Danh sách học sinh năm học 2016-2017

   PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ

DANH SÁCH HỌC SINH  

LỚP: 5A - NĂM HỌC 2016- 2017

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Trần

Vân

 

Anh

27/03/2006

x

Thôn 2- Minh Hoá

Trương Thị Ái Quyên

 

2

Cao

Ngọc

Thế

Bảo

10/06/2006

 

Thôn 4- Minh Hoá

Cao      Thái   Bình

 

3

Cao

Thị

Kim

Chi

10/10/2006

x

Thôn 4- Minh Hoá

Cao      Tiến   Quyết

 

4

Trương

Tiến

 

Chung

26/02/2006

 

Thôn 2- Minh Hoá

Trương Tiến   Lưu

 

5

Cao

Thuỳ

 

Dung

07/10/2006

x

Thôn 4- Minh Hoá

Cao   Đức      Luyến

 

6

Cao

Đức

 

Duy

10/10/2006

 

Thôn 5- Minh Hoá

Cao   Đức      Duẩn

 

7

Đinh

Đức

 

Đại

28/01/2006

 

Thôn 5- Minh Hoá

Đinh Thanh    Bình

 

8

Trương

Quang

 

16/02/2006

 

Thôn 3- Minh Hoá

Trương Văn   Minh

 

9

Trương

Thị

Thu

01/05/2006

x

Thôn 3- Minh Hoá

Trương   Văn Hùng

 

10

Cao

Thị

Thu

17/07/2006

x

Thôn 5- Minh Hoá

Cao      Văn    Chiến

 

11

Trương

Trung

 

Hiếu

28/09/2006

 

Thôn 4- Minh Hoá

Trương Mạnh Hùng

 

12

Trương

Việt

 

Hoàng

29/06/2006

 

Thôn 3- Minh Hoá

Trương Hữu   Đồng

 

13

Trương

Mạnh

 

Hùng

28/10/2006

 

Thôn 2- Minh Hoá

TrươngQuang  Tình

 

14

Trương

Văn

 

Huy

27/01/2006

 

Thôn 5- Minh Hoá

Trương  Viết   Hùng

 

15

Trương

Thị

Thu

Huyền

11/10/2006

x

Thôn 3- Minh Hoá

Trương  Văn   Minh

 

16

Hoàng

Xuân

 

Lâm

12/04/2006

 

Thôn 4- Minh Hoá

Hoàng   Hai  Long

 

17

Cao

Khánh

 

Linh

23/02/2006

x

Thôn 4- Minh Hoá

Cao    Tiến    Lương

 

18

Cao

Quang

 

Long

04/04/2006

 

Thôn 4- Minh Hoá

Cao   Ánh     Dương

 

19

Cao

Ngọc

 

Lương

18/07/2006

 

Thôn 3- Minh Hoá

Cao    Tiến   Nghinh

 

20

Cao

Anh

 

Quân

16/01/2006

 

Thôn 2- Minh Hoá

Cao   Ngọc     Tiến

 

21

Cao

Thị

Anh

Thơ

12/11/2006

x

Thôn 2- Minh Hoá

Cao    Quang  Tân

 

22

Cao

Tiến

 

Trường

20/07/2006

 

Thôn 4- Minh Hoá

Cao Văn      Sơn

 

23

Trần

Bách

 

Tùng

13/10/2006

 

Thôn 1- Minh Hoá

Trần Cửu    Long

 

24

Trần  

Ngọc

 

Bách

17-04-2005

 

Thôn 3 Kim Bảng

Trần  Bá Quang

 

25

Cao

Việt

 

Bắc

13-12-2005

 

Thôn 5- Minh Hóa

Cao Văn Nam

KT

26

Cao

 

Hùng

Sơn

29-5-2006

 

Thôn 3 Kim Bảng

Cao Văn Cường

 

      Tổng: 26 nữ: 8                                                                                             Minh Hoá, ngày…….tháng  8 năm 2016

                                       2006: 25; 2005: 1 nam kt

 

   PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                      DANH SÁCH HỌC SINH 

                                     LỚP: 5B - NĂM HỌC 2016- 2017

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Trương

Tuấn

 

Anh

21/03/2006

 

Tân Thượng-Minh Hoá

Trương Đình Chí

 

2

Nguyến

Thị

Lan

Anh

10/02/2006

x

Tân Sơn- Minh Hoá

Nguyễn Thanh Tuấn

 

3

Trương

Thị

Kim

Chi

15/01/2006

x

Tân Thượng-Minh Hoá

Trương  Đình Hà

 

4

Trương

Thị

Mai

Chi

29/06/2006

x

Tân Sơn- Minh Hoá

Trương  Đình Bồn

 

5

Trương

Đình

 

Đoàn

09/06/2006

 

Tân Thượng-Minh Hoá

Trương Đình  Thư

 

6

Trương

Thị

 

Giang

26/08/2006

x

Tân Thượng-Minh Hoá

Trương Văn   Lợi

 

7

Trương

Thái

 

