Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2017-2018

PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           

   TRƯỜNG TH MINH HOÁ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số…./KHCM                                     Minh Hoa¸, ngày       tháng 9 năm 2017

 

 KẾ HOẠCH DẠY 2 BUỔI/ NGÀY,

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Năm học  2017- 2018

 

   Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của GD mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên;

         Căn cứ công văn số 162/PGDĐT-GDTH, ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục đào tạo Minh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với Giáo dục Tiểu học;  Căn cứ  Điều lệ trường Tiểu học;

    Căn cứ  vào kết quả năm học 2016-2017 và điều kiện cụ thể của trường tiểu học Minh Hóa trong năm học 2017- 2018;

  Chuyên môn Trường tiểu học Minh Hóa xây dựng kế hoạch  năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:

1. Học sinh và đội ngũ:

 

1.1. Học sinh:

Toàn trường

Tổng số

Trong đó

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

  • Số lớp

14

3

4

3

2

2

  • Số điểm trường

3

3

3

2

2

2

  • Số học sinh

328

76

67

79

55

51

  Trong đó: - Nữ

161

40

40

30

28

23

- Khuyết tật

13

1

2

8

1

1

- TB- LS

0

0

0

0

0

0

       - Khó khăn

159

33

38

28

28

32

-  Lưu ban

0

0

0

0

0

0

- Mới tuyển

76

76

0

0

0

0

- HS học trái tuyến

2

1

0

1

0

0

       - Đúng độ tuổi

326

76/76

67/67

79/79

53/55

51/51

       - Học sinh dân tộc

3

01

0

01

0

01

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Đội ngũ cán bộ- giáo viên- nhân viên:

CÁN BỘ-GV-CNV

TOÀN TRƯỜNG

TỔNG

SỐ

NỮ

ĐẢNG

TRONG ĐÓ

GHI CHÚ

TRÌNH ĐỘ

X.LOẠI  CH.MÔN

BC

 

 

ĐH

TC

SC

GIỎI TỈNH

GIỎI HUYỆN

   GIỎI TRƯỜNG

Tổng số:

27

23

23

19

5

3

0

0

6

12

25

 

 

    - Quản lí

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

    - Giáo viên

22

19

18

16

5

1

0

0

6

12

21

 

 

  + GV Nhạ

1

0

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

  + Họa

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

  + Tin

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

  + Anh văn

1

0

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -Nhân viên

3

3

3

1

 

2

0

0

 

 

2

1

 

II.  NHẬN ĐỊNH CHUNG:

1. Thuận lợi:

+ Biên chế đội ngũ đủ theo tỉ lệ. Cán bộ giáo viên nhân viên đạt chuẩn trở lên 100%; Có nhiệt tình với nghề nghiệp.

+ Đảm bảo phòng học 100% lớp 2 buổi/ngày.

+ Được Đảng, chính quyền và phụ huynh chăm lo, được sự giúp đỡ của Phòng GDĐT  và các cơ quan có liên quan.

        + Đội ngũ giáo viên nhiệt tình nên rất thuận tiện trong việc công tác. 100% GV được đào tạo chuẩn và trên chuẩn, có nhiều năm công tác.

        + Địa điểm trường đặt ở trung tâm của xã nên rất thuận tiện cho việc đi lại của học sinh khi đến lớp.

       + Đa số học sinh ngoan, có chí hướng phấn đấu và rèn luyện tốt về phẩm chất đạo đức và học tập để trở thành con ngoan trò giỏi.

       + Cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho việc dạy 2 buổi/ngày ở tất cả các khối lớp nhăm tạo thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học 2016 - 2017.

2. Những khó khăn:

- Một số phụ huynh học sinh nhận thức và quan tâm đến công tác giáo dục chưa đúng mức.

- Đời sống nhân dân còn nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp vì vậy việc chăm lo cho con em đến lớp và mua sắm học phẩm phục vụ học tập cho con em còn nhiều hạn chế.

- CSVC Chưa đủ các  chức năng để tổ chức các hoạt động theo trường chuẩn quốc gia. Chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới.

- Nền tảng về kiến thức của các em trong năm học trước chưa thật vững chắc  nên trong thời gian hơn 2 tháng nghỉ hè, phần nhiều  những HS  đó không được sự quan tâm của bố mẹ cho nên trong các tháng nghỉ hè lượng kiến thức của các em bị rơi vãi ,các em quên các kiến thức đã được học của năm học trước .

    - Việc đổi mới nội dung chương trình SGK và phương pháp giảng dạy đòi hỏi mỗi giáo viên cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc chuẩn bị bài và nghiên cứu giảng dạy, vì vậy nhiều giáo viên gặp khó khăn trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy.

    - Một số giáo viên chưa thực sự nhiệt tình, ít có chuyển biến về nhận thức, còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa.

       Theo nhiệm vụ năm học 2017 -2018 của Phũng GD - ĐT và của nhà trường, kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường TH Minh Hoá như

sau:

 

II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI/ NGÀY:

 -  Tổ chức dạy 2 buổi / ngày cho 14 lớp (Từ  khối lớp 1 đến lớp 5).

 - 1 ngày học không quá 7 tiết ( Buổi sáng: 4 tiết, Buổi chiều: 3 tiết).

                  Nội dung các tiết học của buổi học thứ 2 như sau:

     1. Dạy một số tiết học chính khóa (dàn trải thời khoá biểu)

  1. Ôn luyện kiến thức đã học, giúp đỡ những học sinh yếu kém vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập và bồi dưỡng học sinh có năng lực về môn Toán và môn Tiếng việt cụ thể như sau:

 

Tiết/tuần

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Toán

4

3

1

0

0

Tiếng việt

6

4

2

1

1

 

 

  1. Dạy học các môn tự chọn:   

Ngoại ngữ:

                     - Tiếng Anh: Khối 2 thực hiện (2 tiết/ tuần) khối  3,4,5  (4 tiết/tuần)

          Tin học:

                       - Dạy khối: 3,4,5   ( 2 tiết/ tuần)

     4. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp: hai tuần 1 tiết; GD kỹ năng sống 2 tuần 1 tiết, lồng ghép các môn học khác để GD học sinh. Lồng ghép hoạt động thư viện 1 tháng/tiết.    

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP:

 I . Hoạt động giáo dục đạo đức:

          - Chú trọng việc xây dựng nếp sống văn hoá trong nhà trường trên cơ sở phát huy tốt vai trò của đội tự quản, vai trò của ban cán sự lớp, ban chỉ huy liên, chi đội.

         - Tổ chức tuyên truyền nội quy, quy chế của nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, các buổi sinh hoạt và bằng các phương tiện truyền thông trong trường.

         - Tổ chức tìm hiểu lịch sử địa phương thông qua các hội thi dưới dạng, như: thi đố vui để học, thi tiếng hát dân ca….

II. Hoạt động học tập:

         - Khai thác tối đa tiềm năng về CSVC của nhà trường đặc biệt là các phương tiện thiết bị mới để học sinh nhanh chóng làm quen như sử dụng máy chiếu, băng đĩa ... trong các hoạt động ngoại khoá.

         - Thành lập các nhóm sinh hoạt học tập, trên cơ sở rèn luyện theo các chương trình hoạt động đội.

          - Thành lập các câu lạc bộ văn học, toán học, nhà sử học nhỏ tuổi. Tổ chức các hội thi để kích thích hoạt động của học sinh.

          - Tổ chức các chương trình giao lưu các hội thi để học sinh học tập, như: “Rung chuông vàng”, Giao lưu đố vui học giỏi, Giao lưu Tiếng Việt, Giao lưu Olympic toán, thi Tiếng Anh qua mạng, tài năng tiếng Anh,  hội thi mỹ thuật, thi giữ vở sạch, viết chữ đẹp…

          - Thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra việc học tập của hoạc sinh ở trường cũng như ở nhà.

III. Hoạt động về văn hoá, nghệ thuật:

          - Tổ chức các hội thi, các buổi giao lưu văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn mang tiếng hát dân ca phát triển trong nhà trường.

          - Tổ chức ca múa hát tập thể thường xuyên trong những giờ ra chơi để các em thoải mái sau những giờ học căng thẳng và tạo nên sự thân thiện với bạn bè.

          - Tạo điều kiện giúp đỡ để học sinh tham gia thi viết bài tuyên truyền, thi sáng tạo  ...

IV. Xây dựng môi trường Xanh -  Sạch- Đẹp: 

          -  Ngoài công việc học tập nhà trường và liên đội tổ chức cho các em tham gia các buổi lao động trồng cây xanh, làm vệ sinh khuôn viên, lớp học để tạo một môi trường xanh và trong lành trong nhà trường.

          - Phân công các lớp chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên.

          - Tổ chức những buổi lao động trên địa bàn xã Minh Hóa như: Đường làng ngõ xóm, trung tâm học tập cộng đồng, chăm sóc tượng đài liệt sĩ, Đình làng…

V.  Hoạt động thể dục thể thao:

          - Xây dựng các đội năng khiếu về thể dục thể thao, tiến hành bồi dưỡng, tập luyện thường xuyên như: đội điền kinh, các đội bóng đá mi ni.

          - Tổ chức trò chơi dân gian hàng tuần, thay đổi những trò chơi mới và phương pháp tổ chức để các em hứng thú trong qua trình chơi.

          - Tổ chức giao lưu trò chơi dân gian giữa các lớp, các lớp có kế hoạch riêng về tổ chức các trò chơi của lớp mình.

Khối 1

Chủ điểm

Nội dung, hình thức

Tháng

Truyền thống nhà trường

- Chúng em là học sinh lớp 1

- Tổ chức lễ khai giảng

- ổn định tổ chức lớp

- Hoạt động Sao

- Vệ sinh trường, lớp,chăm sóc bồn hoa.

9-10

Kính yêu thầy, cô giáo

- Làm quen với thầy, cô giáo trong trường.

-Thi đua học tập và làm nhiều việc tốt chào mừng ngày 20-11.

- Giáo dục môi trường.

- Hoạt động Sao, Em hát dân ca quê em.

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa.

11

Uống nước nhớ nguồn

- Giao lưu với cựu chiến binh địa phương

- Thăm nghĩa trang liệt sỹ

- Hoạt động Sao

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

12

Mừng Đảng, mừng xuân.

- Tìm hiểu về truyền thống văn hoá quê hương.

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Hoạt động Sao.

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa.

1-2

Yêu quý mẹ và cô giáo.

- Thi đua học tập chăm ngoan, làm nhiều việc tốt chào mừng ngày 8-3

- Tổ chức lễ kỷ niệm 8-3

- Giáo dục an toàn giao thông

- Hoạt động Sao

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

3

Hoà bình và hữu nghị

- Tổ chức học sinh sưu tầm tranh ảnh của thiếu nhi các nước

- Văn nghệ chào mừng 30-4 và 1-5

- Hoạt động Sao

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

4

Bác Hồ kính yêu

- Học tập 5 điều Bác dạy

- Văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

- Hướng dẫn hoạt động hè

5

 

 

Khối 2

Chủ điểm

Nội dung, hình thức

Tháng

Truyền thống nhà trường

- Tổ chức lễ khai giảng

- ổn định tổ chức lớp

- Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp

- Hoạt động Sao

9-10

Kính yêu thầy, cô giáo

- Thi đua học tập và làm nhiều việc tốt chào mừng ngày 20-11

- Giáo dục môi trường

- Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

- Hoạt động Sao, Em hát dân ca quê em.

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

11

Uống nước nhớ nguồn

- Tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam

- Giao lưu với cựu chiến binh địa phương

- Thăm nghĩa trang liệt sỹ

- Giáo dục môi trường

- Hoạt động Sao

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

12

Mừng Đảng, mừng xuân.

- Tìm hiểu về truyền thống văn hoá quê hương

- Văn nghệ ca ngợi quê hương Đảng, Bác Hồ

- Giáo dục an toàn giao thông

- Hoạt động Sao

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

1-2

Yêu quý mẹ và cô giáo.

