KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Giáo viên Giỏi năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA

Số:     /KH- CM

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Minh Hóa, ngày     tháng 11  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Giáo viên Giỏi năm học 2017-2018

——————

Dựa vào tình hình thực tế của đơn vị, trường TH Minh Hóa tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018  Cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1.  Mục đích:

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi trường hàng năm, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác dạy học;

- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường đồng thời tạo niềm tin, sự tín nhiệm của xã hội, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội ủng hộ nhà trường;

- Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Phát hiện những yếu kém của giáo viên bồi dưỡng và điều chỉnh kế hoạch tự bồi dưỡng cho GV.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục học sinh trong tình hình mới.

II. Đối tượng, điều kiện và thời gian thi:

1.Đối tượng:

Tham dự Hội thi giáo viên giỏi là tất cả giáo viên trong nhà trường.

2.Điều kiện:

-Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức của Luật viên chức;

-Có thời gian từ năm trở lên;

3.Thời gian:

-Tiến hành đăng ký và  nộp hồ sơ thi cho Phó hiệu trưởng trước /1/201.

-         Kiểm tra hồ sơ vào ngày 09/11/2017.

-         Thực hiện dạy từ ngày 13-14/11/2017.

-Công bố kết quả: vào 26/1/201.

III. Nội dung, các phần thi, quy trình và cách thức tổ chức Hội thi giáo viên giỏi:

1. Nội dung:

Thi dạy 01 tiết đối với giáo viên dạy 9 môn thực hiện dạy Toán hoặc Tiếng Việt; đối với giáo viên chuyên dạy 01 tiết mình phụ trách ở tất cả khối lớp.

       2. Các phần thi:

a. Phần điều kiện:

Hồ sơ giáo viên dự thi bao gồm:

- Các loại sổ quy định cho giáo viên năm học 2017- 2018

b . Phần thi dạy trên lớp:

Giáo viên thực hiện bài thi 01 tiết theo đăng ký( Đăng ký tại các tổ trưởng chuyên môn).

3.Quy trình và cách thức hội thi:

Giáo viên đăng ký và tham gia vòng 1: Các loại sổ quy định cho giáo viên năm học 2017- 2018. Kiểm tra hồ sơ vào ngày 09/11/2017.

Thi vòng 2: Giáo viên thực hiện bài thi 01 tiết theo đăng ký.

Thực hiện dạy từ ngày 13-14/11/2017.

+ Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường phải đạt phần hồ sơ xếp tốt; phần thi đạt 18 điểm trở lên.

IV. Thành lập ban tổ chức hội thi cấp trường:

1. Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo:

          Ban tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, gồm có trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên.

-  Trưởng ban: Hiệu trưởng;

-  Phó trưởng ban: Phó hiệu trưởng.

-  Thư ký: Tổ trưởng tổ văn phòng.

- Thành viên: là BGH, Chủ tịch Công đoàn, Tổng phụ trách, các tổ trưởng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban tổ chức, ban giám khảo:

-  Xây dựng kế hoạch hội thi, hướng dẫn chi tiết đối với các nội dung thi, chấm 2 vòng.

-  Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường theo quy định.

-  Tổng hợp kết quả dự thi, đề xuất danh sách giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường.

V. Tổ chức thực hiện:

          - Giáo viên chủ nhiệm đủ điều kiện tham dự hội thi giáo viên  giỏi đăng ký vào danh sách và chuẩn bị theo nội dung hướng dẫn;

          - Tổ trưởng các tổ chuyên môn tạo điều kiện và động viên giáo viên  là thành viên tổ tham gia dự thi.

          - Các thành viên trong ban tổ chức và giám khảo hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công.

          Trên đây là kế hoạch hội thi giáo giỏi năm hoc 2017-2018. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, liên hệ ngay với Lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.

 

     

       P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                  Nguyễn Anh Minh

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang