Danh sách tuyển sinh 2016-2017

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                       

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                        

 

                                                                            DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DT

TS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Đã qua  MGL

Ghi chú

1

Nguyễn

Thế

 

Anh

22-05-2010

 

 

Thôn 1 - Kim Bảng

Nguyễn Văn Tuấn

x

 

2

Thái

Văn

 

Anh

15-09-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Thái Văn kiều

x

 

3

Trương

Tiến

 

Anh

16-07-2010

 

 

Thôn 1- Kim Bảng

Trương Minh Lê

x

 

4

Trương

Quỳnh

 

Anh

01-05-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Ngọc

x

 

5

Trương

Thị

Lan

Anh

12-03-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Trương Văn Giáp

x

 

6

Cao

Trương

Ngọc

Ánh

03-02-2010

x

 

Thôn 5 - Kim Bảng 

Cao Anh Cường

x

 

7

Cao

Thiên

 

Bảo

11-06-2010

 

 

Thôn 3 -  Kim Bảng

Cao Ngọc Sơn

x

 

8

Trương

Duy

 

Bảo

25-08-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Ngọc Thành

x

 

9

Trương

Gia

 

Bảo

11-11-2010

 

 

Thôn 5 -  Kim Bảng

Trương Viết Hà

x

 

10

Trương

Thị

Kim

Chi

29-08-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Dũng

x

 

11

Trương

Thị

Kim

Chi

31-08-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Tẩn

x

 

12

Trương

Đình

 

Duy

16-06-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Đình Bương

x

 

13

Trương

Tiến

 

Dũng

06-05-2010

 

 

Thôn 1 -  Kim Bảng

Trương Văn Hùng

x

 

14

Cao

Thành

 

Đạt

26-08-2010

 

 

Thôn 3 -  Kim Bảng

Cao Ngọc Khuân

x

 

15

Cao

Hải

 

Đăng

22-04-2010

 

 

Thôn 4 -  Kim Bảng

Cao Văn Tình

x

 

16

Đinh

Văn

 

Đức

01-04-2010

 

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Văn Ân

x

 

17

Cao

Thị

Mỷ

Giang

01-02-2010

x

 

Thôn 5- Kim Bảng

Cao Song Hương

x

 

18

Cao

Thị

Trà

Giang

06-10-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Văn Nam

x

 

19

Trương

Thị

Mỹ

Giang

27-06-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Hà

x

 

20

Trương

Ngân

 

06-02-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Văn  Phu

x

 

21

Trương

Đình

 

Hải

30-04-2010

 

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Nam

x

 

Trang này gồm có 21 học sinh.

 

22

Cao

Thị

Thu

Hiền

05-03-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Ngọc Minh

x

 

23

Cao

Thị

Thu

Hiền

12-03-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Tiến Quyết

x

 

24

Trương

Thị

Thu

Hiền

06-04-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Văn Khoa

x

 

25

Trương

Trung

 

Hiếu

20-09-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Trương Thanh Tùng

x

 

26

Đinh

Thị

Mỹ

Hoa

02-04-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Minh Nam

x

 

27

Trương

Thị

 

Hòa

06-01-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văm Tính

x

 

28

Đinh

Thị

 

Hoài

26-09-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Tuyên Hoàng

x

 

29

Trần

Huy

 

Hoàng

22-05-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trần Đức Anh

x

 

30

Trương

Thị

Kim

Huệ

09-06-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Lai

x

 

31

Cao

 

Kim

Huệ

31-05-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Thị Hoa

x

 

32

Trương

Đình

 

Huệ

09-05-2010

 

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Định

x

 

33

Cao

Khánh

 

Huyền

23-01-2010

x

 

Thôn 5 - Kim Bảng 

Cao Anh Hùng

x

 

34

Trương

Thị

Thu

Huyền

18-05-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Văn Hà

x

 

35

Cao

Thị

Thu

Hương

28-02-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Văn Bình

x

 

36

Trương

Văn

 

Khanh

24-12-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văn Lượng

x

 

37

Đinh

Thị

Hoa

Lan

12-04-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Văn Lam

x

 

38

Trương

 

Linh

19-04-2010

x

 

Thôn 1-Kim Bảng

Trương Ngọc Hoài

x

 

39

Trương

Khánh

 

Ly

08-10-2010

x

 

Thôn 1- Kim Bảng 

Trương Đình Chính

x

 

40

Trương

Thị

Cẩm

Ly

28-07-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Đình Đại

x

 

41

Thái

Văn

 

