Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt nam Năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT MINH HOÁ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

                                                                    Minh Hóa, ngày 14 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 4

Năm học 2016-2017

 Thực hiện kế hoạch số 585/KH- SGDT ngày 29/3/2017của Sở Giaó Dục &Đạo tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017, PGD&ĐT Minh Hóa hướng dẫncác đơn vị tổ chức ngày sách Việt Nam với các nội dung như sau:

 Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; Trường Tiểu học Minh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam lần 4” năm 2017, cụ thể như sau:

 Chủ đề “ Kỷ niệm 42 năm giải phóng Miền Nam 30/4 và 127 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5”.

       I. MỤC ĐÍCH NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH:

- Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, lưu giữ, quảng bá sách; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, CNV và học sinh toàn trường. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng tư duy, sáng tạo,…

       II. NỘI DUNG:

  1. Thời gian triển khai: “Ngày Sách Việt Nam lần 4”năm 2017 triển khai toàn trường. Bắt đầu từ ngày 16/4/2017 đến ngày 25/4/2017.

       2. Đối tượng tham gia:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

- Phụ huynh (nếu có)

- Toàn thể học sinh từ khối 1 đến khối 5

       3. Các hoạt động chính hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4.

Tổ chức Ngày hội đọc sách theo chủ đề “Sách là người bạn thân thiết”.

- Tổ chức “ ngày hội đọc sách”theo chủ đề “Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và 127 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5”.

- Huy động phụ huynh quyên góp sách xây dựng tủ sách phụ huynh đặt tại trường học, với phương châm “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”.

- Phát động phong trào đọc sách tại trường, tại gia đình và những không gian thích hợp, tổ chức các câu lạc bộ đọc sách với các hoạt động đa dạng, thiết thực.

- Tuyên truyền, phát động phong trào đọc sách tại trường nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh về ý nghĩa của việc đọc sách, vai trò của thư viện trường học đối với GV và HS, tích cực đổi mới hoạt động thư viện với nhiều hình thức nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia đọc sách.

- Cán bộ thư viện phối hợp với tổ cộng tác viên thư viện và Liên Đội để tổ chức tốt “Giờ đọc sách” hàng tuần tại đơn vị lớp, phòng thư viện và thư viện ngoài trời.

- Trang trí, trưng bày giới thiệu các loại sách, báo theo chủ đề cho CBGV, NV và HS đọc.

Tổ chức hoạt động “Chung tay xây dựng tủ sách mới cho em”:

- Huy động CB, GV, nhân viên, phụ huynh và học sinh quyên góp xây dựng tủ sách phụ huynh đặt tại trường học, với phương châm “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh: Mỗi người ủng hộ tối thiểu 2 quyển (lưu ý sách cần phải đảm bảo về hình thức, nội dung lành mạnh; sách có thể là sách tham khảo, sách truyện thiếu nhi, sách giáo dục pháp luật, sách khác,…)

- Học sinh: Mỗi lớp, tùy theo số lượng HS ủng hộ tối thiểu 10 quyển/lớp.

- Thời gian phát động ủng hộ: Bắt đầu từ ngày 16/4 đến hết ngày 25/4.

- Nơi nhận ủng hộ: Tại Đ/C TV nhà trường.

Phụ trách thư viện sẽ cập nhật số lượng sách đã quyên góp được và tuyên dương, khen thưởng trong ngày hội.

       4. Một số yêu cầu:

+ Đối với Tổ CM và GVCN các lớp: Bám sát nội dung kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện ở lớp, ở tổ.

+ Đối với GV, NV khác: Phối hợp tham gia đảm bảo quy định.

+ Đối với phụ trách Thư viện: Tăng cường tổ chức các hoạt động như kế hoạch. Đăng tải kế hoạch, hình ảnh, kết quả Ngày hội lên trang Web đơn vị và của thư viện.

- Hoàn thành các nội dung báo cáo hoạt động như kế hoạch đã đề ra.

     Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” năm 2017 của trường tiểu học Minh Hóa.

 HIỆU TRƯỞNG                                            NGƯỜI LÊN KẾ HOẠCH

 

 

 

  Đinh Thị Bạch Dương                                            Trương Thị Hoài Mơ

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website  
 
 
^ Về đầu trang