Kế hoạch tổ chức hội thi chúng em kể chuyện về Bác Hồ năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA                         CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA                              Độc Lập – Tự do - Hạnh phúc                        

                                                                            Minh Hóa, ngày    tháng 03 năm 2017

                                    

KẾ HOẠCH

 TỔ CHỨC HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN VỀ BÁC HỒ

Năm Học 2016 - 2017

 

       Căn cứ kế hoạch hoạt động của nhà trường, thư viện, liên Đội trong năm học 2016-2017 của Trường tiểu học Minh Hóa. Thư viện trường Tiểu học Minh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi: “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ” với những nội dung cụ thể như sau : 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Để phát huy tính tích cực, tự giác đọc sách, tự nghiên cứu tài liệu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05/CT-TW của bộ chính trị. Thư viện trường tiểu học Minh Hóa tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ.

1. Mục đích:

- Thông qua hội thi nhằm khuyến khích các em thiếu nhi đọc sách, sưu tầm và kể những câu chuyện đã đọc trong thư viện nhà trường hay các loại sách mà các em đã sưu tầm được. Đặc biệt kể những câu chuyện và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, xây dựng thói quen đọc sách, rèn kỷ năng kể chuyện cho học sinh.

- Góp phần làm phong phú hơn vốn từ cho học sinh.

- Đưa phong trào kể chuyện và đọc sách trở thành 1 hoạt động văn hóa thường xuyên trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Các chi đội chọn cử người, tiến hành tập luyện tham gia hội thi đạt kết quả cao.

- Chọn các câu chuyện kể đúng nội dung, ngắn gọn súc tích và phải rút ra được bài học giáo dục sau khi kể.

II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Thời gian chuẩn bị từ ngày ra kế hoạch

- Thời gian diễn ra hội thi: Tổ chức vào ngày 23/3/2017.

2. Địa điểm:

- Tại sân trường Tiểu học Minh Hóa.

III. NỘI DUNG:

1. Nội dung:

- Sách được tuyên truyền giới thiệu là những câu chuyện có trong sách báo, tạp chí được phép lưu hành phù hợp với lứu tuổi học sinh, ca ngợi tình yêu quê hương, đề cao tinh thần ham học, say mê nghiên cứu, tìm hiểu phấn đấu vươn lên tu dưỡng rèn luyện tư tưởng đạo đức phong cách của các em thiếu nhi. Đặc biệt ưu tiên cho những câu chuyện kể về Bác Hồ.

2. Hình thức:

- Thi tập trung tại trường theo sự sắp xếp thứ tự của ban tổ chức.

- Số lượng mỗi lớp tham gia ít nhất 1 đến 2 em học sinh tham gia kể chuyện( không giới hạn học sinh tham gia).

- Thời gian đăng ký bài dự thi tại thầy Dũng TPT Đội, thời gian đăng ký từ ngày…….      

- Thời gian mỗi mẩu chuyện kể không quá 5 phút.

* Lưu ý:

+ Tất cả học sinh phải có mặt ở trường để cổ vũ và học tập thông qua câu chuyện kể.

* Thang điểm:

+ Nội dung: 5 điểm

- Chủ đế: 1 điểm: Bài dự thi đúng với Ban tổ chức thông báo.

- Xuất xứ: 1 điểm: Giới thiệu bài đọc ở tài liệu nào, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản.

- Nội dung chuyện kể: 3 điểm: phù hợp với chủ đề.

+ Hình thức: 5 điểm

- Giọng kể:  2 điểm: Ngắt câu đúng, phát âm chuẩn, rõ ràng rành mạch.

- Trang phục: 1 điểm: Trang phục đẹp phù hợp với câu chuyện.

- Phụ họa: 2 điểm: Động tác, biểu lộ nét mặt, thái độ, phong cách, điệu bộ phù hợp với nội dung bài kể.(Nếu phần minh họa không gắn với nội dung bài kể hoặc không thể hiện được nội dung lời kể thì không tính điểm phần minh họa).

3. Công tác chuẩn bị:

- Chuẩn bị âm thanh, trang hoàng địa điểm tổ chức.

- Chuẩn bị kịch bản, bảng điểm cho ban giám khảo hội thi.

* Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ cấp trường cho năm học 2016-2017.

Yêu cầu: GVCN các lớp, các bộ phận có liên quan phối kết hợp để tổ chức tốt hội thi có hiệu quả.

 

                                                                   

  HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                        PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

 

 

 

 

   Đinh Thị Bạch Dương                                                 Trương Thị Hoài Mơ

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website     
 
 
 
^ Về đầu trang