Kế hoạch xây dựng mô hình thư viện thân thiện- thư viện xanh

   PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                           Độc lập – Tự do –Hạnh phúc           

  Số:    /KH - TV                                                         Minh Hóa,  tháng 10 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG

 MÔ HÌNH THƯ VIỆN THÂN THIỆN - THƯ VIỆN XANH

     Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017 Hiệu trưởng trường Tiểu Minh Hóa đã chỉ đạo cho bộ phận thư viện đề ra kế hoạch thực hiện “Xây dựng thư viện xanh - thư viện thân thiện” trong năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

    Trường Tiểu học Minh Hóa được đóng trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra lũ lụt nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo phòng giáo dục và sự chỉ đạo của BGH nhà trường nên năm học 2014 - 2015 thư viện trường đã được phòng GD&ĐT Minh Hóa công nhận thư viện đạt xuất sắc theo Quyết định của Bộ.

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BGH nhà trường cùng với bộ phận thư viện đã đầu tư và bổ sung các loại sách và trang thiết bị để phục vụ tốt cho công tác dạy và học trong thư viện nhà trường.

- Thư viện có đầy đủ các loại sách tham khảo chuyên môn giúp giáo viên và học sinh nâng cao thêm kỹ năng và kiến thức của mình, từng bước có hướng đến thư viện để đọc sách từ đó lượng bạn đọc ngày một nhiều hơn.

- Thự viện có đầy đủ cơ sở vật chất như: bàn, ghế để ngồi đọc sách, tủ trưng bày, giá sách, tủ sách pháp luật, tủ phích, bảng nội qui…Khuôn viên trường thoáng mát thuận tiện cho việc đọc sách và sân chơi cho các em.

- Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của BGH và sự tham gia của toàn thể giáo viên và học sinh cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng thư viện xanh, thư viện thân thiện. Khuôn viên trường rất thuận tiện cho việc xây dựng thư viện xanh ngoài trời.

2. Khó khăn:

- Địa bàn trường đóng thường xuyên xẩy ra tình trạng ngập lụt vào mùa mưa nên việc thực hiện thư viện xanh ngoài trời là rất phức tạp và khó khăn.

 - Sách tham khảo giúp cho nghiên cứu các lĩnh vực khác còn chưa có như: nghiên cứu địa lí, các nhà khoa học…

- Nguồn kinh phí để xây dựng thư viện xanh, thư viện thân thiện còn hạn hẹp.

- Một số em học sinh còn chưa có ý thức bảo quản của cải chung dẫn đến tài sản dễ bị mất mát, hư hỏng.

II/ MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

- Củng cố và phát huy thư viện trường học, nhằm tạo sự yêu thích đọc sách trong giáo viên và học sinh để thư viện là nơi thu hút là nơi giáo viên giải trí, bồi dưỡng kiến thức là môi trường thân thiện cho các em học sinh học tập, sáng tạo và phát triển tư duy.

          - Tạo thói quen đọc sách trong giáo viên và học sinh, kích thích nhu cầu đọc sách báo tìm hiểu qua sách báo, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học sinh. Giúp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.

          - Góp phần thực hiện thành công phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

           Kế hoạch thực hiện.

TT

Công việc/Hoạt động

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Đối tượng

Lực lượng hỗ trợ

 

 

1

- Học sinh ổn định trường lớp.

- Lên kế hoạch cho GV, HS mượn sách.

- Làm tổng vệ sinh chung, kiểm tra kho sách,kho thiết bị sau nghỉ hè.

 

Tháng 8

 

- CBTV

 

VGV,HS

BGH, Tổ cộng tác viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

-Tham mưu  BGH  nhà trường để lập kế hoạch xây dựng mô hình thư viện  thân thiện - thư viện xanh trong năm học mới.Cụ thể:

-Về cơ sở vật chất .

- Nghiệp vụ

- Tổ chức hoạt động.

- Hệ thống quản lý.

- Xây dựng nội quy thư viện.

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

- BGH

- CBTV

 

 

 

 

BGH, CB-CNV, HS, Phụ huynh.

 

 

 

 

 

3.

- Thực hiện kế hoạch.

- Tiến hành bài trí phòng thư viện, bố trí bàn ghế, các góc hoạt động theo hướng thân thiện.

- Phân loại sách theo mã màu.

- Xây dựng hệ thống mượn - trả tự phục vụ.

- Lên lịch hoạt động để các em có một tiết đến với thư viện.

- Tuyên truyền, giới thiệu sách theo chủ đề chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

 

 

 

 

 

 

Tháng 10

 

 

 

- CBTV

- HS, GV.

 

 

 

GV,HS

 

 

 

 

HS- Tổ cộng tác viên.

 

 

 

 

 

 

 

4

- Tổ chức xây dựng thư viện thân thiện, thư viện xanh.( thư viện ngoài trời) góc lớp, tủ sách lưu động.

- Đóng mới tủ sách ngoài trời ( 03 Cái) ba điểm trường

- Xây dựng giỏ sách, báo ở thư viện xanh, ở các góc cây, hành lang lớp học khu vực chính và  hai khu vực lẻ.

- Tổ chức vui chơi đọc sách cho khối 1.

- Tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

 

 

 

Tháng 11

 

 

- BGH

- CBTV

- Tất cả GV, HS trong trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS

 

 

 

 

- GVCN, TPT Đội.

 

 

 

 

5

- Tiếp tục xây dựng thư viện thân thiện ở góc cầu thang, thư viện thân thiện ở trước hành lang phòng thư viện trang trí và bổ sung thêm cây xanh còn ít. 

- Tổ chức vui chơi đọc sách cho HS tháng 12

- Tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng ngày thương binh liệt sĩ 22/12.

- Cán bộ thư viện làm biên bản tự đánh giá thư viện thân thiện (Đề nghị cấp trên về kiểm tra)

 

 

 

 

 

Tháng 12

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

 

 

HS

 

 

 

 

- GVCN, TPT Đội.

 

 

 

 

6

- Giới thiệu sách mới  vào sáng thư 2 đầu tuần

- Tổ chức vui chơi đọc sách cho HS tháng 01.

- Tổ chức đọc sách có hiệu quả.

- Luân chuyển sách báo ở các giỏ sách để các em có hứng thú đọc sách hơn.

 

 

 

Tháng 1

 

 

 

CBTV

 

 

 

HS

 

 

- GVCN, TPT Đội.

 

 

 

 

7

- Tổ chức vui chơi đọc

sách cho HS tháng 2.

- Tổ chức các tiết HS đến thư viện có hiệu quả.

- Luân phiên sách giữa các lớp trong tuần.

- Giới thiệu sách mới vào sáng thứ 2 đầu tuần.

 

 

Tháng 2

 

 

CBTV

 

 

HS

 

 

- GVCN, TPT Đội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

- Tổ chức vui chơi đọc sách cho HS tháng 3.

- Tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

- Tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ.

 

 

 

Tháng 3

 

 

 

CBTV

 

 

 

HS

 

 

- GVCN, TPT Đội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

- Giới thiệu sách mới vào sáng thứ 2 chào cờ đầu tuần.

- Thực hiện các hoạt động đọc sách.

- Hưởng ứng phong trào “ ngày hội sách”: Nhằm để học sinh quyên góp sách cho thư viện nhà trường.

 

 

 

Tháng 4

 

 

 

CBTV

 

 

 

HS

 

 

- GVCN, TPT Đội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Thực hiện các hoạt động đọc sách.

- Tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

- Tổng kết, báo cáo công tác thư viện trong năm học.

- Kiểm kê kho sách trước khi về hè.

- Tiến hành cho học sinh mượn sách, báo trong 2 tháng hè.

 

 

 

 

 

Tháng 5

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

 

 

HS

 

 

 

 

- BGH, TPT Đội, GVCN, tổ cộng tác viên.

                                                      

                                                             

                                                                                    Minh Hoá, tháng 10  năm 2016

 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                          Người lập kế hoạch

 

 

                                                                            Trương Thị Hoài Mơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website    
 
 
^ Về đầu trang