Mạnh

26-02-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Thái Văn Tươi

x

 

42

Trương

Thị

Trà

My

09-11-2010

x

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Diện

x

 

43

Cao

Thị

Nguyệt

Nga

24-09-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng 

Cao Thanh Sơn

x

 

44

Trần

Bảo

 

Ngọc

24-04-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trần Xuân Nam

x

 

45

Đinh

Thị

Khánh

Ngọc

29-06-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Thanh Du

x

 

46

Đinh

Tuấn

 

Ni

22-11-2010

 

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Tiến Dũng

x

 

47

Cao

Yến

 

Nhi

22-10-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Đức Luyến

x

 

48

Trương

Thị

Hồng

Nhi

09-04-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Trương Văn Quý

x

 

49

Trương

Tâm

 

Như

10-12-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Láng

x

 

50

Trương

Hồng

 

Phúc

09-10-2010

 

 

Thôn 2 -  Kim Bảng

Trương Biên Thùy

x

 

51

Cao

Đức

 

Phương

14-8-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Đức Linh

x

 

Trang này gồm có 30 học sinh.

52

Trương

Thị

Minh

Phương

28-03-2010

x

 

Tân Thượng -Tân Lý

Trương Đình Đa

x

 

53

Trần

Cát

 

Phượng

17-01-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Trần Trung Hiến

x

 

54

Trương

Văn

 

Sinh

04-08-2010

 

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Đạt

x

 

55

Trương

Thanh

 

Thảo

12-01-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Mạnh Hà

x

 

56

Cao

Gia

 

Thành

04-01-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Xuân Ninh

x

 

57

Cao

Thị

Anh

Thư

22-06-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Cao Quang Tân

x

 

58

Mai

Thị 

Anh

Thư

04-11-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Mai Văn Tuấn

x

 

59

Cao

Tiến

 

Tình

21-03-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Văn Ninh

x

 

60

Nguyễn

Thị

Thủy

Tiên

18-11-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Nguyễn Thanh Phòng

x

 

61

Cao

Hoàng

 

17-02-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Xuân Tuyên

x

 

62

Trương

 

Trinh

12-10-2010

x

 

Thôn 5 -  Kim Bảng

trương Chí Linh

x

 

63

Trương

Văn

 

Vĩnh

28-01-2010

 

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Bảo

x

 

64

Trương

Đức

 

Việt

08-01-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Thanh Liệu

x

 

65

Trương

Thị

Phương

Vy

04-08-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văn Trứ

x

 

66

Cao

Thị

Kim

Yến

03-11-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Tiến Duẫn

x

 

                           

 

 

   PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                       

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DT

TS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Đã qua  MGL

Ghi chú

1

Nguyễn

Thế

 

Anh

22-05-2010

 

 

Thôn 1 - Kim Bảng

Nguyễn Văn Tuấn

x

 

2

Thái

Văn

 

Anh

15-09-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Thái Văn kiều

x

 

3

Trương

Tiến

 

Anh

16-07-2010

 

 

Thôn 1- Kim Bảng

Trương Minh Lê

x

 

4

Trương

Quỳnh

 

Anh

01-05-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Ngọc

x

 

5

Trương

Thị

Lan

Anh

12-03-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Trương Văn Giáp

x

 

6

Cao

Trương

Ngọc

Ánh

03-02-2010

x

 

Thôn 5 - Kim Bảng 

Cao Anh Cường

x

 

7

Cao

Thiên

 

Bảo

11-06-2010

 

 

Thôn 3 -  Kim Bảng

Cao Ngọc Sơn

x

 

8

Trương

Duy

 

Bảo

25-08-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Ngọc Thành

x

 

9

Trương

Gia

 

Bảo

11-11-2010

 

 

Thôn 5 -  Kim Bảng

Trương Viết Hà

x

 

10

Trương

Thị

Kim

Chi

29-08-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Dũng

x

 

11

Trương

Thị

Kim

Chi

31-08-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Tẩn

x

 

12

Trương

Đình

 

Duy

16-06-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Đình Bương

x

 

13

Trương

Tiến

 

Dũng

06-05-2010

 

 

Thôn 1 -  Kim Bảng

Trương Văn Hùng

x

 

14

Cao

Thành

 

Đạt

26-08-2010

 

 

Thôn 3 -  Kim Bảng

Cao Ngọc Khuân

x

 

15

Cao

Hải

 

Đăng

22-04-2010

 

 

Thôn 4 -  Kim Bảng

Cao Văn Tình

x

 

16

Đinh

Văn

 

Đức

01-04-2010

 

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Văn Ân

x

 

17

Cao

Thị

Mỷ

Giang

01-02-2010

x

 

Thôn 5- Kim Bảng

Cao Song Hương

x

 

18

Cao

Thị

Trà

Giang

06-10-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Văn Nam

x

 

19

Trương

Thị

Mỹ

Giang

27-06-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Hà

x

 

20

Trương

Ngân

 

06-02-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Văn  Phu

x

 

21

Trương

Đình

 

Hải

30-04-2010

 

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Nam

x

 

Trang này gồm có 21 học sinh.

 

22

Cao

Thị

Thu

Hiền

05-03-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Ngọc Minh

x

 

23

Cao

Thị

Thu

Hiền

12-03-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Tiến Quyết

x

 

24

Trương

Thị

Thu

Hiền

06-04-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Văn Khoa

x

 

25

Trương

Trung

 

Hiếu

20-09-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Trương Thanh Tùng

x

 

26

Đinh

Thị

Mỹ

Hoa

02-04-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Minh Nam

x

 

27

Trương

Thị

 

Hòa

06-01-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văm Tính

x

 

28

Đinh

Thị

 

Hoài

26-09-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Tuyên Hoàng

x

 

29

Trần

Huy

 

Hoàng

22-05-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trần Đức Anh

x

 

30

Trương

Thị

Kim

Huệ

09-06-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Lai

x

 

31

Cao

 

Kim

Huệ

31-05-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Thị Hoa

x

 

32

Trương

Đình

 

Huệ

09-05-2010

 

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Định

x

 

33

Cao

Khánh

 

Huyền

23-01-2010

x

 

Thôn 5 - Kim Bảng 

Cao Anh Hùng

x

 

34

Trương

Thị

Thu

Huyền

18-05-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Văn Hà

x

 

35

Cao

Thị

Thu

Hương

28-02-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Văn Bình

x

 

36

Trương

Văn

 

Khanh

24-12-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văn Lượng

x

 

37

Đinh

Thị

Hoa

Lan

12-04-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Văn Lam

x

 

38

Trương

 

Linh

19-04-2010

x

 

Thôn 1-Kim Bảng

Trương Ngọc Hoài

x

 

39

Trương

Khánh

 

Ly

08-10-2010

x

 

Thôn 1- Kim Bảng 

Trương Đình Chính

x

 

40

Trương

Thị

Cẩm

Ly

28-07-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Đình Đại

x

 

41

Thái

Văn

 

Mạnh

26-02-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Thái Văn Tươi

x

 

42

Trương

Thị

Trà

My

09-11-2010

x

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Diện

x

 

43

Cao

Thị

Nguyệt

Nga

24-09-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng 

Cao Thanh Sơn

x

 

44

Trần

Bảo

 

Ngọc

24-04-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trần Xuân Nam

x

 

45

Đinh

Thị

Khánh

Ngọc

29-06-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Thanh Du

x

 

46

Đinh

Tuấn

 

Ni

22-11-2010

 

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Tiến Dũng

x

 

47

Cao

Yến

 

Nhi

22-10-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Đức Luyến

x

 

48

Trương

Thị

Hồng

Nhi

09-04-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Trương Văn Quý

x

 

49

Trương

Tâm

 

Như

10-12-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Láng

x

 

50

Trương

Hồng

 

Phúc

09-10-2010

 

 

Thôn 2 -  Kim Bảng

Trương Biên Thùy

x

 

51

Cao

Đức

 

Phương

14-8-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Đức Linh

x

 

Trang này gồm có 30 học sinh.

52

Trương

Thị

Minh

Phương

28-03-2010

x

 

Tân Thượng -Tân Lý

Trương Đình Đa

x

 

53

Trần

Cát

 

Phượng

17-01-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Trần Trung Hiến

x

 

54

Trương

Văn

 

Sinh

04-08-2010

 

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Đạt

x

 

55

Trương

Thanh

 

Thảo

12-01-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Mạnh Hà

x

 

56

Cao

Gia

 

Thành

04-01-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Xuân Ninh

x

 

57

Cao

Thị

Anh

Thư

22-06-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Cao Quang Tân

x

 

58

Mai

Thị 

Anh

Thư

04-11-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Mai Văn Tuấn

x

 

59

Cao

Tiến

 

Tình

21-03-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Văn Ninh

x

 

60

Nguyễn

Thị

Thủy

Tiên

18-11-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Nguyễn Thanh Phòng

x

 

61

Cao

Hoàng

 

17-02-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Xuân Tuyên

x

 

62

Trương

 

Trinh

12-10-2010

x

 

Thôn 5 -  Kim Bảng

trương Chí Linh

x

 

63

Trương

Văn

 

Vĩnh

28-01-2010

 

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Bảo

x

 

64

Trương

Đức

 

Việt

08-01-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Thanh Liệu

x

 

65

Trương

Thị

Phương

Vy

04-08-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văn Trứ

x

 

66

Cao

Thị

Kim

Yến

03-11-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Tiến Duẫn

x

 

                           

 

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                       

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DT

TS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Đã qua  MGL

Ghi chú

1

Nguyễn

Thế

 

Anh

22-05-2010

 

 

Thôn 1 - Kim Bảng

Nguyễn Văn Tuấn

x

 

2

Thái

Văn

 

Anh

15-09-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Thái Văn kiều

x

 

3

Trương

Tiến

 

Anh

16-07-2010

 

 

Thôn 1- Kim Bảng

Trương Minh Lê

x

 

4

Trương

Quỳnh

 

Anh

01-05-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Ngọc

x

 

5

Trương

Thị

Lan

Anh

12-03-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Trương Văn Giáp

x

 

6

Cao

Trương

Ngọc

Ánh

03-02-2010

x

 

Thôn 5 - Kim Bảng 

Cao Anh Cường

x

 

7

Cao

Thiên

 

Bảo

11-06-2010

 

 

Thôn 3 -  Kim Bảng

Cao Ngọc Sơn

x

 

8

Trương

Duy

 

Bảo

25-08-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Ngọc Thành

x

 

9

Trương

Gia

 

Bảo

11-11-2010

 

 

Thôn 5 -  Kim Bảng

Trương Viết Hà

x

 

10

Trương

Thị

Kim

Chi

29-08-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Dũng

x

 

11

Trương

Thị

Kim

Chi

31-08-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Tẩn

x

 

12

Trương

Đình

 

Duy

16-06-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Đình Bương

x

 

13

Trương

Tiến

 

Dũng

06-05-2010

 

 

Thôn 1 -  Kim Bảng

Trương Văn Hùng

x

 

14

Cao

Thành

 

Đạt

26-08-2010

 

 

Thôn 3 -  Kim Bảng

Cao Ngọc Khuân

x

 

15

Cao

Hải

 

Đăng

22-04-2010

 

 

Thôn 4 -  Kim Bảng

Cao Văn Tình

x

 

16

Đinh

Văn

 

Đức

01-04-2010

 

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Văn Ân

x

 

17

Cao

Thị

Mỷ

Giang

01-02-2010

x

 

Thôn 5- Kim Bảng

Cao Song Hương

x

 

18

Cao

Thị

Trà

Giang

06-10-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Văn Nam

x

 

19

Trương

Thị

Mỹ

Giang

27-06-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Hà

x

 

20

Trương

Ngân

 

06-02-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Văn  Phu

x

 

21

Trương

Đình

 

Hải

30-04-2010

 

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Nam

x

 

Trang này gồm có 21 học sinh.

 

22

Cao

Thị

Thu

Hiền

05-03-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Ngọc Minh

x

 

23

Cao

Thị

Thu

Hiền

12-03-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Tiến Quyết

x

 

24

Trương

Thị

Thu

Hiền

06-04-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Văn Khoa

x

 

25

Trương

Trung

 

Hiếu

20-09-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Trương Thanh Tùng

x

 

26

Đinh

Thị

Mỹ

Hoa

02-04-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Minh Nam

x

 

27

Trương

Thị

 

Hòa

06-01-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văm Tính

x

 

28

Đinh

Thị

 

Hoài

26-09-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Tuyên Hoàng

x

 

29

Trần

Huy

 

Hoàng

22-05-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trần Đức Anh

x

 

30

Trương

Thị

Kim

Huệ

09-06-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Lai

x

 

31

Cao

 

Kim

Huệ

31-05-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Thị Hoa

x

 

32

Trương

Đình

 

Huệ

09-05-2010

 

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Định

x

 

33

Cao

Khánh

 

Huyền

23-01-2010

x

 

Thôn 5 - Kim Bảng 

Cao Anh Hùng

x

 

34

Trương

Thị

Thu

Huyền

18-05-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Văn Hà

x

 

35

Cao

Thị

Thu

Hương

28-02-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Văn Bình

x

 

36

Trương

Văn

 