02/09/2006

 

Tân Trung- Minh Hoá

Trương  Quang Lai

 

8

Trương

Thị

 

Hoa

20/02/2006

x

Tân Thượng-Minh Hoá

Trương Văn   Tính

 

9

Trương

Thị

 

Hồng

10/12/2006

x

Tân Thượng-Minh Hoá

Trương  Đình   Lợi

 

10

Trương

Hữu

 

Hùng

26/05/2006

 

Tân Thượng-Minh Hoá

Trương Hửu     Cừ

 

11

Trương

Thanh

 

Lam

25/01/2006

 

Tân Trung- Minh Hoá

Trương Văn  Ngoãn

 

12

Trương

Thị

Hương

Lan

27/04/2006

x

Tân Trung- Minh Hoá

Trương Hữu  Thọ

 

13

Thái

Thị

 

Ngân

08/01/2006

x

Tân Thượng-Minh Hoá

Thái   Văn      Đức

 

14

Cao

Thị

Kim

Ngân

25/04/2006

x

Tân Trung- Minh Hoá

Cao  Thanh   Duyên

KT

15

Thái

Thị

Kim

Ly

03/11/2006

x

Thôn Tân Trung

Thái Văn Lĩnh

 

16

Nguyễn

Nhật

 

Quang

05/06/2006

 

Lạc Thiện- Minh Hoá

Nguyễn Văn   Hào

 

17

Đinh

Lực

 

Sỹ

09/02/2006

 

Lạc Thiện- Minh Hoá

Đinh   Văn      Nam

 

18

Đinh

Thị

Hồng

23/02/2006

x

Lạc Thiện- Minh Hoá

Đinh Quang Ngọc

 

19

Trương

Thành

 

Long

05/08/2006

 

Tân Trung- Minh Hoá

Trương Thanh Lưu

 

20

Thái

Thị

Trà

My

04/07/2006

x

Tân Trung- Minh Hoá

Thái   Văn     Thoan

 

21

Trương

Thị

Bảo

Nhi

21/04/2006

x

Tân Trung- Minh Hoá

Trương Văn   Tân

 

22

Trương

Thị

Yến

Nhi

06/06/2006

x

Tân Thượng-Minh Hoá

Trương Văn    Hảo

 

23

Trương

Đình

 

Oánh

07/10/2006

 

Tân Sơn- Minh Hoá

Trương Đình  Thu

 

24

Trương

Đình

 

Quỳnh

08/03/2006

 

Tân Thượng-Minh Hoá

Trương Đình  Thoả

 

25

Nguyễn

Thiên

 

Sơn

04/04/2006

 

Tân Trung- Minh Hoá

Nguyễn Hải    Nam

 

26

Trương

Đình

 

Thọ

14/09/2006

 

Tân Sơn- Minh Hoá

Trương Đình  Lai

 

27

Trương

Thị

Kim

Tiền

17/08/2006

x

Tân Thượng-Minh Hoá

Trương Đình  Đông

 

28

Thái

Văn

 

Toàn

13/12/2006

 

Tân Trung- Minh Hoá

Thái Bình    Nguyên

 

29

Thái

Văn

 

Vinh

13/03/2006

 

Tân Trung- Minh Hoá

Thái Văn     Khoa

 

30

Trương

Thị

 

Tuyết

04-05-2005

X

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Uyên

 

31

Trương

Thị

Kim

Huệ

20/09/2006

x

Tân Thượng- Minh Hoá

Trương  Tiến    Sỷ

 

32

Đinh

Thị

Thanh

Huyền

03/11/2006

x

Thôn 3- Thanh Long

Thái Thị Hương

 

33

Đinh

Thị

Mai

Loan

03/10/2006

x

Lạc Thiện- Minh Hoá

Đinh  Văn     Anh

 

34

Đinh

Thị

Trà

My

28/09/2006

x

Lạc Thiện- Minh Hoá

Đinh    Tiến   Nhâm

 

35

Đinh

Thị

 

Thuỷ

18/09/2006

x

Lạc Thiện- Minh Hoá

Đinh   Xuân   Thành

 

Tổng: 35 nữ: 21                                                                                                          Minh Hoá, ngày…….tháng  8 năm 2016                                2006: 34 KT 1(nữ)                                                                                                                      P. HIỆU TRƯỞNG

      2005: 1 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A - NĂM HỌC 2016- 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Cao

Tấn

 

Linh

21/08/2007

 

 

Thôn 1-Minh Hoá

Cao Tiến Chinh

 

2

Trương

Thanh

 

Tùng

31/05/2007

 

 

Thôn 1- Minh Hoá

Trương Văn Cường

 

3

Trương

Thị

Thu

Trang

22/10/2007

x

 

Thôn 1- Minh Hoá

Trương Ngọc Bương

 

4

Cao

Thị

 

Ninh

02/02/2007

x

 

Thôn 5- Minh Hoá

Cao      Mạnh  Hùng

 

5

Trương

Văn

 

Thông

23/09/2007

 

 

Thôn 5-Minh Hoá

Trương  Văn  Dương

 

6

Trương

Hoàng

 

Bách

09/03/2007

 

 

Thôn 1- Minh Hoá

Trương Trung  Thông

 

7

Trương

Mạnh

 

Hùng

03/03/2007

 

 

Thôn 3- Minh Hoá

Trương Ngọc Hòa

 

8

Trương

Anh

 

Thái

14/03/2007

 

 

Thôn 4- Minh Hoá

Trương Văn Dũng

 

9

Trương

Thị

Thu

24/12/2007

x

 

Thôn 2- Minh Hoá

Trương Văn Liên

 

10

Trương

Minh

 

Tuyên

09/05/2007

 

 

Thôn 4- Minh Hoá

Trương Minh Châu

 

11

Trương

Thế

 

Anh

17/06/2007

 

 

Thôn 4- Minh Hoá

Trương Văn Biên

 

12

Trương

Thị

Mỷ

Dung

17/06/2007

x

 

Thôn 1-Minh Hoá

Trương Văn Minh

 

13

Cao

Quang

 

Vinh

19/04/2007

 

 

Thôn 4-Minh Hoá

Cao Văn Đức

 

14

Trương

Thị

Hoa

Huệ

19/11/2007

x

 

Thôn 1- Minh Hoá

Trương Bình Dương

 

15

Cao

Phương

 

Thảo

19/10/2007

x

 

Thôn 4- Minh Hoá

Cao Ngọc Bảo

 

16

Trương

Công

 

Vinh

10/08/2007

 

 

Thôn 3- Minh Hoá

Trương   Tiến Hùng

 

17

Cao

Thu

 

06/10/2007

x

 

Thôn 5- Minh Hoá

Cao      Anh Hùng

 

18

Trương

Thị

Thanh

Trà

30/07/2007

x

 

Thôn 3- Minh Hoá

Trương Thanh Hà

 

19

Cao

Đức

 

Duy

11/09/2007

 

 

Thôn 3-Minh Hoá

Cao Tiến Dũng

 

20

Cao

Đức

 

Hiếu

04/03/2007

 

 

Thôn 3- Minh Hoá

Cao Văn Anh

 

21

Cao

Ánh

 

Dương

16/08/2007

 

 

Thôn 4-Minh Hoá

Cao Văn Minh

 

22

Đặng

Quốc

 

Long

15/9/2007

 

 

Quy Hóa- Minh Hóa-QB

Đặng Đức Duy

 

23

Hồ

Hoài

 

Anh

     2007

 

 

Thôn 5- Minh Hóa

Cao Thị Lý

 

   Tổng 23, nữ 8; sinh 2007: 23                                                                                      Minh Hoá, ngày…….tháng  8 năm 2016

                                                                                                                                                         P. HIỆU TRƯỞNG

 

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ          

                                                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B - NĂM HỌC 2016 - 2017    

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Thái

Văn

 

An

02/05/2007

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Văn Tường

 

2

Trương

Hải

 

Anh

18/03/2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Văn Nhân

 

3

Thái

Thế

 

Anh

03/12/2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Thái Văn Đông

 

4

Cao

Văn

 

Bảy

23/07/2007

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Cao Văn Thương

 

5

Trương

Đình

 

Đạt

25/11/2007

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Đình Vụ

 

6

Thái

Văn

 

11/11/2007

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Thái Văn Tương

 

7

Trương

Thị

 

Hằng

28/03/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Hữu Tính

 

8

Đinh

Văn

 

Hợi

12/11/2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Đinh Thanh Hoàng

 

9

Trương

Đình

 

Hùng

13/03/2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Thuận

 

10

Trương

Thị

Lệ

Huyền

14/02/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Hữu Hương

 

11

Trương

Thị

 

Kiều

16/07/2007

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Hà

 

12

Trương

Hải

 

Linh

29/04/2007

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Lĩnh

 

13

Trương

Thị

Mỹ

Linh

12/11/2007

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Nga

 

14

Thái

Nhật

 

Linh

02/01/2007

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Văn Hiếu

 

15

Trương

Thị

Cẩm

Ly

26/03/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Văn Niêm

 

16

Đinh

Thị

Khánh

Ly

17/02/2007

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Xuân Giáo

 

17

Trương

Thị

 

Ngân

20/09/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Chí

 

18

Thái

Trương

Nữ

Nhi

29/12/2007

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Thái Văn Tuấn

 

19

Đinh

Thị

Yến

Nhi

19/11/2007

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Văn Kiểu

 

20

Đinh

Thị

Na

Ni

07/05/2007

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Tiến Dũng

 

21

Trương

Ngọc

 

Oánh

19/03/2007

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Chung

 

22

Đinh

Thanh

 

Sơn

09/11/2007

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Văn Nam

 

23

Trương

Thị

 

Thắm

28/03/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Tâm

 

24

Trương

Thị

 

Thắm

21/05/2007

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Đình Khuân

 

25

Thái

Thị

Phương

Thủy

01/02/2007

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Thái Văn Sáng

 

26

Đinh

Thị

Hồng

Trang

16/07/2007

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Đinh Xuân Quý

 

27

Thái

Văn

Minh

29/11/2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Thái Văn Tiều

 

28

Trương

Thị

Hải

Yến

12/09/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Văn Quy

 

Tổng 28, nữ 15; sinh 2007: 28

   

  PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

 TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

DANH SÁCH HỌC SINH SINH LỚP 3A - NĂM HỌC 2016 - 2017

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Đổ

Thị

Minh

Anh

11-05-2008

x

 

Thôn 2- Minh Hóa

Đổ Văn    Hà

 

2

Trần

Khánh

 

Băng

14-09-2008

x

 

Thôn 4- Minh Hóa

Trần Xuân Nam

 

3

Trương

Thanh

 

Hằng

27-07- 2008

x

 

Thôn 1- Minh Hóa

Trương Thanh Bình

 

4

Cao

Mạnh

 

Hiếu

22-03-2008

 

 

Thôn 4- Minh Hóa

Cao Văn Tình

 

5

Trương

Ngọc

 

Hòa

16-01-2008

 

 

Thôn 3- Minh Hóa

Trương Văn Minh

 

6

Chu

Thị

Ánh

Hồng

07-03-2008

x

 

Thôn 2- Minh Hóa

Chu Văn Linh

 

7

Mai

Hải

 

Hưng

27-09-2008

 

 

Thôn 1- Minh Hóa

Mai Hải Dương

 

8

Cao

Dương

Gia

Huy

04-07-2008

 

 

Thôn 3- Minh Hóa

Cao Tiến Tình

 

9

Trương

Đan

 

Huy

06-11-2008

 

 

Thôn 4- Minh Hóa

Trương Văn Hùng

 

10

Cao

Bích

 

Liên

01-12-2008

x

 

Thôn 5- Minh Hóa

Cao Đức Chinh

 

11

Trần

Nhật

 

Long

25-06-2008

 

 

Thôn 1- Minh Hóa

Trần Văn Lương

 

12

Cao

Thanh

 

Long

28-03-2008

 

 

Thôn 4- Minh Hóa

Cao Văn Vĩnh

 

13

Trương

Hoàng

 

Lương

14-10-2008

 

 

Thôn 4- Minh Hóa

Trương Văn Minh

 

14

Trần

Cẩm

 

Ly

02-02-2008

x

 

Thôn 3- Minh Hóa

Trần Văn Hải

 

15

Cao

Trà

 

My

29-10-2008

x

 

Thôn 4- Minh Hóa

Cao Đức Luyến

 

16

Cao

Thị

Trà

My

20-01-2008

x

 

Thôn 3- Minh Hóa

Cao Xuân Đào

 

17

Hoàng

 

 

Phát

24-06-2008

 

 

Thôn 5- Minh Hóa

Hoàng Sỹ

 

18

Cao

Thị

Lệ

Quyên

08-01-2008

x

 

Thôn 2- Minh Hóa

Cao Ngọc Tiến

 

19

Cao

Thị

Phương

Thảo

07-02-2008

x

 

Thôn 3- Minh Hóa

Cao Tiến Quyết

 

20

Cao

Phương

 

Thảo

16-07-2008

x

 

Thôn 1- Minh Hóa

Cao Ngọc Thành

 

21

Cao

Anh

 

Trí

10-10-2008

 

 

Thôn 3- Minh Hóa

Cao Văn Thông

 

22

Chu

Cao

Cẩm

Xuyên

22-10-2008

x

 

Thôn 5- Minh Hóa

Chu Mạnh Quyến

 

23

Trương

Gia

 

Khánh

24-01-2008

 

 

Thôn 1- Minh Hóa

Trương Biên Thùy

 

24

Trương

Thị

Lan

Hương

21-07-2008

x

 

 

 

 

Tổng 24, nữ 13; sinh 2008:24                                                                                        Minh Hoá, ngày…….tháng  8 năm 2016

                                                                                                                                              P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                        

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B - NĂM HỌC 2016 - 2017

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Trương

Hoàng

Nhất

A

20-12-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Chiến Vũ

 

2

Thái

Quốc

 

Anh

22-04-2008

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Thái Văn Đức

 

3

Trương

Thị

Lan

Anh

17-12-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Văn Lượng

 

4

Trương

Ngọc

Phương

Anh

25-08-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Cao Thị Thanh Tâm

 

5

Thị

Vàng

Anh

15-7-2008

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Thị Hương

 

6

Thái

Quang

 

Anh

17-08-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Văn Dũng

 

7

Trương

Thị

Kim

Chi

05-07-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Lưu

 

8

Trương

Đình

Bảo

Chung

15-07-2008

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Đình Trưởng

 

9

Trương

Mạnh

 

Cường

15-08-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Thị Hiền

Chyển SOS

10

Trương

Hữu

 

Đoàn

14-06-2008

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Hữu Lương

 