- Thi đua học tập chăm ngoan, làm nhiều việc tốt chào mừng ngày 8-3

- Tổ chức lễ kỷ niệm 8-3

- Giáo dục an toàn giao thông

- Giáo dục quyền trẻ em

- Hoạt động Sao

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

3

Hoà bình và hữu nghị

- Tổ chức học sinh sưu tầm tranh ảnh của thiếu nhi các nước

- Văn nghệ chào mừng 30-4 và 1-5

- Hoạt động Sao

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

4

Bác Hồ kính yêu

- Học tập 5 điều Bác dạy

- Văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

- Hướng dẫn hoạt động hè

5

 

 

Khối 3, 4, 5

Chủ điểm

Nội dung, hình thức

Tháng

Truyền thống nhà trường

- Chuẩn bị cho lễ khai giảng

- Tổ chức lễ khai giảng

- ổn định tổ chức lớp

- Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp

- Hoạt động Đội

9-10

Kính yêu thầy, cô giáo.

- Làm báo tường

- Văn nghệ chào mừng, lễ kỷ niệm nhà giáo Việt Nam

- Giáo dục môi trường

- Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em

- Hoạt động Đội, Em hát dân ca quê em.

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

11

Uống nước nhớ nguồn

- Tham quan cảnh đẹp quê hương

- Tổ chức hội vui học tập

- Giao lưu với cựu chiến binh địa phương

- Thăm nghĩa trang liệt sỹ

- Giáo dục môi trường

- Hoạt động Đội

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

12

Mừng Đảng, mừng xuân.

- Tìm hiểu về truyền thống văn hoá quê hương

- Tìm hiểu về tết cổ truyền Việt Nam.

- Văn nghệ ca ngợi quê hương mừng Đảng, mừng xuân.

- Giáo dục an toàn giao thông

- Giáo dục vệ sinh răng miệng

- Hoạt động Đội

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

1-2

Chúng em tiến bước lên Đoàn.

- Thi đua học tập chăm ngoan, làm nhiều việc tốt chào mừng ngày 8-3

- Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ chào mừng 8-3 và 26-3

- Tổ chức lễ kỷ niệm 8-3

- Giáo dục an toàn giao thông

- Giáo dục quyền trẻ em

- Hoạt động Đội

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

3

Hoà bình và hữu nghị.

- Tổ chức HS sưu tầm tranh ảnh của thiếu nhi các nước

- Tổ chức vui học tập

- Văn nghệ chào mừng 30-4 và 1-5

- Hoạt động Đội

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa

4

Bác Hồ kính yêu của chúng em.

- Thi tìm hiểu về thời niên thiếu của Bác Hồ.

- Học tập 5 điều Bác dạy.

- Văn nghệ ca ngợi  Đảng, Bác.

- Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc bồn hoa.

5

 

D. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU:

          - Tất cả GV quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo về chuyên môn của nhà trường.

          - Quản lý tốt buổi dạy thứ 2 và chương trình dạy, giáo án phù hợp từng lớp, từng đối tượng học sinh đạt hiệu quả cao.

          - Hoạt động GDNGLL: GVCN phải tổ chức đúng quy định, không được lấy tiết HĐNGLL để phục vụ cho tiết dạy chuyên môn. Dạy phải có kế hoạch cụ thể, tuyệt đối không dạy sai chủ điểm trong từng tháng. Tổ chuyên môn phải kết hợp với TPT Đội kiểm tra kế hoạch HĐNGLL hàng tháng.

          - Chuyên đề: Tổ trưởng kết hợp với GVCN, GV chuyên biệt và BGH để thống nhất đề tài cụ thể và tiến hành tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

          - Các hoạt động ngoại khoá: Đội chủ động mời GVCN,GV chuyên biệt cùng hợp tác thực hiện.

          - Các cá nhân liên hệ các bộ phận có liên quan cung cấp đầy đủ tài liệu, các dụng cụ kể cả kinh phí để phục vụ cho hoạt động.

          - BGH phân công cụ thể từng GV phụ trách các mặt trong từng phần.

          - BGH thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện, có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm cụ thể cho từng hoạt động.

          - BGH thường xuyên báo cáo với cấp lãnh đạo để có sự chỉ đạo kịp thời.

     Kế hoạch trên sẽ cụ thể hoá hơn nữa hàng tuần, tháng trong kế hoạch hoạt động chuyên môn nhà trường, tổ chuyên môn, GVCN lớp.

                                                                  

                                                                                                 

                                                                                           P.HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                     

                                                                                           Nguyễn Anh Minh

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website      
 
^ Về đầu trang