Danh sách viên chức năm 2016

   

   TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA                         Mẫu số: 01b                  
                                                     
                                                                             DANH SÁCH VIÊN CHỨC NĂM 2016                  
                                                                                    (Tính đến 31/12/2016)                  
                                                     
TT       Họ và tên Đơn vị công tác Ngày tháng năm sinh Dân tộc Tôn giáo Đảng viên Chức vụ Ngày tuyển dụng vào biên chế nhà nước Đơn vị tuyển dụng chức danh nghề nghiệp viên chức (Mã số) Hệ số lương Trình độ                  
Nam Nữ Chuyên môn Chính trị Quản lý NN Ngoại ngữ Tin học                  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)                  
1 Đinh Thị Bạch Dương TH Minh Hóa   5/2/1971 Kinh Không x HT 1/9/1990 UBND huyện   4.65 ĐH TC x B B                  
2 Nguyễn Anh Minh TH Minh Hóa 5/9/1973   Kinh Không x P. HT 5/11/1992 UBND huyện   4.65 ĐH TC x B B                  
3 Cao Thị Bích Duyên TH Minh Hóa   8/12/1974 Kinh Không x GV 5/11/1992 UBND huyện   3.99 ĐH     B B                  
4 Đinh Thị Thu Hằng TH Minh Hóa   18.08.1974 Kinh Không x GV 15/9/1994 UBND huyện   3.99 ĐH     B B                  
5 Đinh Thị Thủy Kiều TH Minh Hóa   18/9/1983 Kinh Không x GV 18/9/2003 UBND huyện   3,33 ĐH     B B                  
6 Trương Thị Bích Tường TH Minh Hóa   15/6/1966 Kinh Không x GV 15/12/1991 UBND huyện   4.27                          
7 Đinh Thị Ánh Tuyết TH Minh Hóa   19/10/1971 Kinh Không x GV 1/1/1990 UBND huyện   4.27     B B                  
8 Nguyễn Thị Kim Hoàn TH Minh Hóa   18/1/1974 Kinh Không x GV 15/9/1994 UBND huyện   3.99 ĐH     B B                  
9 Đinh Thị Thủy TH Minh Hóa   29/11/1969 Kinh Không x GV 17/11/2000 UBND huyện   3.66 ĐH     B B                  
10 Đinh Thị Hồng Thu TH Minh Hóa   12/9/1973 Kinh Không x GV 15/12/1991 UBND huyện   4.27 ĐH     B B                  
11 Đinh Thị Đống TH Minh Hóa   7/5/1968 Kinh Không x GV 15/12/1991 UBND huyện   4.27 ĐH     B B                  
12 Đinh Thị Kim Hạnh TH Minh Hóa   15/3/1973 Kinh Không x GV 15/12/1991 UBND huyện   3.96     B B                  
13 Đinh Thị Giang TH Minh Hóa   24/8/1974 Kinh Không x GV 15/12/1991 UBND huyện   4.65 ĐH   x B B                  
14 Trần Thanh Dũng TH Minh Hóa 20/5/1976   Kinh Không x GV 1/11/2002 UBND huyện   3.34 ĐH     B B                  
15 Cao Thị Nghĩa TH Minh Hóa   24/10/1978 Kinh Không x GV 27/8/1996 UBND huyện   3.96 ĐH     B B                  
16 Cao Thị Thanh Ngân TH Minh Hóa   27/7/1970 Kinh Không x GV 27/8/1996 UBND huyện   3.96     B B                  
17 Nguyễn Thị Hương Giang TH Minh Hóa   10/2/1972 Kinh Không x GV 1/9/1997 UBND huyện   4.58 ĐH     B B                  
18 Trần Thị Lương TH Minh Hóa   14/8/1966 Kinh Không x GV 1/9/1992 UBND huyện   4.27 ĐH     B B                  
19 Đinh Thị Quyết TH Minh Hóa   5/9/1973 Kinh Không x GV 5/9/1992 UBND huyện   4.27 ĐH     B B                  
20 Đinh Hồng Nam  TH Minh Hóa 10/10/1962   Kinh Không x GV 1/11/1999 UBND huyện   3.46 TC                          
  Phạm Thị Thương TH Minh Hóa   30/8/1988 Kinh Không   GV 1/9/2016 UBND huyện   2,34 ĐH     B B                  
  Trần Hữu Long TH Minh Hóa 4/6/1986   Kinh Không   GV 1/9/2016 UBND huyện   2,10     B B                  
21 Đinh Thị Kim Cúc TH Minh Hóa   28/10/1986 Kinh Không   GV 1/8/2015 UBND Q.Trạch   2,10     B B                  
22 Hoàng Thị Hồng Lĩnh TH Minh Hóa   5/1/1985 Kinh Không x NV 1/11/2011 UBND huyện   2.26 TC     B B                  
23 Trương Thị Hoài Mơ TH Minh Hóa   22/9/1984 Kinh Không x NV 1/6/2008 UBND huyện   2.66 TC     B B                  
24 Đinh Thị Thu Liệu TH Minh Hóa   16/6/1987 Kinh Không x NV Tháng 11/2016 UBND huyện hợp đồng   2,34 ĐH     B B                  
25 Trương Thị Lụa TH Minh Hóa   25/10/1985 Kinh Không   GV Tháng 11/2016 UBND huyện hợp đồng   2,34 ĐH     B ĐH                  
                                     Minh Hóa, ngày 03 tháng  01 năm 2017                  
                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                  
                                               
                                                     
                                                     
                                                     
                           Đinh Thị Bạch Dương                      
                                                     
                   
                                                     
                                                     
                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website      
 
 
^ Về đầu trang