11

Trương

Thị

 

Giang

06-08-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Hòa

 

12

Đinh

Xuân

 

Hiếu

09-11-2007

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Xuân Hồng

 

13

Trương

Hửu

 

Hoàng

27-11-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Hữu Hương

 

14

Thái

Mạnh

 

Hùng

25-10-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Văn Long

 

15

Đinh

Quang

 

Huy

11-01-2008

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Văn Toàn

 

16

Trương

Đình

 

Linh

05-01-2008

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Binh

 

17

Trương

Thị

Trà

My

13-10-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Vy

 

18

Thái

Thị

Thanh

Ngân

08-05-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Thế Thường

 

19

Trương

Thị

 

Nhi

31-05-2008

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Phụ

 

20

Trương

Thị

Yến

Nhi

28-10-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Hữu Thức

 

21

Thái

Quang

 

Nhớ

30-01-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Văn Lợi

 

22

Trương

Thị

Kim

Phúc

05-02-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Đạt

KT

23

Trương

Văn

 

Quyền

13-02-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Đoàn

 

24

Trương

Thị

Diễm

Quỳnh

25-01-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Thơm

 

25

Trương

Thái

 

Sơn

21-12-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Cẩn

 

26

Trương

Thị

Hồng

Thắm

13-11-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Minh

 

27

Đinh

 

Thử

28-10-2008

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Đức Thảo

 

28

Thái

Văn

 

Thuận

29-8-2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Thái Văn Lương

29

Thái

Thị

Thùy

Trang

23-03-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Thái Văn Diễn

 

30

Trương

Đình

 

08-05-2008

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Hương

 

31

Chí

Hữu

Vinh

22-03-2008

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Hà Chí Phải

 

32

Trương

Văn

 

27-01-2008

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Nhật

 

33

Trương

Thị

Vy

14-08-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Bảo

 

34

Đinh

Thị

Hải

Yến

11-03-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Đinh Viết Thuyên

 

Tổng; 34; nữ: 15; KT 1 nữ                                                                                 Minh Hoá, ngày…….tháng  8 năm 2016

           2008: 33/15                                                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG

2007: 1 nam

 

PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                     

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                        

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2C - NĂM HỌC 2016 - 2017

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Trương

Đình

 

Anh

11/12/2009

 

 

Tân  Sơn– Minh Hóa

Trương Đình Thu

 

2

Trương

Hữu

 

Anh

03/08/2009

 

 

Tân Thượng – Minh Hóa

Trương Hữu Thịnh

 

3

Trương

Thị

Kim

Chi

11/8/2009

x

 

Tân  Thượng– Minh Hóa

Trương Văn Diếm

 

4

Trương

Văn

 

Dân

18/9/2009

 

 

Tân Thượng – Minh Hóa

Trương Văn Duyên

 

5

Trương

Hữu

 

Duy

23/10/2009

 

 

Tân Trung– Minh Hóa

Trương Hữu Sơn

 

6

Trương

Minh

 

Đức

27/9/2009

 

 

Tân Thượng– Minh Hóa

Trương Dũng Hà

 

7

Cao

Thái

 

Đức

17/12/2009

 

 

Thôn 5 Minh Hóa

Cao Tiến Dương

 

8

Trương

Đình

 

Hoàn

04/12/2009

 

 

Tân Sơn– Minh Hóa

Trương Đình Bồn

 

9

Nguyễn

Huy

 

Hoàng

04/2/1009

 

 

Tân Trung – Minh Hóa

Trương Thị Mến

 

10

Trương

Minh

 

Hưng

03/6/2009

 

 

Tân Thượng– Minh Hóa

Trương Thị Hiếu

 

11

Thái

Anh

 

Kiệt

01/1/2009

 

 

Tân Trung– Minh Hóa

Thái Văn Hiếu

 

12

Trương

Bảo

 

Lâm

14/4/2009

 

 

Tân  Thượng– Minh Hóa

Trương Đình Nga

 

13

Trương

Văn

 

Lĩnh

24/6/2009

 

 

Tân Thượng – Minh Hóa

Trương Văn Nam

 

14

Trương

Thị

Cẩm

Ly

19/10/2009

x

 

Tân Trung– Minh Hóa

Trương Hữu Chung

 

15

Nguyễn

Hải

 

Nam

17/12/2009

 

 

Tân Sơn – Minh Hóa

Trương Thị Dương

 

16

Thái

Thị

Tuyết

Nhi

28/5/2009

x

 

Tân Sơn – Minh Hóa

Thái Văn Sáng

 

17

Thái

 

Quảng

17/6/2009

 

 

Tân Sơn– Minh Hóa

Thái Văn Quỳnh

 

18

Thái

Cao

 

Quốc

24/2/2009

 

 

Tân Sơn– Minh Hóa

Thái Văn Tâm

 

19

Trương

Thị

 

Thắm

05/10/2009

x

 

Tân Trung– Minh Hóa

Trương Văn Tân

 

20

Trương

Nữ

Trinh

27/11/2009

x

 

Tân  Sơn– Minh Hóa

Trương Văn Hạc

 

21

Trương

Đình

 

Tuấn

06/12/2009

 

 

Tân Thượng – Minh Hóa

Trương Đình Dương

 

22

Trương

Quốc

 

Việt

19/9/2009

 

 

Tân Thượng – Minh Hóa

Trương Văn Nam

 

23

Thái

Phong

 

20/4/2009

 

 

Tân Sơn– Minh Hóa

Thái Văn Nam

 

 

Trương

Nữ

Hiền

Trang

03/6/2009

x

 

Tân Trung – Minh Hóa

Trương Văn Tương

Đi 8/2016

Tổng: 24; chuyển 1; còn: 23, nữ: 5; 2009: 23

 

 

   PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                     

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                        

DANH SÁCH HỌC  SINH LỚP 2D - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Đinh

Xuân

 

Bắc

06/5/2009

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Như Quỳnh

 

2

Đinh

Thị

Thúy

Hằng

15/6/2009

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Đồng Diễn

 

3

Đinh

Thị

Khánh

Linh

14/6/2009

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Minh Nam

 

4

Đinh

Khánh

 

Ly

03/11/2009

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Tiến Dũng

 

5

Đinh

Tiến

 

Phát

05/9/2009

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Sỹ Tùng

 

6

Cao

Thanh

 

Thảo

22/10/2009

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Cao Thị Quán

 

7

Đinh

Thị

Thanh

Thúy

18/6/2009

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Văn Sự

 

8

Cao

Hoàng

Khánh

Ly

05/6/2009

x

 

Cổ Liêm- Tân Hóa

Cao Thị Hương

 

Tổng: 8 nữ 6; sinh 2009: 8

 

   PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

 TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A - NĂM HỌC 2016 - 2017

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Trương

Hoàng

 

Anh

24/12/2009

 

 

Thôn 1 Minh Hóa

Trương Văn Hồng

 

2

Cao

Dương

Thế

Anh

23/1/2009

 

 

Thôn 5 Minh Hóa

Cao Hải Thành

 

3

Trần

Gia

 

Bảo

25/6/2009

 

 

Thôn 1 Minh Hóa

Trần Tiến Lai

 

4

Cao

Bảo

 

Châu

20/11/2009

x

 

Thôn 4- Minh Hóa

Cao Thanh Tâm

 

5

Trương

Anh

 

Dũng

14/7/2009

 

 

Thôn 5 Minh Hóa

Trương Thị Nguyên

 

6

Cao

Xuân

 

Đức

02/9/2009

 

 

Thôn 3Minh Hóa

Cao Xuân thông

 

7

Cao

Ngọc

 

Hoàn

11/3/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Tiến Nhân

KT

8

Phạm

Khánh

 

Hưng

08/7/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Phạm Văn Hoàng

 

9

Cao

Thị

 

Hương

01/2/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Văn Hiền

 

10

Trương

Thị

Lan

Hương

17/1/2009

x

 

Thôn 3 Minh Hóa

Trương Văn Quý

 

11

Trương

Gia

 

Huy

07/7/2009

 

 

Thôn 5 Minh Hóa

Trương Xuân Đậu

 

12

Trương

Đan

 

Huy

20/5/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Trương Thanh Hiếu

 

13

Cao

Nhật

 

Long

17/10/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Cao Văn Hồng

 

14

Cao

An

 

Na

15/5/2009

x

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Thanh Nguyên

 

15

Đinh

Cao

Thiên

Ngọc

27/10/2009

x

 

Thôn 2 Minh Hóa

Đinh Văn Bảy

 

16

Cao

Quỳnh

 

Như

23/3/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Minh Tuyên

 

17

Cao

Minh

 

Quân

11/10/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Đức Năng

 

18

Trương

Anh

 

Thái

15/12/2009

 

 

Thôn 1 Minh Hóa

Trương Văn Thành

 

19

Trương

Văn

 

Thắng

01/5/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Thị Tuyết

 

20

Trương

Thị

Thu

Thảo

26/2/2009

x

 

Thôn 2 Minh Hóa

Trương Hữu Thông

KT

21

Nguyễn

Minh

 

Thư

13/10/2009

 

 

TK1- TT Quy Đạt

Nguyễn Quốc Huy

 

22

Cao

Thùy

 

Trang

12/5/2009

x

 

Thôn 2 Minh Hóa

Cao Thành Trung

 

23

Cao

Thị

Vy

01/8/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Viết Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng: 23, nữ 9; KT: 2, nữ 1. sinh 2009: 23

 

 

 

  PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                     

 TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

                         DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2B - NĂM HỌC 2016 - 2017

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Trương

Tuấn

 

Anh

27/8/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Trương Thanh Tình

 

 

2

Hoàng

Trần

Gia

Bảo

03/1/2009

 

 

Thôn…. Minh Hóa

Hoàng Ngọc Anh

 

 

 

Cao

Ngọc

Yến

Chi

13/42009

x

 

 Thôn 4- Minh Hóa

 Cao Thái Bình

 

 

4

Cao

Thị

Kim

Chi

19/3/2009

x

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Tiến Duẩn

 

 

5

Cao

Xuân

 

Diễn

17/2/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Cao Đình Chiến

 

 

6

Cao

Thái

 

Dương

27/10/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Đức Vinh

 

 

7

Cao

Ngọc

 

Hiếu

02/7/2009

 

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Thanh Lưu

 

 

8

Cao

Viết

 

Hoàn

05/3/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Văn Bằng

 

 

9

Trương

Huy

 

Hoàng

12/6/2009

 

 

Thôn 5 Minh Hóa

Trương Thanh Lai

 

 

10

Cao

Kế

 

Hương

09/09/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Tiến Nghinh

 

 

11

Trần

Quốc

 

Huy

12/9/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Trần Văn Hải

 

 

12

Trương

Đan

 

Huy

15/8/2009

 

 

Thôn 4 Minh Hóa

Trương Văn Dũng

 

 

13

Cao

Chí

 

Kiên

16/7/2009

 

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Văn Đức

 

 

14

Trương

Văn

 

Long

13/8/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Trương Văn Liệu

 

 

15

Trương

Thi

Na

28/5/2009

x

 

Thôn 5 Minh Hóa

Trương Xuân Hà

 

 

16

Cao

Nữ

Như

Ngọc

30/8/2009

x

 

Thôn 1Minh Hóa

Cao Văn Cường

 

 

17

Trần

Bảo

 

Nhi

07/7/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Trần Thị Hoa

kt

 

18

Trần

Đại

 

Phúc

30/1/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Cao Thị Thu Hà

 

 

19

Trương

Mạnh

 

Quân

25/6/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Trương văn Minh

kt

 

20

Cao

Thị     

Hoa

Sen

05/9/2009

x

 

Thôn 5 Minh Hóa

Cao Dũng Sỹ

 

 

21

Cao

Phương

 

Thảo

23/2/2009

x

 

Thôn 2 Minh Hóa

Cao Văn Lương

 

 

22

Trương

Thanh

 

Thảo

08/06/2009

x

 

Thôn 2Minh Hóa

Trương Tiến Minh

 

 

23

Cao

Phương

 

Trình

20/12/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Ngọc Bảo

 

 

24

Cao

Thị

Kim

Yến

12/1/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Văn Bình

 

 

Tổng: 24, nữ 10; KT: 2, nữ 1; Sinh 2009: 24

 

 

                                                                                        

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                        

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DT

TS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Đã qua  MGL

Ghi chú

1

Nguyễn

Thế

 

Anh

22-05-2010

 

 

Thôn 1 - Kim Bảng

Nguyễn Văn Tuấn

x

 

2

Trương

Thị

Lan

Anh

12-03-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Trương Văn Giáp

x

 

3

Cao

Thiên

 

Bảo

11-06-2010

 

 

Thôn 3 -  Kim Bảng

Cao Ngọc Sơn

x

 

4

Trương

Tiến

 

Dũng

06-05-2010

 

 

Thôn 1 -  Kim Bảng

Trương Văn Hùng

x

 

5

Cao

Thành

 

Đạt

26-08-2010

 

 

Thôn 3 -  Kim Bảng

Cao Ngọc Khuân

x

 

6

Cao

Thị

Mỷ

Giang

01-02-2010

x

 

Thôn 5- Kim Bảng

Cao Song Hương

x

 

7

Cao

Thị

Trà

Giang

06-10-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Văn Nam

x

 

8

Cao

Thị

Thu

Hiền

12-03-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Tiến Quyết

x

 

9

Trương

Thị

Thu

Hiền

06-04-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Văn Khoa

x

 

10

Trương

 

Linh

19-04-2010

x

 

Thôn 1-Kim Bảng

Trương Ngọc Hoài

x

 

11

Cao

Thị

Nguyệt

Nga

24-09-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng 

Cao Thanh Sơn

x

 

12

Trần

Cát

 

Phượng

17-01-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Trần Trung Hiến

x

 

13

Trương

Thanh

 

Thảo

12-01-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Mạnh Hà

x

 

14

Cao

Thị

Anh

Thư

22-06-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Cao Quang Tân

x

 

15

Cao

Tiến

 

Tình

21-03-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Văn Ninh

x

 

16

Cao

Hoàng

 

17-02-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Xuân Tuyên

x

 

17

Cao

Gia

 

Thành

04-01-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Xuân Ninh

x

 

18

Cao

Bảo

 

Lâm

25/10/2009

 

 

Thôn 1 Minh Hóa

Cao Văn Luận

kt

LB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Tổng 19; nữ 10; KT 1, nam sinh 2009

 

PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DT

TS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Đã qua  MGL

Ghi chú

1

Cao

Trương

Ngọc

Ánh

03-02-2010

x

 

Thôn 5 - Kim Bảng 

Cao Anh Cường

x

 

2

Trương

Duy

 

Bảo

25-08-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Ngọc Thành

x

 

3

Trương

Gia

 

Bảo

11-11-2010

 

 

Thôn 5 -  Kim Bảng

Trương Viết Hà

x

 

4

Cao

Hải

 

Đăng

22-04-2010

 

 

Thôn 4 -  Kim Bảng

Cao Văn Tình

x

 

5

Cao

Thị

Thu

Hiền

05-03-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Ngọc Minh

x

 

6

Trương

Trung

 

Hiếu

20-09-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Trương Thanh Tùng

x

 

7

Cao

 

Kim

Huệ

31-05-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Thị Hoa

x

 

8

Cao

Khánh

 

Huyền

23-01-2010

x

 

Thôn 5 - Kim Bảng 

Cao Anh Hùng

x

 

9

Trương

Thị

Thu

Huyền

18-05-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Văn Hà

x

 

10

Cao

Thị

Thu

Hương

28-02-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Văn Bình

x

 

11

Trương

Khánh

 

Ly

08-10-2010

x

 

Thôn 1- Kim Bảng 

Trương Đình Chính

x

 

12

Cao

Yến

 

Nhi

22-10-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Đức Luyến

x

 

13

Trương

Thị

Hồng

Nhi

09-04-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Trương Văn Quý

x

 

14

Cao

Đức

 

Phương

14-8-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Đức Linh

x

 

15

Trần

Bảo

 

Ngọc

24-04-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trần Xuân Nam

x

 

16

Trương

Hồng

 

Phúc

09-10-2010

 

 

Thôn 2 -  Kim Bảng

Trương Biên Thùy

x

 

17

Trương

Đức

 

Việt

08-01-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Thanh Liệu

x

 

18

Trương

 

Trinh

12-10-2010

x

 

Thôn 5 -  Kim Bảng

trương Chí Linh

x

 

19

Cao

Thị

Kim

Yến

03-11-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Tiến Duẫn

x

 

                           

Tổng 19; nữ 12

 

   PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

 

                                                                                           DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DT

TS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Đã qua  MGL

Ghi chú

1

Thái

Văn

 

Anh

15-09-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Thái Văn kiều

x

 

2

Trương

Quỳnh

 

Anh

01-05-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Ngọc

x

 

3

Trương

Thị

Kim

Chi

29-08-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Dũng

x

 

4

Trương

Thị

Kim

Chi

31-08-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Tẩn

x

 

5

Trương

Đình

 

Duy

16-06-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Đình Bương

x

 

6

Trương

Thị

Mỹ

Giang

27-06-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Hà

x

 

7

Trương

Ngân

 

06-02-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Văn  Phu

x

 

8

Trương

Đình

 

Hải

30-04-2010

 

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Nam

x

 

9

Trương

Thị

 

Hòa

06-01-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văm Tính

x

 

10

Trần

Huy

 

Hoàng

22-05-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trần Đức Anh

x

 

11

Trương

Thị

Kim

Huệ

09-06-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Lai

x

 

12

Trương

Đình

 

Huệ

09-05-2010

 

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Định

x

 

13

Trương

Văn

 

Khanh

24-12-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văn Lượng

x

 

14

Trương

Thị

Cẩm

Ly

28-07-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Đình Đại

x

 

15

Thái

Văn

 

Mạnh

26-02-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Thái Văn Tươi

x

 

16

Trương

Thị

Trà

My

09-11-2010

x

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Diện

x

 

17

Trương

Tâm

 

Như

10-12-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Láng

x

 

18

Trương

Thị

Minh

Phương

28-03-2010

x

 

Tân Thượng -Tân Lý

Trương Đình Đa

x

 

19

Trương

Văn

 

Sinh

04-08-2010

 

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Đạt

x

 

20

Trương

Văn

 

Vĩnh

28-01-2010

 

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Bảo

x

 

21

Trương

Thị

Phương

Vy

04-08-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văn Trứ

x

 

22

Mai

Thị 

Anh

Thư

04-11-2010

x

 

Thôn Tân Trung- MH

Mai Văn Tuấn

x

 

                           

Tổng 22, nữ 13

 

 

 

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                       

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

                DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1D - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DT

TS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Đã qua  MGL

Ghi chú

1

Đinh

Văn

 

Đức

01-04-2010

 

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Văn Ân

x

 

2

Đinh

Thị

Mỹ

Hoa

02-04-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Minh Nam

x

 

3

Đinh

Thị

 

Hoài

26-09-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Tuyên Hoàng

x

 

4

Đinh

Thị

Hoa

Lan

12-04-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Văn Lam

x

 

5

Đinh

Thị

Khánh

Ngọc

29-06-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Thanh Du

x

 

6

Đinh

Tuấn

 

Ni

22-11-2010

 

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Tiến Dũng

x

 

7

Nguyễn

Thị

Thủy

Tiên

18-11-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Nguyễn Thanh Phòng

x

 

                           

Tổng; 7; nữ 5.

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website        
 
 
 
^ Về đầu trang