Kế hoạch ngày hội học sinh tiểu học năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA

  TRƯỜNG TH MINH HÓA

Số:      /KH- THMH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

 

    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

     Minh Hóa, ngày 06  tháng 03 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội học sinh tiểu học  năm học 2017- 2018

          Thực hiện công văn 239/PGDĐT-GDTH ngày 05/12/2017 của Phòng GD-ĐT về việc tổ chức Ngày hội học sinh tiểu học năm học 2017- 2018;

     Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường tiểu học Minh Hóa; trường TH Minh Hóa lập Kế hoạch tổ chức Ngày hội học sinh tiểu học năm học 2017-2018 như sau:

  1. Mục đích:

      -Tạo sân chơi bổ ích để phát triển phẩm chất, năng lục cho học sinh, tăng cường trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

 - Nhằm nâng cao việc rèn chữ giữ vở cho học sinh và trong giáo viên.

 - Phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những học sinh có năng khiếu về việc rèn chữ giữ vở để tham gia dự thi cấp huyện.

- Tạo môi trường thân thiện để học sinh giao lưu học tập rút kinh nghiệm trong việc rèn chữ giữ vở.

II. Nội dung và hình thức tổ chức:

1. Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo:

  Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi do hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

     2. Đề thi:

Đề thi do Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ra đề và hướng dẫn chấm.

3. Đối tượng dự thi:

      Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

4. Nội dung thi:

* Bài thi viết chữ đẹp:

Gồm 01 bài thi:

- Bài tập chép được trình bày sáng tạo và được phép viết đứng hoặc nghiêng bằng nét đều hoặc nét thanh, nét đậm.

Thời gian quy định cho bài thi là 25 phút, học sinh trình bày viết trên giấy kẽ ô li theo mẫu vở luyện viết của trường tiểu học, độ dài của bài viết phù hợp với “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” của chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ GD-ĐT cho từng khối lớp.

* Thi kể chuyện:

- Học sinh kể chuyện đã học, đã đọc trong chương trình sách truyện dành cho thiếu nhi.

* Phần thi hiểu biết:

- Học sinh sẽ tham gia trả lời các câu hỏi vê an toàn đuối nước, giáo dục địa phương, địa danh lịch sử địa phương….

5. Cách đánh giá:

 a. Đánh giá bài viết học sinh: Ban giáo khảo đánh giá theo 3 mức A,B,C, chọn ra giải nhất, nhì, ba cho từng khối lớp để trao giải đồng thời mỗi khối lớp chọn 02 bài xuất sắc nhất tham gia thi cấp huyện.

b. Thi kể chuyện: BGK sẽ chấm với các nội dung sau:

          + Nội dung câu chuyện

 + Giọng kể của học sinh.

+ Phụ hoạ và diễn cảnh.

+ Phần liên hệ giáo dục thông qua câu chuyện.

c. Phần thi hiểu biết: HS sẽ xung phong trả lời câu hỏi do ban tổ chức đua ra, HS trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng từ BTC.

III. Tổ chức thi:

1.      Thời gian thi: 7 giờ 15 ngày 16 /03/2018.

2.      Địa điểm thi: Tại các lớp học, trường TH Minh Hóa.

3. Lập danh sách học sinh tham gia dự thi cấp trường:

- Đối với giáo viên chủ nhiệm: Căn cứ vào việc rèn chữ giữ vở của học sinh lớp mình đang dạy, chọn bài tham gia cấp trường.

       IV. Chấm và đánh giá bài thi:    

  • Ban giám khảo sẽ đánh giá bài viết và xếp loại A,B,C để đánh giá việc rèn chữ viết của học sinh các lớp.
  • Giao cho GVCN chọn mỗi lớp 05 bài để gửi cho BGK chấm và xếp giải theo khối lớp.
  • Ban giám khảo chấm và chọn xếp giải cho các khối lớp gồm Giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích.
  • Lập danh sách đề nghị công nhận và trao giải cho học sinh đạt giải.
  • Thi kể chuyện sẽ xếp giải nhất, nhì, ba chung toàn trường.

     Nhà trường yêu cầu các tổ triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                

- Các tổ CM trong nhà trường;

- Lưu: VT, CM.

                                                                                                  Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website       
 
^ Về đầu trang