Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2017- 2018

 PHÒNG GD& ĐT MINH HÓA              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH MINH HÓA                           Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

        Số:/                                                                                              

                                                                     Minh Hoá, ngày 10 tháng 9 năm 2017

                                                                                               

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  THƯ VIỆN

NĂM HỌC:  2017- 2018

 

- Căn cứ quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 2/1/2003 và quyết định số 11185/ GDTH ngày 17/12/2004 của BGD ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông.

- Thực hiện công văn số 6841/BGDDT- GDTX ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường phổ thông, mầm non. Tổ chức hiệu quả hoạt động của công tác thư viện và mạng lưới cộng tác viên, triển khai phương thức phục vụ bạn đọc theo mô hình tự chọn với nhiều hình thức hoạt động phong phú, phù hợp với cấp học và điều kiện thực tế của nhà trường.

- Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018 và tình hình thực tiễn trường tiểu học Minh Hóa.

- Thư viện trường TH Minh Hóa xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2017- 2018 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2016-2017

1.Những thành tích đã đạt được

1.1 Sách, báo,tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.

A, về sách giáo khoa

         - Năm học 2016 - 2017 Thư viện đã bổ sung thêm 118 cuốn sách

          trong đó: SGK; 84cuốn; SNV; 4cuốn; STK: 30 cuốn.

         - Vốn tài liệu: Tổng số bản; 2354

          Trong đó:

+ Sách tham khảo: 1400 cuốn.

          + Sách nghiệp vụ :  263 cuốn.

          + Sách giáo khoa :  809 cuốn.

    + Các loại báo, tạp chí: Gồm 5 loại .

+ băng đĩa: 65 bộ đĩa

1.2. Tiêu chuẩn thứ hai: Cơ sở vật chất

 - Xây dựng phòng thư viện, thoáng mát, khang trang.

 - Diện tích : 180m2

           - chỗ ngồi cho giáo viên và học sinh: 56 chỗ

 - Bàn ghế phải đạt chuẩn đủ số chỗ ngồi: 35(HS); 30(GV)

           - Có đầy đủ các tủ trưng bày và đựng sách: Tủ sách pháp luật( đạo đức), tủ sách dùng chung, tủ báo, tạp chí, tủ sách ở các góc lớp.

1.3. Tiêu chuẩn thứ 3: Nghiệp vụ, công tác thư viện

- Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng nghiệp vụ.

- Kiểm kê thanh lý tài sản theo quy định cập nhật kịp thời.

          - Xử lý và sắp xếp các tài liệu sách, báo đúng nghiệp vụ, khoa học và hợp lý

- Tu sửa lại một số sách cũ.

- Giới thiệu sách hàng tháng trong buổi chào cờ đầu tuần

- Biên soạn 3 thư mục /năm.

- Tổ chức tốt ngày hội đọc sách cho học sinh và cán bộ giáo viên trong trường

4. Tổ chức và hoạt động

a, Tổ chức quản lý.

- Đ/C Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo công tác thư viện.

b. Nhân viên thư viện.

- Trường có 1 nhân viên thư viện thiết bị có chuyên môn nghiệp vụ.

- Tham mưu với ban giám hiệu để có kinh phí bổ sách và trang trí thư viện

- Tuyên truyền giới thiệu sách trong buổi chào cờ đầu tuần.

- Hàng tháng có 1 buổi đọc sách vui chơi cho các khối lớp.

- Lên lịch mượn trả sách của học sinh

- Phục vụ bạn đọc đạt hiệu quả cao

C, Phối hợp trong công tác thư viện.

- Nhân viên thư viện phối hợp với tổ chức đội trong các hoạt động, tuyên truyền, giới thiệu sách đạt hiệu quả cao.

- Phối hợp với TPT đội, GV và mạng lưới cộng tác viên thư viện

d. Kế hoạch kinh phí hoạt động.

- Kinh phí thường xuyên của trường cung cấp

- Kinh phí xã hội hóa giáo dục. Để mua bổ sung sách, làm biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ phát triển bạn đọc, làm các câu khiểu hiệu, trang trí thư viện.

đ, Hoạt động của thư viện.

- Tuyên truyền giới thiệu sách trong buổi chào cờ đầu tuần.

- Hàng tháng có 1 buổi vui chơi đọc sách cho các khối lớp.

          - Lên lịch mượn trả sách của GV và học sinh

- Phục vụ bạn đọc đạt hiệu quả cao

- Tổ chức tốt ngày hội đọc sách cho học sinh và cán bộ giáo viên trong trường.

 - Khai thác có hiệu quả nguồn ngân sách chi cho thư viện.

1.5. Quản lý thư viện.

a, Bảo quản.

- Hướng dẫn vận động học sinh giữ gìn bảo quản sách giáo khoa để dùng nhiều năm và mua đủ sách giáo khoa để học.

 - Tu bổ thường xuyên và bảo quản sách đạt hiệu quả, tránh mất mát hư hỏng.

b, Kiểm kê và thanh lý.

- Hàng kỳ, hàng năm kiểm kê sách và tài sản của thư viện

- Tổ chức kiểm kê thư viện để kiểm soát được kho sách 2 lần/năm.

- Làm biên bản thanh lý những sách rách nát hư hỏng không sử dụng được

2. Những mặt còn hạn chế.

- Do cơ sở vật chất chưa đảm bảo nên việc xây dựng thư viện xanh, thư viện các góc cây chưa tốt.

- Kinh phí nhà trường còn hạn hẹp nên việc đầu tư mua bổ sung sách còn ít.

- Nhân viên thư viện có nghiệp vụ nhưng kinh nghiệm trong công tác thư viện còn hạn chế nên các hoạt động của thư viện vẫn chưa có bề nổi.

 

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017-2018

 A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

           1. Đội ngũ giáo viên, học sinh.

1. Về đội ngũ giáo viên

Tổng số cán bộ giáo viên: 27

Trong đó:

Hiệu trưởng:  01

Hiệu phó:  01

Kế toán: 01

NV y tế học đường: 01

NV thư viện thiết bị: 01

Giáo viên giảng dạy: 22

2. Về học sinh

 Tổng số học sinh: 328

 Số lớp: 14

3. Những mặt thuận lợi và khó khăn.

a. Thuận lợi

 - Thư viện có nền tảng thư viện đạt “Thư viện đạt thư viện xuất sắc” trong năm học 2016-2017.

- Cơ sở vật chất khá đảm bảo, thoáng mát.

- Phòng thư viện, phòng đọc đặt tại vị trí thuận lợi cho việc mượn và đọc sách của GV và học sinh.

- Với sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường cùng với bậc phụ huynh học sinh đã đầu tư mua sắm sách cho học sinh phục vụ tốt nhu cầu học tập của các em.

 - Thư viện đã bổ sung nhiều loại sách phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Thư viện không ngừng phấn đấu về mọi mặt để đưa những kết quả tốt nhất cho cán bộ giáo viên trong trường và các em học sinh.

- Thư viện có tủ đựng sách, tủ trưng bày sách và kho sách riêng, có bàn làm việc của cán bộ thư viện, có bảng giới thiệu sách mới, có bàn ghế phục vụ việc đọc sách của bạn đọc.

 - Thư viện đã có máy tính kết nối mạng intet để phục vụ công tác thư viện

 - Đã có phần mềm quản lý thư viện

 - Thủ tục mượn trả sách của thư viện đơn giản, gọn nhẹ phù hợp với học sinh tiểu học song vẫn giữ đúng nghiệp vụ thư viện .         

 - Có đủ các loại hồ sơ được lưu trữ cẩn thận.

 4. Khó khăn.

- Kinh tế địa phương còn nghèo nên việc huy động vốn để xây dựng cơ sở vật chất còn khó khăn.

- Tuy đã cố gắng chăm lo và tu bổ cho thư viện nhưng cơ sở vật chất của thư viện tại điểm lẽ còn thiếu thốn như: tủ sách đạo đức, pháp luật chưa thật phong phú.

- Phòng thư viện và thiết bị diện tích chưa đảm bảo.

- Thư viện trường có 3 điểm nên rất khó khăn trong việc phục vụ bạn đọc

- Số lượng sách, tỷ lệ trên sách báo trên đọc giả vẫn chưa cân đối

- Giáo viên, học sinh dạy và học 2 buổi/ ngày thời gian giành cho việc đọc sách ngay tại thư viện không nhiều, học sinh cũng chỉ có thể mượn và đọc sách vào những giờ ra chơi trong tuần.

B. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

I. Nhiệm vụ chung của công tác thư viện.

- Năm học 2017-2018 thực hiện nhiệm vụ “xây dựng thư viện xuất sắc thiết bị đạt chuẩn”. Thư viện góp phần quyết định chất lượng và không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, mở rộng kiến thức và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng tư tưởng chính trị. Xây dựng được phương pháp học tập và phong cách làm việc khoa học, biết sử dụng sách, báo trong thư viện.

II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

1. Tiêu chuẩn thứ nhất: Sách, báo,tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.

* Chỉ tiêu:

- Trong năm học nhân viên thư viện lập dự trù để mua đủ tài liệu phục vụ cho việc dạy học, mua sắm bổ sung các loại sách, báo, tạp chí.

- Làm tốt công tác mua bổ sung thêm sách.

- Cung ứng tài liệu sách, báo đầy đủ kịp thời cho giáo viên và học sinh.

- Đặt báo đúng kì, nội dung phải phù hợp với lứa tuổi.

*Giải pháp.

           - Mua bổ sung các loại sách bồi dưỡng học sinh giỏiToán,Tiếng Anh và tủ sách pháp luật, đạo đức.

 - Mua bổ sung sách giáo khoa phục vụ cho giảng dạy và học tập.

 - Mua thêm sách nghiệp vụ cho giáo viên.

 - Đảm bảo 100% học sinh đủ sách giáo khoa.   

 - Đặt đủ các loại báo như: Báo nhân dân, Quảng Bình, Nhi đồng, Lao động, báo tuổi trẻ, tạp chí giáo dục, tạp chí tuổi thơ, tạp chí phụ nữ.

2. Tiêu chuẩn thứ hai: Cơ sở vật chất

*  Chỉ tiêu:

 - Xây dựng phòng thư viện, thoáng mát, khang trang đảm bảo diện tích.

 - chỗ ngồi cho giáo viên và học sinh: 56 chỗ

           - Bàn ghế phải đạt chuẩn  đủ số chỗ ngồi: 25(HS); 20(GV)

           - Có đầy đủ các tủ trưng bày và đựng sách: Tủ sách pháp luật( đạo đức), tủ sách dùng chung, tủ báo, tủ sách ở các lớp, tủ sách lưu động

- Làm các bảng chỉ dẫn cho các tủ sách

- Xây dựng thư viện thân thiện, thư viện ngoài trời.

* Giải pháp

- Tận dụng các phòng khác để mở rộng diện tích cho thư viện như: phòng thiết bị, văn phòng, phòng đội, cầu thang, hành lang các lớp.

- Làm các ống đựng sách báo treo trên cây.

- Làm giỏ bỏ sách báo.

- đóng tủ di động bỏ sách báo ở hành lang cho học sinh đọc sách, báo.

- Tủ đựng sách, báo ở gốc thư viện xanh, góc thư viện thân thiện.

- Huy động các nguồn kinh phí để bổ sung thêm sách và mua thêm ghế đá cho bạn đọc ngồi đọc ở thư viện xanh.

3. Tiêu chuẩn thứ 3: Nghiệp vụ, công tác thư viện

*. Chỉ tiêu:

- Đổi mới công tác thư viện, xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ giáo viên và học sinh.

- “ phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”

          - Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ làm công tác thư viện.

          - Thường xuyên chọn lọc và bổ sung tài liệu mới phù hợp.

- Bổ sung và hoàn thiện các loại hồ sơ theo chuẩn.

- Xử lý và sắp xếp các tài liệu sách, báo đúng nghiệp vụ, khoa học và hợp lý

- Tiến hành phân loại mô tả, tổ chức mục lục và và sắp xếp kho sách theo đúng kỹ thuật nghiệp vụ.

- Đóng dấu, dán nhãn sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo mới nhập vào thư viện.

- Vào sổ tổng quát, đăng ký cá biệt sách mới nhập vào thư viện.

- Tu sửa lại một số sách cũ.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng nghiệp vụ.

- Kiểm kê thanh lý tài sản theo quy định cập nhật kịp thời.

- Xây dựng nề nếp mượn và đọc sách thường xuyên, xây dựng phong trào đọc và làm theo sách, kể chuyện theo sách hình thành nên văn hóa đọc trong nhà trường.

- Giới thiệu sách hàng tháng, thông báo sách mới.

- Biên soạn 3 thư mục /năm.

- Thư viện phối hợp với đội tổ chức buổi giới thiệu sách nhân các ngày lễ lớn như:        

          - Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập ĐCSVN 3/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn Đoàn TNCSHCM 19/5, ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước 30/4…

- Thi kể chuyện theo sách vào ngày 26/3( phối hợp với TPT đội)

- Thi vui đọc sách( phối hợp với TPT đội)

- Xây dựng các mô hình “thư viện xanh”, thư viện thân thiện” có hiệu quả.

* Giải pháp:

- Cố gắng tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước.

- Dành thời gian cho việc nhập ấn phẩm vào sổ.

4. Tiêu chuẩn thứ 4: Tổ chức và hoạt động

* Nhiệm vụ:

 - Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo công tác thư viên.

 - Khai thác có hiệu quả nguồn ngân sách chi cho thư viện.

 - Mở rộng các hình thức phục vụ bạn đọc như: thư viện ngoài trời, thư viện trong lớp ngày càng hiệu quả hơn.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ làm công tác thư viện.

 - Tăng cường cho thuê mượn tài liệu 100% giáo viên  mượn và sử dụng

tài liệu.

- 100% học sinh đến thư viện.

* Giải pháp:

- BGH thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác thư viện.

- Kinh phí thường xuyên của trường cung cấp: 25.000.000đ.

- Mua bổ sung nguồn tài lệu sách cho phong phú đầy đủ để cho học sinh và giáo viên thuê, mượn.

- Thường xuyên chọn lọc và bổ sung tài liệu mới phù hợp với cấp học.

- Nhân viên thư viện phối hợp với tổ chức đội trong các hoạt động, tuyên truyền, giới thiệu sách đạt hiệu quả cao.

- Tuyên truyền giới thiệu sách trong buổi chào cờ đầu tuần.

- Hàng tháng có 1 buổi đọc sách vui chơi cho các khối lớp.

          - Có lịch mượn trả sách của học sinh.

5. Tiêu chuẩn thứ 5: Quản lý thư viện

* Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn vận động học sinh giữ gìn bảo quản sách giáo khoa để dùng nhiều năm và mua đủ sách giáo khoa để học.

 - Tu bổ thường xuyên và bảo quản sách đạt hiệu quả, tránh mất mát hư hỏng.

- Tổ chức kiểm kê thư viện để kiểm soát được kho sách 2 lần/năm.

* Giải pháp.

- Sách, báo trong thư viện được bảo quản chặt chẽ, lau chùi thường xuyên

- Hàng kỳ, hàng năm kiểm kê sách và tài sản của thư viện

- Làm biên bản thanh lý những sách, rách nát hư hỏng không sử dụng được.

*  Hoạt động của thư viện

-Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

 

Tháng năm

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

 

 

 

 

 

Tháng

8/2017

 

 

 

 

 

 

 

- Vệ sinh kiểm tra kho sách và tài liệu trong kho.

- Củng cố hồ sơ sổ sách để quản lý sách trong thư viện

- Lập kế hoạch dự trù kinh phí, báo cáo với nhà trường mua sắm các loại sổ sách phục vụ cho công tác của cán bộ thư viện, sách giảng dạy phục vụ giáo viên.

- Tham mưu với BGH bổ sung thêm các loại sách còn thiếu.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm bổ sung thêm sách giáo khoa cho học sinh.

- Công bố lịch làm việc của thư viện

Nhân viên thư viện

 

 

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2017

 

- Sắp xếp lại kho sách theo từng môn loại và từng khối lớp.

- Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách tài liệu.

- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

- Tham mưu với BGH, cán bộ phụ trách Đoàn đội về kế hoạch tổ chức thực hiện trong cả năm.

- Thành lập đội cộng tác viên thư viện.

- Mua bổ sung các loại sách.

- Nhận sách mới, vào sổ những sách mới nhập vào thư viện.

- Chuẩn bị mọi phương pháp để phòng chóng bão lụt.

- Lên kế hoạch xây dựng, tu bổ lại thư viện xanh.

- Đưa sách thiếu nhi đến tất cả các lớp học ( tại góc lớp).

Nhân viên thư viện

 

 

Nhân viên  thư viện phối hợp với TPT đội để thực hiện

 

 

Nhân viên  thư viện phối hợp với TPT đội để thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2017

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục phát sách cho các lớp còn thiếu( mua bổ sung).

- Lên kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

- Đổi mới công tác thư viện, xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, giáo viên và học sinh: “ phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

- Tuyên dương khen thưởng những học sinh thường xuyên đến thư viện đọc sách

- Tuyên truyền sách nói về ngày thành lập hội Liên hiệp Phụ Nữ 20/10.

- Tiếp tục xử lý nghiệp vụ thư viện.

- Tiếp tục cho giáo viên và học sinh mượn sách.

- Biên soạn thư mục sách tham khảo phục vụ giáo viên giảng dạy.

- Phục vụ bạn đọc tại điểm chính và điểm lẽ theo lịch.

- Đôn đốc kiểm tra phong trào đọc sách của học sinh.

- Kiểm tra việc bảo quản sách của học sinh các lớp.

- Tổ chức vui chơi đọc sách trong toàn trường từ khối 1 đến khối 5.

- Tham mưa với BGH nhà trường xin tu bổ lại thư viện xanh bị hỏng và làm lại lịch làm của thư viện.

Nhân viên  thư viện phối hợp với TPT đội để thực hiện

Nhân viên thư viện

 

 

Nhân viên thư viện phối hợp với GVCN

 

 

Nhân viên  thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên  thư viện phối hợp với TPT đội để thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11/2017

- Tiếp tục bổ sung xử lí kĩ thuật tài liệu mới bổ sung.

- Phục vụ bạn đọc tại điểm chính và điểm lẽ theo lịch.

- Tuyên truyền với giáo viên và học sinh thường xuyên đến thư viện để tìm kiếm, khai thác các thông tin trên mạng để phục vụ công tác dạy và học.

- Tiếp tục sưu tầm tài liệu và biên soạn thư mục để giới thiệu tới bạn đọc.

- Phối hợp với đội thứ 2 đầu tuần tuyên truyền giới thiệu sách nhân ngày 20/11.

- Hướng dẫn học sinh sử dụng các sách giáo khoa, sách tham khảo, phục vụ ôn tập kiểm tra học kì I.

- Tiếp tục bổ sung thêm những sách còn thiếu. 

- Xây dựng và tu bổ thư viện xanh

- Tổ chức vui chơi đọc sách trong toàn trường từ khối 1 đến khối 5.

- Chuẩn bị mọi phương pháp để phòng chóng lũ lụt.

Nhân viên thư viện

 

 

Nhân viên  thư viện phối hợp với TPT đội để thực hiện

 

 

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2017

- Tiếp tục duy trì các hoạt động của thư viện.

- Tổ chức vui chơi đọc sách trong toàn trường từ khối lớp1 đến khối 5.

- Tuyên truyền cho GVHS tìm kiếm và khai thác thông tin ở phần mền của thư viện để phục vụ công tác dạy và học.

- Tiếp tục xây dựng thư viện xanh và đi vào hoạt động.

- Giới thiệu sách theo chủ đề.

- Tiếp tục bổ sung sách báo, tài liệu cho thư viện, và tổ chức xử lí kĩ thuật.

- Giới thiệu thư mục sách giáo khoa, sách tham khảo để phục vụ cho học kì II.

- Biên soạn giới thiệu thư mục theo chuyên  đề.

- Chuẩn bị, hồ sơ số liệu cụ thể nhà trường kiểm tra hồ sơ.

- Báo cáo nhanh kết quả học kì I.

- Tổ chức vui chơi đọc sách trong toàn trường từ khối 1 đến khối 5.

Nhân viên  thư viện phối hợp với TPT

đội để thực hiện

 

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 01/2018

- Chuẩn bị hồ sơ số liệu cụ thể tự kiểm tra công tác thư viện trường học.

- Tuyên truyền với giáo viên và học sinh thường xuyên đến thư viện để tìm kiếm, khai thác các thông tin trên mạng để phục vụ công tác dạy và học.

- Phục vụ bạn đọc tại điểm chính và điểm lẽ theo lịch.

- Tiếp tục kiểm tra phong trào đọc sách.

- Tiếp tục phát hành SGK đồng thời cho mượn SGK, STK hổ trợ các sách bài tập, vở bài tập phục vụ học kì II.

- Giới thiệu các ấn phẩm có liên quan đến ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tiếp tục xử lí kĩ thuật tài liệu.

- Tổ chức vui chơi đọc sách cho học sinh trong toàn trường từ khối 1 đến khối 5.

- Thống kê các loại sách còn thiếu để tham mưu với nhà trường mua bổ sung thêm.

 

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

Nhân viên  thư viện phối hợp với TPT đội để thực hiện

 

 

 

 

Tháng 02/2018

- Tổ chức vui chơi đọc sách cho học sinh trong toàn trường từ khối 1 đến khối 5.

- Chuẩn bị hồ sơ sổ sách để phòng kiểm tra thư viện hàng năm.

- Tuyên truyền cho GVHS tìm kiếm và khai thác thông tin ở phần mền của thư viện để phục vụ công tác dạy và học.

- Kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách trong toàn trường.

- Tiếp tục bổ sung xử lí kĩ thuật tài liệu.

- Giới thiệu danh mục sách phục vụ ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn TNCSHCM 26/3.

- Tiếp tục bổ sung tủ sách pháp luật, tủ sách đạo đức.

Nhân viên  thư viện phối hợp với TPT  đội để thực hiện

 

 

 

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3/2018

- Sắp xếp lại kho sách của thư viện.

- Chuẩn bị hồ sơ để đón đoàn kiểm tra thư viện thực tế tại trường.

- Vào sổ các loại sách mới bổ sung.

- Giới thiệu danh mục sách phục vụ ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn TNCSHCM 26/3.

-Tổ chức vui chơi đọc sách cho học sinh toàn trương từ khối 1 đến khối 5

- Phục vụ bạn đọc tại điểm chính và điểm lẽ theo lịch.

- Tổ chức thi kể chuyện theo sách, sách nói về Bác Hồ.

- Tuyên truyền giới thiệu sách mới.

- Chuẩn bị sách, lập danh mục sách phục vụ việc ôn tập kiểm tra cuối năm học.

Nhân viên  thư viện phối hợp với TPT đội để thực hiện

 

 

 

Nhân viên thư viện phối hợp với TPT đội để thực hiện

 

 

 

 

 

 

Tháng 4/2018

- Tu sữa vệ sinh thư viện.

- Phục vụ bạn đọc tại điểm chính và điểm lẽ theo lịch.

- Tích cực xây dựng tủ sách dùng chung tại thư viện.

- Tiếp tục bổ sung xử lí kĩ thuật tài liệu mới

- Tổ chức trưng bày giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày giải phóng toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/ 4 và ngày quốc tế lao động 1/5

- Chuẩn bị sách giáo khoa phục vụ năm học mới

- Tổ chức vui chơi đọc sách cho học sinh từ khối 1 đến khối 5.

Nhân viên thư viện

 

 

 

Nhân viên  thư viện phối hợp với TPT đội để thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 5/2018

- Trưng bày giới thiệu sách, điểm sách viết về Bác Hồ nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5.

- Tiếp tục giới thiệu hướng dẫn học sinh sử dụng sách phục vụ ôn tập cuối năm học.

- Thống kê số lượt bạn đọc

- Thu hồi toàn bộ sách cho mượn của học và giáo viên.

- Kiểm kê tình hình kho sách, chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, báo tài liệu thư viện trong dịp hè

-Tổng kết công tác thư viện phục vụ năm học, rút kinh nghiệm cho năm học sau

- Tiếp tục phát hành sách giáo khoa và sách tham khảo phục vụ năm học mới.

Nhân viên  thư viện phối hợp với TPT đội để thực hiện

 

 

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

Nhân viên thư viện

 

 

Tháng 6 + 7/2018

- Tổ chức vệ sinh dọn dẹp kho sách, chống mối mọt.

- Tham mưu với ban giám hiệu bổ sung kho sách để phục vụ năm học mới

- Sắp xếp lại kho sách.

 

Nhân viên thư viện

 

 

 

                                                                      Minh Hóa, ngày     tháng 9 năm 2017

     DUYỆT CỦA BGH                                              Người xây dựng kế hoạch

 

 

 

 Đinh Thị Bạch Dương                                               Trương Thị Hoài Mơ                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website       
 
^ Về đầu trang