Kế hoạch tháng năm học 2018-2019

PHÒNG GD & ĐT MINH HÓA

   TRƯỜNG TH MINH HÓA

                                                               KẾ HOẠCH THÁNG 9

            I. Đánh giá lại hoạt động tháng 8:

- Vệ sinh các tủ thuốc, kiểm tra cơ số thuốc tại tủ thuốc

- Lập kế hoạch hồ sơ, sổ sách theo quy định.

- Kiểm tra hướng dẫn các em học sinh các lớp học vệ sinh bỏ rác đúng nơi quy định.

II. Kế hoạch trọng tâm tháng 9:

- Lập kế hoạch hoặt động năm 2018- 2019.

- Kết hợp với liên đội kiểm tra nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường phong quan trường lớp, nhà vệ sinh

- Kiểm tra, thống kê cơ số thuốc, làm kế hoạch sổ sách cho năm học mới.

            Tuyên truyền cho học sinh các điểm trường“Phòng chống TNTT”.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng duyệt mua vật tư ytế, thuốc ytế cho 3 điểm trường phục vụ cho năm học mới.

- Tuyên truyền phổ biến cho phụ huynh học sinh sự cần thiết và ý nghĩa của việc đóng BHYT.

 

 

III.Nội dung hoạt động:

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Người thực hiện

Tuần I từ 01-05/9

-  -Phong quang trường lớp sạch sẽ đón chào ngày khai giảng năm học mới

TT- Kiểm tra vệ sinh môi trường tại các lớp  học.

- Lập kế hoạch làm hồ sơ theo dõi sức khỏe cho học sinh .

- Đánh giá hoạt động tuần qua và nhắc nhở vệ sinh tại các lớp học.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường như: kiểm tra các nhà vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định.

- Kết hợp với đội để thục hiện

Đội  + Ytế

 

Tuần II từ

08-12/9

- Vệ sinh môi trương sạch sẽ

- KT sức khoẻ học sinh qua cân đo đầu năm

- KT tủ thuốc và bổ sung một số thuốc thiết yếu phục vụ điểm trường TL(ở các khu vực lẻ khi xảy ra trường hợp h/s đau ốm nghiêm trọng báo với YTHĐ khi YT không có mặt)

- Kết hợp với đội để thục hiện

 

GVCN+Y tế

GVCN+Y tế

 

 

GVCN+Y tế

Tuần III từ

15-19/9

- Cân đo sức khỏe kiêm tra thị lực huyết áp cho toàn h/s trong trường

Tuyên truyền đánh giá hoạt động tuần qua.

- Phối hợp với GVCN tuyên truyền phổ biến chính sách BHYT lợi ích của việc tham gia BHYT nắm số lượng học sinh tham gia va không tham hoặc tham gia BHYT ở hộ gia đình.

 

 

Y tế

 

 

Ytế

 

 

Tuần IV từ

22-26/9

 

- chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn thuốc nam

- Triển khai làm hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh về phần hành chính, thông tin cá nhân, tiền sử và gia đình của học sinh.

Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt Khám thể lực kỳ I cho học sinh toàn trường.

 

- Kết hợp với đội và gvcn để thực hiện

 

 

 

 

GVCN+Y tế + Đội

VI.Biện pháp thực hiện:

          - Ngày thứ hai hàng tuần giờ chào cờ hoặc giờ ra chơi có kế hoạch tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh.

          - Thường xuyên lên các lớp kiểm tra các em học sinh về vệ sinh cá nhân, nhà vệ sinh, môi trường phong quang trường lớp.

- Lập kế hoạch trong tuần cụ thể việc gì làm được và chưa làm được.

- Kết hợp với Đội và GVCN nhắc nhở kiểm tra vệ sinh môi trường và dọn dẹp vệ sinh sau bão lụt

                                                                                                      Minh Hóa,ngày    tháng  năm 2018

    Nhân viên y tế                                                                          Hiệu trưởng          

                                                                                                   

      Hoàng Thị Hồng Lĩnh                                                                         Đinh Thị Bạch Dương

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT MINH HÓA

    TRƯỜNG TH MINH HÓA

KẾ HOẠCH THÁNG 10

         I. Đánh giá lại hoạt động tháng 9:

- Đã tổ chức ngày lễ khai giảng năm học mới thành công tốt đẹp

- Cân đo sức khỏe đầu năm hoàn thành 100%

- Tủ Tuốc ở 3 điểm trường được bổ sung thêm một số thuốc thiết yếu

- Dọn dẹp lại cảnh quan vệ sinh môi trường sau cơn bão số 10 cơ bản sạch sẽ

II. Kế hoạch trọng tâm tháng 10:

- Lập kế hoạch hoạt động năm 2018- 2019.

- Kết hợp với liên đội kiểm tra nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường phong quan trường lớp, nhà vệ sinh.

- Kiểm tra, thống kê cơ số thuốc, làm kế hoạch sổ sách cho năm học mới.

           - Tuyên truyền cho học sinh các bệnh thường gặp như cận thị ,cong vẹo côt sống”.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng duyệt mua vật tư ytế, thuốc ytế cho 3 điểm trường phục vụ cho năm học mới.

- Tuyên truyền phổ biến cho phụ huynh học sinh sự cần thiết và ý nghĩa của việc đóng BHYT

 

 

III.Nội dung hoạt động:

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/10

 Tuyên truyền dich bệnh về sởi ,thủy đậu

- Cấp phát nước cho học sinh toàn trường

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

- Kiểm tra hệ thống nước khu vưcvệsinh

- Kết hợp với đội ban cờ đỏ để thục hiện

-3 khu vực và 14 lớp

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần II từ

08-12/10

- Tuyên truyền cách phòng và trị bệnh sởi.

-  Hướng dẫn trải răng đúng cách cho học sinh khối 1.

- Kết hợp với đội để thục hiện

 

GVCN+Y tế

-3 khu vực và 14 lớp

 

3 khu vực và 14 lớp

GVCN+Y tế

 

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

 

Đã thực hiện tốt

Tuần III từ

15-19/10

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

- Tổ chức cho HS súc miệng Fluor 1 lần/tuần (thứ 5 hàng tuần).

 Tuyên truyên dịch bênh H5N1

Đánh giá hoạt động tuần qua và nhắc nhở vệ sinh tại các lớp học.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường như: kiểm tra các nhà vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định, đốt rác

 Y tế

 

 

- Kết hợp với đội để thực hiện

-3 khu vực và 14 lớp

 

-3 khu vực và 14 lớp

Đội – Ytế

 

 

 

HS– Ytế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

Tuần IV từ

22-26/10

Học hỏi và trao đổi chuyên môn tại trạm y tế xã

- Tuyên truyền nhắc nhở vệ sinh môi trường, lớp học, nhà vệ sinh.

- Đánh giá hoạt động tuần qua và nhắc nhở vệ sinh tại các lớp học.

 

-

 

 

- Kết hợp với đội để thực hiện

 

 

 

 

3 khu vực và 14 lớp

 

 

 

 

GVCN+Y tế+Đội

 

 

 

Đã thực hiện tốt

 

          VI. Biện pháp thực hiện:

-Nhắc nhở các em khối lớp 1,2 ý thức vệ sinh phong quang trường lớp.

- Tuyên dương các em đã có ý thức trong lao động và phê bình một số em không có ý thức để tuần sau các em cố gắng hơn.

- Ngày thứ hai hàng tuần giờ chào cờ hoặc giờ ra chơi có kế hoạch tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh.

- Thường xuyên lên các lớp kiểm tra các em học sinh về vệ sinh cá nhân, nhà vệ sinh, môi trường phong quang trường lớp.

 - Thường xuyên kết hợp vơi đội và đội cờ đỏ kiểm tra vệ sinh môi trường và hệ thống nước.

                                                                                                      Minh Hóa,ngày    tháng  năm 2018

Nhân viên y tế                                                                               Hiệu trưởng                                                                                      

     

         Hoàng Thị Hồng Lĩnh                                                                      Đinh Thị Bạch Dương

 

PHÒNG GD & ĐT MINH HÓA

    TRƯỜNG TH MINH HÓA

                           

                                                                    KẾ HOẠCH THÁNG 11

 

I. Đánh giá lại hoạt động tháng 10:

- Đã tổ chức tuyên truyền dịch bệnh(H5N1.Sởi, thủy đậu)

- Phối hợp với Đội và GVCN tổng vệ sinh phong quang trường lớp

-Kiểm tra hướng dẫn các em học sinh các lớp bỏ rác đúng nơi quy định

II. Kế hoạch trọng tâm tháng 11:

- Thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Kết hợp với liên đội kiểm tra nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường phong quang trường lớp, nhà vệ sinh các khu vực

-Tuyên truyền phòng chóng bệnh: viêm kết mạc”(đau mắt đỏ)

- Kiểm tra nhắc nhở các em không ăn quà vặt đảm bảo VSATTP.

-Cấp  phát nước cho các lớp

-Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam ở các khu vực

-Kiêm tra nhắc nhở vệ sinh khu vực đổ rác,đốt rác đúng quy định

        III.Nội dung hoạt động:

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/11

Thi đua vệ sinh sạch sẽ chào mừng ngày 20/11

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

- Tổ chức tuyên truyền phòng bệnh giun sán.

-3 khu vực và 14 lớp

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

 

Tuần II từ

08-12/11

-Tuyên truyền dịch bệnh : Đau mắt đỏ

-Kiểm tra vệ sinh khu vực cổng trường nhắc nhở các em về vấn đề ATVSTP,ATGT

-3 khu vực và 14 lớp

 

3 khu vực và 14 lớp

GVCN+Y tế

 

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần III từ

15-19/11

Kiểm tra hệ thống nước và phân phối nước cho các lớp

Học hỏi và trao đổi chuyên môn tại trạm y tế xã

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

-3 khu vực và 14 lớp

Đội – Ytế

 

 

 

HS– Ytế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần IV từ

22-26/11

Kiểm tra vệ sinh phong quang trường lớp

Ghi chép cấp nhật thông tin đầy đủ

 Kiểm tra hệ thống nước và phân phối nước cho các lớ

 

h-  Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam ở các khu vực

gg

 

 

 

3 khu vực và 14 lớp

 

 

 

 

GVCN+Y tế+Đội

 

 

 

Đã thực hiện tốt

 

 

          VI. Biện pháp thực hiện:

          - Cần có sự phối hợp chặt chẽ cán bộ GV ,LĐ ,Y Tế và toàn bộ h/s

           - Tuyên dương các em đã có ý thức trong lao động và phê bình một số em không có ý thức để tuần sau các em cố gắng hơn.

- Ngày thứ hai hàng tuần giờ chào cờ hoặc giờ ra chơi có kế hoạch tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh.

- Thường xuyên lên các lớp kiểm tra các em học sinh về vệ sinh cá nhân, nhà vệ sinh, môi trường phong quang trường lớp.

 - Thường xuyên kết hợp vơi đội và đội cờ đỏ kiểm tra vệ sinh môi trường và hệ thống nước.

                                                                                Minh Hóa,ngày    tháng  năm 2018

Nhân viên y tế                                                                           Hiệu trưởng                                                                                                    

     

          Hoàng Thị Hồng Lĩnh                                                                   Đinh Thị Bạch Dương

PHÒNG GD & ĐT MINH HÓA

    TRƯỜNG TH MINH HÓA

                           

                                                                    KẾ HOẠCH THÁNG 12

 

I. Đánh giá lại hoạt động tháng 11:

- Đã tổ chức tuyên truyền dịch bệnh(Sởi, thủy đậu)

- Phối hợp với Đội và GVCN tổng vệ sinh phong quang trường lớp

-Kiểm tra hướng dẫn các em học sinh các lớp bỏ rác đúng nơi quy định

II. Kế hoạch trọng tâm tháng 12:

- Thi đua chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

- Kết hợp với liên đội kiểm tra nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường phong quang trường lớp, nhà vệ sinh các khu vực

-Tuyên truyền phòng chóng bệnh: Thủy đậu, sởi.dịch bệnh mùa đông xuân

- Kiểm tra nhắc nhở các em giữ ấm cơ thể khi nhiệt độ thấp tránh nhiễm lạnh.

-Cấp  phát nước cho các lớp điểm Kim Bảng

-Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam trồng thêm một số cây khi di chuyển vườn qua chổ khác

-Kiêm tra nhắc nhở vệ sinh khu vực đổ rác,đốt rác đúng quy định, đốt rác thường xuyên

        III.Nội dung hoạt động:

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/12

Thi đua vệ sinh sạch sẽ chào mừng ngày 22/12

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

- Tổ chức tuyên truyền phòng bệnh thủy đậu.

-3 khu vực và 14 lớp

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

 

Tuần II từ

08-12/12

-Tuyên truyền dịch bệnh : thủy đậu

Nhắc nhở các em bị thủy đậu cách ly tránh lây lan cho các bạn khác

-Kiểm tra vệ sinh khu vực cổng trường nhắc nhở các em về vấn đề ATVSTP,ATGT

-3 khu vực và 14 lớp

 

3 khu vực và 14 lớp

GVCN+Y tế

 

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần III từ

15-19/12

Kiểm tra hệ thống nước và phân phối nước cho các lớp

Học hỏi và trao đổi chuyên môn tại trạm y tế xã

 Di chuyển vườn cây thuốc nam và có kế hoạch với LĐ trồng và chăm sóc vườn cây thuốc nam

-3 khu vực và 13 lớp

 

-3 khu vực và 14 lớp

Đội – Ytế

 

 

 

HS– Ytế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần IV từ

22-26/12

Kiểm tra vệ sinh phong quang trường lớp

Ghi chép cấp nhật thông tin đầy đủ

 Kiểm tra hệ thống nước và phân phối nước cho các lớ

 

h-  -Nhắc nhở các lớp vệ sinh phong quang  sạch sẽ

 

 

 

 

3 khu vực và 14 lớp

 

 

 

 

GVCN+Y tế+Đội

 

 

 

Đã thực hiện tốt

 

VI. Biện pháp thực hiện:

          - Cần có sự phối hợp chặt chẽ của giáo viên để cách ly các bạn bị bệnh

           - Tuyên dương các em đã có ý thức trong lao động và có ý thức đưa cây thuốc đên bổ sung cho vườn cây thuốc nam

- Ngày thứ hai hàng tuần giờ chào cờ hoặc giờ ra chơi có kế hoạch tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh.

- Thường xuyên lên các lớp kiểm tra các em học sinh về vệ sinh cá nhân, nhà vệ sinh, môi trường phong quang trường lớp.

 - Thường xuyên kết hợp vơi đội và đội cờ đỏ kiểm tra vệ sinh môi trường và hệ thống nước.

                                                                         Minh Hóa,ngày    tháng  năm 2018

Nhân viên y tế                                                                    Hiệu trưởng                                                                                                            

     

           Hoàng Thị Hồng Lĩnh                                                          Đinh Thị Bạch Dương

PHÒNG GD & ĐT MINH HÓA

    TRƯỜNG TH MINH HÓA

                           

                                                                    KẾ HOẠCH THÁNG 1

 

I. Đánh giá lại hoạt động tháng 12:

- Đã tổ chức tuyên truyền dịch bệnh mùa đông xuân

- Phối hợp với Đội và GVCN tổng vệ sinh phong quang trường lớp

-Kiểm tra hướng dẫn các em học sinh các lớp bỏ rác đúng nơi quy định

- Đốt rác thường xuyên khi thời tiết nắng ráo

II. Kế hoạch trọng tâm tháng 1:

- Thi đua chào mừng năm mới 2018 ,nhắc nhở các em về nghỉ lễ an toàn giao thông đảm bảo sức khỏe

- Kết hợp với liên đội kiểm tra nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường phong quang trường lớp, nhà vệ sinh các khu vực

-Tuyên truyền phòng chóng bệnh: cận thị ,cong vẹo cột sống

- Kiểm tra nhắc nhở các em giữ ấm cơ thể khi nhiệt độ thấp tránh nhiễm lạnh.

-Cấp  phát nước cho các lớp

-Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam

-Kiêm tra nhắc nhở vệ sinh khu vực đổ rác,đốt rác đúng quy định, đốt rác thường xuyên

        III.Nội dung hoạt động:

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/1

Nhắc nhở các em về nghỉ lễ ATGT ,Đảm bảo sức khỏe

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

- Tổ chức tuyên truyền phòng bệnh thủy đậu.

-3 khu vực và 14 lớp

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

 

Tuần II từ

08-12/1

-Tuyên truyền dịch bệnh : Cận thị,cong vẹo cột sống

-Kiểm tra vệ sinh khu vực cổng trường nhắc nhở các em về vấn đề ATVSTP,ATGT

-3 khu vực và 14 lớp

 

3 khu vực và 14 lớp

GVCN+Y tế

 

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần III từ

15-19/1

Kiểm tra hệ thống nước và phân phối nước cho các lớp

Học hỏi và trao đổi chuyên môn tại trạm y tế xã

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

-3 khu vực và 14 lớp

Đội – Ytế

 

 

 

HS– Ytế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần IV từ

22-26/1

Kiểm tra vệ sinh phong quang trường lớp

Ghi chép cấp nhật thông tin đầy đủ

 Kiểm tra hệ thống nước và phân phối nước cho các lớ

 

h-  -Nhắc nhở các lớp vệ sinh phong quang  sạch sẽ

 

 

 

 

3 khu vực và 14 lớp

 

 

 

 

GVCN+Y tế+Đội

 

 

 

Đã thực hiện tốt

 

VI. Biện pháp thực hiện:

          - Cần có sự phối hợp chặt chẽ của giáo viên chủ nhiệm để dặn dò học sinh trước khi về nghỉ lể tết dương lịch

           - Tuyên dương các em đã có ý thức trong lao động và có ý thức đưa cây thuốc đên bổ sung cho vườn cây thuốc nam

- Ngày thứ hai hàng tuần giờ chào cờ hoặc giờ ra chơi có kế hoạch tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh.

- Thường xuyên lên các lớp kiểm tra các em học sinh về vệ sinh cá nhân, nhà vệ sinh, môi trường phong quang trường lớp.

 - Thường xuyên kết hợp vơi đội và đội cờ đỏ kiểm tra vệ sinh môi trường và hệ thống nước.

                                                                               Minh Hóa,ngày    tháng  năm 2018

Nhân viên y tế                                                                         Hiệu trưởng                                                                                                      

     

           Hoàng Thị Hồng Lĩnh                                                                 Đinh Thị Bạch Dương

 

PHÒNG GD & ĐT MINH HÓA

    TRƯỜNG TH MINH HÓA

                           

                                                                    KẾ HOẠCH THÁNG 2

 

I. Đánh giá lại hoạt động tháng 1:

- Đã tổ chức tuyên truyền dịch bệnh mùa đông xuân, cận thị, cong vẹo cột sống

- Các buổi lao động của phụ huynh và các em học sinh luôn thực hiện tốt

- Phối hợp với Đội chăm sóc vườn cây thuốc nam rất tốt

-Kiểm tra hướng dẫn các em học sinh các lớp bỏ rác đúng nơi quy định

- Đốt rác thường xuyên khi thời tiết nắng ráo

II. Kế hoạch trọng tâm tháng 2:

- Thi đua chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

- Kết hợp với liên đội kiểm tra nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường phong quang trường lớp, nhà vệ sinh các khu vực

-Tuyên truyền phòng chóng bệnh: Nha học đường đến toàn thể các em học sinh trong toàn trường

- Hướng dẫn các em cách chải răng và phòng bệnh sâu răng

 

-Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam

-Kiêm tra nhắc nhở vệ sinh khu vực đổ rác,đốt rác đúng quy định, đốt rác thường xuyên

- Cấp phát nước cho các khối lớp

        III.Nội dung hoạt động:

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/2

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

- Chào mừng 27/2 ngày thầy thuốc Việt Nam

- Tổ chức tuyên truyền phòng bệnh nha học đường.

-3 khu vực và 14 lớp

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

 

Tuần II từ

08-12/2

-Kiểm tra vệ sinh khu vực cổng trường nhắc nhở các em về vấn đề ATVSTP,ATGT

Kiêm tra nhắc nhở vệ sinh khu vực đổ rác,đốt rác đúng quy định, đốt rác thường xuyên

-3 khu vực và 14 lớp

 

3 khu vực và 14 lớp

GVCN+Y tế

 

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần III từ

15-19/2

Kiểm tra hệ thống nước và phân phối nước cho các lớp

Học hỏi và trao đổi chuyên môn tại trạm y tế xã

 Tuyên truyền phòng chóng bệnh: Nha học đường đến toàn thể các em học sinh trong toàn trường

Hướng dẫn các em cách chải răng và phòng bệnh sâu răng

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

-3 khu vực và 14 lớp

Đội – Ytế

 

 

 

HS– Ytế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần IV từ

22-26/2

 

Ghi chép cấp nhật thông tin đầy đủ

 Kiểm tra hệ thống nước và phân phối nước cho các lớp

 

  -Nhắc nhở các lớp vệ sinh phong quang  sạch sẽ Kết hợp với liên đội kiểm tra nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường phong quang trường lớp, nhà vệ sinh các khu vực

 

 

 

 

 

3 khu vực và 14 lớp

 

 

 

 

GVCN+Y tế+Đội

 

 

 

Đã thực hiện tốt

 

VI. Biện pháp thực hiện:

          - Cần có sự phối hợp chặt chẽ của GVCN + Đội để thực hiện có hiệu quả

           - Ngày thứ hai hàng tuần giờ chào cờ hoặc giờ ra chơi có kế hoạch tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh.

- Thường xuyên lên các lớp kiểm tra các em học sinh về vệ sinh cá nhân, nhà vệ sinh, môi trường phong quang trường lớp.

                                                                                Minh Hóa,ngày    tháng  năm 2018

    Nhân viên y tế                                                                              Hiệu trưởng                                                                                    

     

             Hoàng Thị Hồng Lĩnh                                                                      Đinh Thị Bạch Dương

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT MINH HÓA

    TRƯỜNG TH MINH HÓA

                           

                                                                    KẾ HOẠCH THÁNG 3

 

I. Đánh giá lại hoạt động tháng 2:

- Đã tổ chức tuyên truyền tai nạn thương tích trong trường học

- Các buổi lao động của phụ huynh và các em học sinh luôn thực hiện tốt

- Phối hợp với Đội chăm sóc vườn cây thuốc nam rất tốt

-Kiểm tra hướng dẫn các em học sinh các lớp bỏ rác đúng nơi quy định

- Đốt rác thường xuyên khi thời tiết nắng ráo

- Cấp phát nước cho học sinh toàn trường đầy đủ

II. Kế hoạch trọng tâm tháng 3:

- Thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3

- Kết hợp với liên đội kiểm tra nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường phong quang trường lớp, nhà vệ sinh các khu vực

-Tuyên truyền phòng chóng bệnh: Suy dinh dưỡng đến toàn thể các em học sinh trong toàn trường

- Hướng dẫn các em ăn uống đủ đầy đủ bốn nhóm thực phẩm luyện tâp thể dục thể thao

-Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam

-Kiêm tra nhắc nhở vệ sinh khu vực đổ rác,đốt rác đúng quy định, đốt rác thường xuyên

- Cấp phát nước cho các khối lớp

        III.Nội dung hoạt động:

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/3

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

-- Cấp phát nước cho các khối lớp

-Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam

 

- -

-3 khu vực và 14 lớp

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

 

Tuần II từ

08-12/3

Kiêm tra nhắc nhở vệ sinh khu vực đổ rác,đốt rác đúng quy định, đốt rác thường xuyên

Kiểm tra vệ sinh cá nhân,nhắc nhở các e vscn hằng ngày

-3 khu vực và 14 lớp

 

3 khu vực và 14 lớp

GVCN+Y tế

 

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần III từ

15-19/3

Kiểm tra hệ thống nước và phân phối nước cho các lớp

Học hỏi và trao đổi chuyên môn tại trạm y tế xã

 Tuyên truyền phòng chóng bệnh:  Cong vẹo cột sống

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

-3 khu vực và 14 lớp

Đội – Ytế

 

 

 

HS– Ytế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần IV từ

22-26/3

 

Ghi chép cấp nhật thông tin đầy đủ

 Kiểm tra hệ thống nước và phân phối nước cho các lớp

 

  -Nhắc nhở các lớp vệ sinh phong quang  sạch sẽ Kết hợp với liên đội kiểm tra nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường phong quang trường lớp, nhà vệ sinh các khu vực

 

 

 

 

 

3 khu vực và 14 lớp

 

 

 

 

GVCN+Y tế+Đội

 

 

 

Đã thực hiện tốt

 

VI. Biện pháp thực hiện:

          - Cần có sự phối hợp chặt chẽ của GVCN + Đội để thực hiện có hiệu quả

           - Ngày thứ hai hàng tuần giờ chào cờ hoặc giờ ra chơi có kế hoạch tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh.

- Thường xuyên lên các lớp kiểm tra các em học sinh về vệ sinh cá nhân, nhà vệ sinh, môi trường phong quang trường lớp.

                                                                                    Minh Hóa,ngày    tháng  năm 2018

 Nhân viên y tế                                                                              Hiệu trưởng                                                                                              

     

            Hoàng Thị Hồng Lĩnh                                                                        Đinh Thị Bạch Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
 
Thiết kế website      
^ Về đầu trang