Khanh

24-12-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văn Lượng

x

 

37

Đinh

Thị

Hoa

Lan

12-04-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Văn Lam

x

 

38

Trương

 

Linh

19-04-2010

x

 

Thôn 1-Kim Bảng

Trương Ngọc Hoài

x

 

39

Trương

Khánh

 

Ly

08-10-2010

x

 

Thôn 1- Kim Bảng 

Trương Đình Chính

x

 

40

Trương

Thị

Cẩm

Ly

28-07-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Đình Đại

x

 

41

Thái

Văn

 

Mạnh

26-02-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Thái Văn Tươi

x

 

42

Trương

Thị

Trà

My

09-11-2010

x

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Diện

x

 

43

Cao

Thị

Nguyệt

Nga

24-09-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng 

Cao Thanh Sơn

x

 

44

Trần

Bảo

 

Ngọc

24-04-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trần Xuân Nam

x

 

45

Đinh

Thị

Khánh

Ngọc

29-06-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Thanh Du

x

 

46

Đinh

Tuấn

 

Ni

22-11-2010

 

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Tiến Dũng

x

 

47

Cao

Yến

 

Nhi

22-10-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Đức Luyến

x

 

48

Trương

Thị

Hồng

Nhi

09-04-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Trương Văn Quý

x

 

49

Trương

Tâm

 

Như

10-12-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Láng

x

 

50

Trương

Hồng

 

Phúc

09-10-2010

 

 

Thôn 2 -  Kim Bảng

Trương Biên Thùy

x

 

51

Cao

Đức

 

Phương

14-8-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Đức Linh

x

 

Trang này gồm có 30 học sinh.

52

Trương

Thị

Minh

Phương

28-03-2010

x

 

Tân Thượng -Tân Lý

Trương Đình Đa

x

 

53

Trần

Cát

 

Phượng

17-01-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Trần Trung Hiến

x

 

54

Trương

Văn

 

Sinh

04-08-2010

 

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Đạt

x

 

55

Trương

Thanh

 

Thảo

12-01-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Mạnh Hà

x

 

56

Cao

Gia

 

Thành

04-01-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Xuân Ninh

x

 

57

Cao

Thị

Anh

Thư

22-06-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Cao Quang Tân

x

 

58

Mai

Thị 

Anh

Thư

04-11-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Mai Văn Tuấn

x

 

59

Cao

Tiến

 

Tình

21-03-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Văn Ninh

x

 

60

Nguyễn

Thị

Thủy

Tiên

18-11-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Nguyễn Thanh Phòng

x

 

61

Cao

Hoàng

 

17-02-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Xuân Tuyên

x

 

62

Trương

 

Trinh

12-10-2010

x

 

Thôn 5 -  Kim Bảng

trương Chí Linh

x

 

63

Trương

Văn

 

Vĩnh

28-01-2010

 

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Bảo

x

 

64

Trương

Đức

 

Việt

08-01-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Thanh Liệu

x

 

65

Trương

Thị

Phương

Vy

04-08-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văn Trứ

x

 

66

Cao

Thị

Kim

Yến

03-11-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Tiến Duẫn

x

 

                           

 

Trang này gồm có 15 học sinh.

 

TỔNG HỢP

 

                                          Danh sách này gồm có 04 trang.

                                        Số học sinh đề nghị tuyển sinh: 66 ;  Nữ: 41 ;   Con dân tộc : 0.

                                        Trong đó :    

                                                    - 6 tuổi : 66  nữ : 41   Đạt tỷ lệ huy động : 100%.

                                               - 7 tuổi : 0    nữ : 0      Đạt tỷ lệ huy động : 0%.

                                               - 8 tuổi :0    nữ :  0      Đạt tỷ lệ huy động : 0%.

 

                                                                                                          Minh Hoá, ngày 03  tháng 08 năm 2016

                                                                                                                           CHỦ TỊCH HĐTS TRƯ­ỜNG

                    XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

XÉT DUYỆT CỦA HĐTS CỦA PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HOÁ

                                       

                           Hội đồng tuyển sinh phòng GD- ĐT huyện Minh Hoá

                           Duyệt tuyển:.......... học sinh trong danh sách trên vào lớp 1, Tr­ường Tiểu học Minh Hoá, năm học 2016-2017.

 

                                                                                                           Quy Đạt, ngày .... tháng .. năm 2016

 

             CÁN BỘ SOÁT DUYỆT                                                                                      CHỦ TỊCH HĐTS

                 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang