Kế hoạch tháng 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG 1

 

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/1

 -Vệ sinh phong quang trường lớp,sạch sẽ , xử lý rác đúng nơi quy định.

- Kết hợp với đội để thục hiện

-3 khu vực và 13 lớp

Đội – Y tế

Đã thực hiện tốt

Tuần II từ

08-12/1

-Phối hợp với GVCN để giáo dục h/s về giư gin vệ sinh cá nhân trong mùa đông.

- Tập huấn rữa tay bắng xà phòng cho các em trong toàn trường

- Kết hợp với đội để thục hiện

 

GVCN+Y tế

-3 khu vực và 13 lớp

 

3 khu vực và 13 lớp

GVCN+Y tế

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

 

Đã thực hiện tốt

Tuần III từ

15-19/1

-Tổng vệ sinh chuẩn bị sơ kết học kì I

-Tuyên truyền các bệnh về mua đông như các bệnh lien quan đến đường hô hấp, cảm cúm…..

H/s + Y tế

 

 

- Kết hợp với đội để thục hiện

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

-3 khu vực và 13 lớp

Đội – Ytế

 

HS– Ytế

 

 

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

Tuần IV từ

22-26/1

-Học hỏi và trao đổi chuyên môn tại trạm y tế xã

 

-Chăm sóc và nhổ co hằng ngày vườn thuốc nam

- y tể học đường đến trực tiếp tại trạm để học hỏi

- 1 buổi

 

 

3 khu vực và 13 lớp

Y tế

 

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

 

 • Nhận xét đánh giá:
 • Ưu điểm: - Đã thực hiện được kế hoạch đề ra

-Các tổ chức phối hợp nhịp nhàng và đạt kết quả cao trong các nội dung thực hiện

     * Tồn tại : - Do thời tiết không thuận lợi nên một số việc làm còn chậm

KẾ HOẠCH THÁNG 2

 

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/2

- Tuyên truyềncho học sinh vệ sinh ăn uống trong dịp tết nguyên đán.

- Kết hợp với đội ban cờ đỏ để thục hiện

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

Tuần II từ

08-12/2

-  Hưởng ứng ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2.

 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 Y tế

 

 

Y tế

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

3 khu vực và 13 lớp

Y tế

 

 

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

Tuần III từ

15-19/2

-Tổng vệ sinh  sạch sẽ ở lớp cũng như vệ sinh phong quang trường để chuẩn bị nghỉ tết nguyên đán

- Dặn dò h/s an toàn trong vui xuân không đốt pháo và chơi những trò nguy hiểm

H/s + Y tế

 

 

- Kết hợp với đội để thực hiện

-3 khu vực và 13 lớp

 

 

-3 khu vực và 13 lớp

Đội – Ytế

 

 

 

HS– Ytế+GVCN

Đã thực hiện tốt

 

 

 

Đã thực hiện tốt

Tuần IV từ

22-26/2

-Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn thuốc nam

- Kết hợp với đội để thực hiện

3 khu vực và 13 lớp

 

GVCN+YT+Đội

Đã thực hiện tốt

 

 • Nhận xét đánh giá:
 • Ưu điểm: - Đã thực hiện được kế hoạch đề ra

-Các tổ chức phối hợp nhịp nhàng và đạt kết quả cao trong các nội dung thực

- * Tồn tại : - Mới nghỉ tết nên âm hưởng tết vẫn còn nên các em còn mãi chơi không chú tâm vệ sinh phong quang

KẾ HOẠCH THÁNG 3

 

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/3

-  -Vệ sinh phong quang ,khu vưc nhà vệ sinh ,nhắc nhở các em vệ sinh đúng nơi quy định

 

- Kết hợp với đội ban cờ đỏ để thục hiện

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

 

Đã thực hiện tốt

 

 

Tuần II từ

08-12/3

- Luôn có kế hoạch khám cho hoc sinh khi thời tiết thay đổi, chuyển mùa.

- Kết hợp với đội để thục hiện

 

 

-3 khu vực và 13 lớp

GVCN+Y tế

 

Đã thực hiện tốt

 

 

Tuần III từ

15-19/3

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

- Tuyên truyền cho học sinh cách phòng bệnh tiêu chảy.

 Y tế

 

 

- Kết hợp với đội để thực hiện

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

 

3 khu vực và 13 lớp

 Ytế

 

 

 

HS– Ytế

GVCN

 

Đã thực hiện tốt

 

 

Đã thực hiện tốt

Tuần IV từ

22-26/3

 

-Tiếp tục chăm sóc và nhổ co hằng ngày vườn thuốc nam

 

- Kết hợp với đội để thực hiện

 

- 1 buổi

 

 

3 khu vực và 13 lớp

 

Y tế

 

 

GVCN+Y tế+Đội

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

 

 • Nhận xét đánh giá:
 • Ưu điểm: - Đã thực hiện được kế hoạch đề ra

-Các tổ chức phối hợp nhịp nhàng và đạt kết quả cao trong các nội dung thực hiện

     * Tồn tại : - Các em vẫn rụt rè trong mọi hoạt động

KẾ HOẠCH THÁNG 4

 

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/4

-  -- Cân đo lần 2 cho HS toàn HS

- Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng VSATTP tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường

 

Ytế

 

- Kết hợp với đội ban cờ đỏ để thục hiện

-3 khu vực và 13 lớp

 

3 khu vực và 13 lớp

Ytế

 

Đội + GVCN+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

Tuần II từ

08-12/4

- Chăm sóc vườn thuốc nam hai điểm trường.

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

- Kết hợp với đội để thục hiện

 

GVCN+Y tế

-3 khu vực và 13 lớp

 

3 khu vực và 13 lớp

GVCN+Y tế

 

Y tế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

Tuần IIItừ

15-19/4

- Tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đến học sinh toàn trường.

H/s + Y tế

GVCN

 

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

 

Ytế

HS– GVCN

 

 

Đã thực hiện tốt

 

 

Tuần IV từ

22-26/4

-Tổ chức cho HS súc miệng Fluor 1 lần/tuần (thứ 5 hàng tuần).

 

- Kết hợp với đội để thực hiện

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

 

GVCN+Y tế+HS

Đã thực hiện tốt

 

 

 

 • Nhận xét đánh giá:
 • Ưu điểm: - Đã thực hiện được kế hoạch đề ra

-Các tổ chức phối hợp nhịp nhàng và đạt kết quả cao trong các nội dung thực hiện

KẾ HOẠCH THÁNG 5

 

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-0/5

- Có kế hoạch cho học sinh tổng vệ sinh toàn trường trước khi về nghỉ hè.

- Kết hợp với đội ban cờ đỏ để thục hiện

-3 khu vực và 13 lớp

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần II từ

08-12/5

Học hỏi và trao đổi chuyên môn tại trạm y tế xã

- y tể học đường đến trực tiếp tại trạm để học hỏi

 

- 1 buổi

 

Y tế

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần III từ

15-19/5

-Tuyên truyền phòng đuối nước cho học sinh.

- Kiểm tra, tình trạng vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của nhà trường.

H/s + Y tế

 

 Y tế

 

 

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

- 1 buổi

 

Đội – Ytế

 

 

 

Đã thực hiện tốt

 

 

Tuần IV từ

22-26/5

- Báo cáo Ban giám hiệu và xây dựng kế hoạch thanh lý những vật tư đã quá hạn sử dụng đồng thời có kế hoạch bổ sung tủ thuốc, vật tư thiết bị y tế

- Báo cáo tổng kết công tác y tế

 

Y tế

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

- 1 buổi

 

 

 

 

 

- 1 buổi

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

Y tế

 

Đã thực hiện tốt

 

 

 

 

 

Đã thực hiện tốt

 

 • Nhận xét đánh giá:
 • Ưu điểm: - Đã thực hiện được kế hoạch đề ra

-Các tổ chức phối hợp nhịp nhàng và đạt kết quả cao trong các nội dung thực hiện

KẾ HOẠCH THÁNG 8

 

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/8

-  -Vệ sinh phong quang ,khu vưc nhà vệ sinh ,nhắc nhở các em vệ sinh đúng nơi quy định

 

- Kết hợp với đội ban cờ đỏ để thục hiện

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

 

Đội +GVCN+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần II từ

08-12/8

-KT vệ sinh cá nhân, vệ sinh từng khối

 

-Tuyên truyền các bệnh nha học đường

- Kết hợp với GVCN để thục hiện

 

GVCN+Y tế

-3 khu vực và 13 lớp

 

3 khu vực và 13 lớp

GVCN+Y tế

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

Tuần II từ

15-19/8

-Tổng vệ sinh  sạch sẽ ở lớp cũng như vệ sinh phong quang trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới

- Lên kế hoạch hoạt động YTHĐ và lập dự trù mua thuốc phục vụ cho năm hoc mới

- Kết hợp vớiGVCN +Đội

 

 

Y tế

-3 khu vực và 13 lớp

 

 

Đội – Ytế

GVCN

 

 

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

Tuần II từ

22-26/8

 

-Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn thuốc nam KB

- Kết hợp với đội để thực hiện

 

 

5 Lớp

 

 

Y tế- Đội –GVCN

 

 

Đã thực hiện tốt

 

 

 

 • Nhận xét đánh giá:
 • Ưu điểm: - Đã thực hiện được kế hoạch đề ra

-Các tổ chức phối hợp nhịp nhàng và đạt kết quả cao trong các nội dung thực hiện

     * Tồn tại : - Mới nghỉ hè xong  nên các em còn mãi chơi không chú tâm vệ sinh phong quang

 

KẾ HOẠCH THÁNG 9

 

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/9

-  -Vệ sinh phong quang ,khu vưc nhà vệ sinh ,nhắc nhở các em vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định

 

- Kết hợp với đội ban cờ đỏ để thục hiện

-3 khu vực và 13 lớp

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần II từ

08-12/9

- Vệ sinh môi trương sạch sẽ

 

 

- KT sức khoẻ học sinh qua cân đo đầu năm

- Kết hợp với đội để thục hiện

 

GVCN+Y tế

-3 khu vực và 13 lớp

 

3 khu vực và 13 lớp

GVCN+Y tế

 

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

Tuần II từ

15-19/9

- KT tủ thuốc và bổ sung một số thuốc thiết yếu phục vụ điểm trường TL(ở các khu vực lẻ khi xảy ra trường hợp h/s đau ốm nghiêm trọng báo với YTHĐ khi YT không có mặt)

Y tế

-3 khu vực và 13 lớp

 

Ytế

 

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần II từ

22-26/9

 

- chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn thuốc nam

- Kết hợp với đội và gvcn để thực hiện

 

 

 

 

3 khu vực và 13 lớp

 

 

 

GVCN+Y tế + Đội

 

 

 

Đã thực hiện tốt

 • Nhận xét đánh giá:
 • Ưu điểm: - Đã thực hiện được kế hoạch đề ra

Các tổ chức phối hợp nhịp nhàng và đạt kết quả cao trong các nội dung thực hiện

     * Tồn tại : - Một số bạn chưa tự giác vs môi trường

KẾ HOẠCH THÁNG 10

 

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/10

-  -Vệ sinh phong quang ,khu vưc nhà vệ sinh ,nhắc nhở các em vệ sinh đúng nơi quy định

 

- Kết hợp với đội ban cờ đỏ để thục hiện

-3 khu vực và 13 lớp

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần II từ

08-12/10

- Tuyên truyền cách phòng và trị bệnh sởi.

-  Hướng dẫn trải răng đúng cách cho học sinh khối 1.

- Kết hợp với đội để thục hiện

 

GVCN+Y tế

-3 khu vực và 13 lớp

 

3 khu vực và 13 lớp

GVCN+Y tế

 

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

 

Đã thực hiện tốt

Tuần II từ

15-19/10

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

- Tổ chức cho HS súc miệng Fluor 1 lần/tuần (thứ 5 hàng tuần).

 Y tế

 

 

- Kết hợp với đội để thực hiện

-3 khu vực và 13 lớp

 

-3 khu vực và 13 lớp

Đội – Ytế

 

 

 

HS– Ytế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

Tuần II từ

22-26/10

 

-Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn thuốc nam ở các điểm trường

 

 

- Kết hợp với đội để thực hiện

 

 

 

 

3 khu vực và 13 lớp

 

 

 

 

GVCN+Y tế+Đội

 

 

 

Đã thực hiện tốt

 

 • Nhận xét đánh giá:
 • Ưu điểm: - Đã thực hiện được kế hoạch đề ra

-Các tổ chức phối hợp nhịp nhàng và đạt kết quả cao trong các nội dung thực hiện

     * Tồn tại : - Do thời tiết không thuận lợi nên vê sinh môi trường gặp khó khăn

KẾ HOẠCH THÁNG 11

 

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Số lượng

Người thực hiện

Kết quả

Tuần I từ 01-05/11

-  -Vệ sinh phong quang ,khu vưc nhà vệ sinh ,nhắc nhở các em vệ sinh đúng nơi quy định

- Kết hợp với đội ban cờ đỏ để thục hiện

-3 khu vực và 13 lớp

 

Đội +ban cờ đỏ+ Ytế

 

Đã thực hiện tốt

 

Tuần II từ

08-12/11

Thi đua vệ sinh sạch sẽ chào mừng ngày 20/11

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

- Tổ chức tuyên truyền phòng bệnh giun sán.

- Kết hợp với đội ban cờ đỏ để thục hiện

 

 

Y tế

 

GVCN+Y tế

-3 khu vực và 13 lớp

 

3 khu vực và 13 lớp

 

3 khu vực và 13 lớp

GVCN+Y tế+Đội

 

GVCN+Y tế

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

Tuần III từ

15-19/11

- Hướng dẫn trải răng đúng cách cho học sinh khối lớp 1

- Vệ sinh phong quang vệ sinh môi trường toàn trường

H/s + Y tế

 

 

- Kết hợp với đội để thực hiện

 

-3 khu vực và 13 lớp

 

-3 khu vực và 13 lớp

Đội – Ytế

 

 

HS– Ytế

 

 

Đã thực hiện tốt

 

Đã thực hiện tốt

Tuần IV từ

22-26/11

 

- Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn thuốc nam ở các điểm trường

- Kết hợp với đội để thực hiện

 

- 1 buổi

 

3 khu vực và 13 lớp

Y tế

 

GVCN+Y tế

Đã thực hiện tốt

Đã thực hiện tốt

 

 • Nhận xét đánh giá:
 • Ưu điểm: - Đã thực hiện được kế hoạch đề ra
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12

   

  Tuần

  Nội dung

  Biện pháp

  Số lượng

  Người thực hiện

  Kết quả

  Tuần I từ 01-05/12

  -Tuyên truyền các bệnh về đường hô hấp

  -Vệ sinh phong quang trường lớp sạch sẽ gọn gàng

  - Kết hợp với đội để thục hiện

  GVCN+Y tế

  -3 khu vực và 13 lớp

  -3 khu vực và 13 lớp

  Đội – Ytế

   

  GVCN+Y tế

  Đã thực hiện tốt

  Đã thực hiện tốt

  Tuần II từ

  08-12/12

  -Phối hợp với GVCN để giáo dục h/s về giư gin vệ sinh cá nhân trong mùa đông.

  -Kiểm tra răng miệng cho hoc sinh khối lớp 1

  - Kết hợp với đội để thục hiện

   

  GVCN+Y tế

  -3 khu vực và 13 lớp

   

  3 khu vực và 3 lớp

  GVCN+Y tế

   

  GVCN+Y tế

  Đã thực hiện tốt

   

  Đã thực hiện tốt

  TuầnIII từ

  15-19/12

  -Chăm sóc và nhổ co hằng ngày vườn thuốc nam

  -Tuyên truyền các bệnh về mua đông như các bệnh lien quan đến đường hô hấp, cảm cúm…..

  H/s + Y tế

   

   

  - Kết hợp với đội để thục hiện

  -3 khu vực và 13 lớp

   

  -3 khu vực và 13 lớp

  Đội – Ytế

   

  HS– Ytế

   

   

  Đã thực hiện tốt

   

  Đã thực hiện tốt

  Tuần IV từ

  22-26/12

  -Học hỏi và trao đổi chuyên môn tại trạm y tế xã

  - y tể học đường đến trực tiếp tại trạm để học hỏi

  - 1 buổi

  Y tế

  Đã thực hiện tốt

   

 • Nhận xét đánh giá:
 • Ưu điểm: - Đã thực hiện được kế hoạch đề ra
 • -Các tổ chức phối hợp nhịp nhàng và đạt kết quả cao trong các nội dung thực hiện

       * Tồn tại : - Chưa trồng thêm  được một số cây ở vườn thuốc nam

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
 
Thiết kế website  
 
 
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang