần thiết, trọng tâm của tuần học. Trên cơ sở tài liệu, GV thực hiện ghi nhật kí dạy học điều chỉnh mục tiêu, nội dung, hình thức các hoạt động cho phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh của lớp và đưa nội dung đánh giá thường xuyên theo TT22 vào cuối mỗi hoạt động.

*Môn MT: Giáo viên thực hiện soạn bài giảng các bài điển hình 5 bài/năm học trong đó có đủ 7 quy trình dạy học và viết nhật kí bài giảng như sau:

          1. Mục tiêu: thống nhất như SGK

                              Nội dung điều chỉnh dành cho HSY, HSKT

          2. Chuẩn bị:  Vật liệu thay thế của HS, GV

          3. Hoạt động dạy học

                               Các hoạt động điều chỉnh phù hợp trình độ HS (HSY-HSG)

                                Bố trí các HĐ trong từng tiết học

                              Đánh giá thường xuyên sau mỗi hoạt động.

Các sản phẩm của cá nhân, nhóm được lựa chọn và lưu trữ và trưng bày đảm bảo tính thẩm mĩ tại phòng Nghệ thuật

- Bài soạn được ký duyệt vào thứ 2 đầu tuần. Tất cả bài soạn được vi tính hoá với phong chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Tiêu đề, mục tiêu, chuẩn bị ĐDDH, các hoạt động học phong chữ in. Sử dụng các thuật ngữ phù hợp, có lô gô trong các hoạt động. Đăng tải nội dung bài soạn theo từng tuần học lên trang Website của trường (đăng trước ít nhất 3 ngày).

1.3 Đối với các tiết bồi dưỡngHSNK :

- GV được phân công bồi dưỡng cần hệ thống chương trình cần bối dưỡng, sắp xếp theo chuyên đề, lên kế hoạch bồi dưỡng của năm, tháng, tuần, buổi, tiết. Thực hiện soạn bài theo kế hoạch( có thể soạn theo buổi). Bài soạn ghi rõ mục tiêu, hệ thống bài tập (có hướng dẫn bài mẫu), bài tập luyện tập,..

1.4 Viết nhật kí : Ghi ngày dạy, tên bài, nội dung điều chỉnh(Theo đối tượng).

1.5. Môn bơi lội(Lý thuyết và thực hành) : Cần có giáo án, nhật kí, chương trình và hồ sơ quản lý học sinh theo yêu cầu.

- Đối với lớp 5( dạy học theo mô hình trường học mới) dạy theo tài liệu hướng dẫn học và GV điều chỉnh logo…cho phù hợp với đối tượng HS của lớp.

Lưu ý: Sau mỗi hoạt động giáo viên đưa nội dung đánh giá thường xuyên theo TT22 vào đảm bảo thể hiện rõ, đúng về phương pháp, kĩ thuật và tiêu chí đánh giá cho mỗi hoạt động dạy học.

2. Bảng tổng hợp của GVCN và sổ theo dõi của GVbộ môn :Thực hiện  theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016. ( 4 lần/năm)

3. Sổ ch­ương trình dạy học:  

- Một tuần được đóng khung trên một trang thống nhất cách trình bày văn bản( biểu mẫu, cỡ chữ)

Cột Ghi chú: thời gian hay việc làm khi lịch học thay đổi không đúng với CT đã lên, Kí hiệu điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn 896/ BGD&ĐT-GDTH, tài liệu GD địa phương, tài liệu tích hợp phòng tránh TNBM và VLCN, môi trường – biển đảo, năng lượng, tích hợp GD kĩ năng sống…., đồ dùng thiết bị sử dụng dạy học.

4. Sổ BDTX:

- Ghi kế hoạch bồi d­ưỡng và các bài thu hoạch

          5. Sổ dự giờ:

- Dự giờ ít nhất 1 tiết/ 1 tuần (đối với TPCM 2 tiết/ tuần). Sau tiết dự có đánh giá nhận xét, xếp loại. Riêng các tiết dự giờ đổi mới SHCM theo nghiên cứu bài học không đánh giá xếp loại.

- Sổ dự giờ cần ghi đầy đủ các nội dung (theo mẫu).

6. Sổ ghi chép tổng hợp: Ghi đầy đủ thông tin nội dung các buổi sinh hoạt hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn, tổ chuyên  môn chỉ dùng theo năm học.

7. Sổ nhật kí sử dụng đồ dùng dạy học: Cập nhật thông tin  đầy đủ, chính xác (Kể cả DDTB tự làm).

8. Sổ theo dõi Vở sạch chữ đẹp:

          - Đánh giá VSCĐ theo tinh thần nhiệm vụ năm học, coi trọng khâu đánh giá chữ viết đúng mẫu, cách trình bày vừa đảm bảo tính thẩm mĩ, vừa đảm bảo đảm tính khoa học. Khi đánh giá ghi rõ ưu nhược, hướng khắc phục.

III. Lên lớp:

Thực hiện nghiêm túc thời gian lên lớp theo thời gian biểu. Không tự ý đổi tiết, xáo tiết, bỏ tiết. Lên lớp giảng dạy đúng chương trình, không cắt xén thời gian.

Lưu ý: Nếu GV muốn đổi tiết hoặc nhờ GV khác dạy thay phải có sự đồng ý của Ban giám hiệu; Nghỉ dạy phải có giấy xin phép có chữ kí của người dạy thay- Trừ trường hợp đột xuất phải báo kịp thời, không để trống tiết).

- Hạn chế đến mức tối đa việc ngồi dạy, không làm việc riêng trong giờ dạy, điện thoại để chế độ rung, hạn chế sử dụng điện thoại di động  trong khi dạy học.

- Phải có ĐDDH trong các tiết dạy, không dạy chay khi có thiết bị dạy học, các tiết dạy cần thể hiện đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực của HS

- Đảm bảo nề nếp khi chuyển tiết học môn năng khiếu hay khi chuyển giữa tiết này sang tiết khác.

IV Quy định lịch sinh hoạt chuyên môn.

- Tuần 1: Họp HĐSP, nắm kế hoạch HĐ.

- Tuần 2: Chuẩn bị thao giảng, dự giờ theo chuyên đề.

- Tuần 3: thao giảng, dự giờ theo chuyên đề.

- Tuần 4: BDCM trong tổ theo kế hoạch cần thiết.

     Đánh giá công tác tháng, dự kiến kế hoạch tháng tới.

V. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH:

Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014và TT22/2016  của Bộ GD&ĐT về ban hành quy định đánh giá  học sinh tiểu học.

Đánh giá thư­ờng xuyên:

- Đánh giá bằng lời, viết nhận xét ở vở HS trong các tiết học chú ý về sự tiến bộ của học sinh, những hạn chế và biện pháp khắc phục.  (Y/c lời nhận xét phải gãy gon, tránh chung chung, thể hiện sự động viên khuyến khích thân thiện với HS, Chữ viết của GV đẹp, đúng mẫu)

- Đối với lớp 1: sẽ có TT hướng dẫn riêng nhưng theo dự thảo cũng cơ bản như TT22, chỉ một số thay đổi.

* Đối với các loại vở:

- GV đánh giá kết quả làm bài trong vở của học sinh bằng nhiều hình thức (gạch chân, các kí hiệu, viết nhận xét)

- Trong đánh giá GV phải kết hợp sửa sai cho học sinh.

(đánh giá vở HS theo thông tư 30-22 (1 lần/tháng/1 loại vở), đối với HS lõi trong lớp tăng cường nhận xét, phân môn TLV4,5 nhận xét 100% bài viết của HS; riêng phân môn TLV2,3 nhận xét 50% bài viết của HS)

* Nhận xét tổng hợp đánh giá HS cuối kì I, cuối năm, tổng hợp kết quả đánh giá HS cả năm học (GV bộ môn), tổng hợp kết quả đánh giá HS cả năm học (GV chủ nhiệm) đảm bảo chính xác.

VI. DỰ GIỜ, THAO GIẢNG, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

- Mỗi GV dự ít nhất 1 tiết/tuần, tổ trưởng dự ít nhất 2 tiết/ tuần.

- Mỗi GV thao giảng 1tiết/ học kì các môn học đang đảm nhiệm.

- Tăng cường bồi dưỡng UDCN thông tin trong công tác giảng dạy. Truy cập Website của trường  một các thường xuyên để trao đổi thông tin 2 chiều và đẩy mạnh viết tin bài đăng Website của trường  .

- Cần tăng cường học hỏi cách soạn bài theo phần mềm E-leaning, cuối năm CSTĐ CS trở lên có 1 bài soạn/ 1 GV.

VII. QUY ĐỊNH KHÁC:

- Thông tin 2 chiều phải chính xác, kịp thời.

- GV có số điện thoại của phụ huynh HS trong lớp để liên lạc.

- Đến trư­ờng phải ăn mặc kín đáo, lịch sự. Sáng thứ 2: Nữ áo dài truyền thống, nam sơ mi trắng thắt cà vạt, quần tây (Kể cả trời mưa tránh tình trạng lổ đổ - Trừ trường hợp trời rét dưới 15 độ). 

- Giao tiếp phải nhẹ nhàng, mẫu mực.

- Giáo viên đến trước giờ dạy ít nhất 15 phút (đối với GVCN đến trước ít nhất 20 phút để chỉ đạo học sinh lao động vệ sinh, cùng lớp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm và truy bài đầu giờ). Riêng các buổi GVCN không có tiết thì GVCB dạy tiết 1 chịu trách nhiệm thay GVCN ổn định các hoạt động của lớp.

- Việc bỏ lớp, bỏ tiết không có lí do, lên lớp không có bài soạn, chấm chữa không đúng  quy định, coi - chấm thi không nghiêm túc…tuỳ theo mức độ vi phạm để thực hiện xử phạt hành chính, kỉ luật theo văn bản quy định và đưa vào đánh giá xếp loại cuối năm.

- Nghiêm cấm cán bộ giáo viên, nhân viên có sử dụng bia, rượu, thuốc lá, chất kích thích trong giờ làm việc và khi lên lớp. Không được sử dụng điện thoại trong giờ dạy.

- Nghiêm cấm các hành vi xâm hại đến nhân cách học sinh, vi phạm phẩm chất nhà giáo.

- Có ý thức bảo quản giữ gìn tài sản chung của nhà trường và xây dựng trường học Xanh-Sạch-Đẹp- an toàn.                                                                                                

*Thư viện : Lên lịch đọc sách vào cho HS các hs khối ở các điểm trường. Khối 1,2 đưa sách về tận lớp cho GV. Tổ chức hoạt động đọc cần có các sản phẩm viết, vẽ..lưu tại thư viện( Chọn 1 số nhằm trang trí.). Thiết lập bộ hồ sơ theo yêu cầu đợt tập huấn. Trình kế hoạch Hiệu trưởng duyệt đầu năm.

* Đội: Tổ chức sinh hoạt 15phút đầu giờ:

T2,4: TV  Thứ 3,5: Toán  T6: Anh văn (GVCN và dạy T1 chịu trách nhiệm)

          Giữa giờ:

          T2,4,6: Thể dục

          T3,5: Dân vũ, ca múa tập thể.

 

                                                                                Minh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2020

         HIỆU TRƯỞNG:                                                                    PTCM:         

 

           Đinh Thị Bạch Dương                                                        Đinh ThịGiang

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

WBRIQ

NoLhEh
8/9/2016 9:15:19 AM

YrGiZW

7iBlU
1/6/2017 1:50:53 AM

2DNpYT

U3886
2/19/2017 3:38:34 PM

aAQgs

s070Hd
4/1/2017 8:58:50 PM

jrOJVx

rY76PS
4/1/2017 8:58:56 PM

gqMmwQ

jBkNy
4/3/2017 6:19:15 AM

YTQKb

fto9aX
5/19/2017 12:33:50 PM

MKdx4

lFQek
5/21/2017 3:11:52 AM

Cvga7

ZiavFr
10/22/2017 5:13:16 PM

eULkTq

FBwT4S
2/17/2018 1:02:31 AM

aUFPt

Mjyf0
2/19/2018 3:35:05 AM

FKuRK

t6QxR
12/12/2020 3:43:39 PM
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website     
 
 
^ Về đầu trang