Kế hoạch tuần 2016-2017

                                         KẾ HOẠCH TUẦN 24

                                   (Từ ngày 6./2.-2017./10/2/2017  )

 

    Thứ      ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

2

 

Dọn dẹp lại phòng y tế sạch sẽ sau thời gian nghĩ sinh

Nhắc nhở h/s vệ sinh phong quang trường lớp

 

 

 

 

 

 

 

  3

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

KT vệ sinh nhà vệ sinh(TL)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KL

 

 

 

 

6

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                                         KẾ HOẠCH TUẦN 25

                                   (Từ ngày13./2.-2017./17/2/2017  )

    Thứ   ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

 2

Nhắc nhở h/s vệ sinh phong quang trường lớp

 Khám sức khỏe học sinh khối lớp 1

 

 

 

 

 

 

 

 3

KT vệ sinh nhà vệ sinh(TL)

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Vệ sinh phong quang

 

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

6

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

 

 

 

 

 

 

                                            KẾ HOẠCH TUẦN 26

                                      (Từ ngày 20./2.-2017./24/2/2017  )

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

  2

 Khám sức khỏe học sinh khối lớp 2 KB

Nhắc nhở h/s vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi nắng lên

 

 

 

 

 

 

 

3

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

KT vệ sinh nhà vệ sinh(TL)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

6

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                                          

 

 

 

 

                                             KẾ HOẠCH TUẦN 27

                                      (Từ ngày ngày 27./2.-2017./3/3/2017  )

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

2

Hưởng ứng ngày thầy thuốc việt  nam 27/2

Khám cc-cn cho học sinh khối 1,2

 

 

 

 

 

 

 

  3

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

                                            KẾ HOẠCH TUẦN 28

                                             (Từ ngày6-10/3-2017)

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

 2

Vệ sinh phong quang khu vực kb

Khu vực nhà vệ sinh

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 3

Làm hồ sơ y tế hoàn chỉnh

Khám thị lực cho học sinh

 

 

 

 

 

 

 

4

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

Nhắc nhở h/s vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi nắng lên

 

 

 

 

 

 

 

5

Vệ sinh phong quang

KT vệ sinh nhà vệ sinh(TL)

 

 

 

 

 

 

 

6

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

Khám thị lực cho học sinh

 

 

 

 

                                            KẾ HOẠCH TUẦN 29

                                             (Từ ngày6-10/3-2017)

                                       

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

Nhắc nhở h/s vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi nắng lên

 Khám sức khỏe học sinh khối lớp 2 KB

 

 

 

 

 

 

 

  3

KT vệ sinh nhà vệ sinh(TL)

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Vệ sinh phong quang

 

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

6

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

 

 

 

 

 

 

 

                                            KẾ HOẠCH TUẦN 30

                                            (Từ ngày 13>17/3 2017  )

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

 2

 Khám sức khỏe học sinh khối lớp 5 KB

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

   3

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

Vệ sinh phong quang

 

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

Vệ sinh phong quang

 

4

Vệ sinh phong quang

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

6

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                                            KẾ HOẠCH TUẦN 31

                                            (Từ ngày 20-24/3/2017)

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

  2

Tổng vệ sinh kv Tân Lý

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 3

Khám thị lực cho học sinh khối 1,2

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

 

 

4

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Nhắc nhở hoc sinh vệ sinh sạch sẽ khi nắng lên

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhắc nhở lớp trực ban vs khu vực nhà vs

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

6

Vệ sinh đốt rác

 Chấm thi đua vệ sinh phong quang

 

 

 

                                          

 

 

 

 

                                            KẾ HOẠCH TUẦN 32

                                             (Từ ngày27>31/3/2017)

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

Tổng vệ sinh khu vực cổng trường

Thường trực cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

   3

Chăm sóc và nhổ cỏ vườn cây thuuốc nam (kim bảng)

Chăm sóc và nhổ cỏ vườn cây thuuốc nam (Tân Lý)

 

 

 

 

 

 

 

4

Đo thị lực cho h/s khối 1(kb)

Đo thị lực cho h/s khối 2(KB)

 

 

 

 

 

 

 

5

Đo thị lực cho h/s khối 3(KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đo thị lực cho h/s khối 4(KB)

Đo thị lực cho h/s khối 4(KB)

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                            KẾ HOẠCH TUẦN

                                      (Từ ngày…./….-…../…./201   )

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

    Nhân viên Y tế                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Hồng Lĩnh                                              Đinh Thị Bạch Dương

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
Thiết kế website    
 
 
^ Về đầu trang