Danh sách giáo viên năm học 2019-2020

Danh sách giáo viên năm học 2020-2021

Phòng GD&ĐT Minh Hoá                    
Tiểu học Minh Hóa                    
DANH SÁCH GIÁO VIÊN
Năm học: 2019-2020
                         
STT Mã định danh Họ tên Ngày sinh Giới tính Trạng thái Dân tộc Điện thoại Vị trí việc làm Nhóm chức vụ Hình thức hợp đồng T.Độ chuyên môn nghiệp vụ Môn dạy
1 4401080297 Đinh Thị Kim Cúc 28/10/1986 Nữ Đang làm việc Kinh 0943080222 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
2 4402377956 Đinh Thị Đống 07/05/1968 Nữ Đang làm việc Kinh 0912490203 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
3 4402599121 Trương Hữu Đồng 06/11/1978 Nam Đang làm việc Kinh 0915661585 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
4 4401080298 Trần Thanh Dũng 20/05/1976 Nam Đang làm việc Kinh 0919723103 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Thể dục
5 4401080300 Đinh Thị Bạch Dương 05/02/1971 Nữ Đang làm việc Kinh 0948163468 Cán bộ quản lý Hiệu trưởng Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm  
6 4401080299 Cao Thị Bích Duyên 08/12/1974 Nữ Đang làm việc Kinh 0915694117 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
7 4401080367 Đinh Thị Mỹ Duyên 10/10/1992 Nữ Đang làm việc Kinh 0888648345 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
8 4402378867 Đinh Thị Giang 24/08/1974 Nữ Đang làm việc Kinh 0949024555 Cán bộ quản lý Phó hiệu trưởng Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm  
9 4401080303 Nguyễn Thị Hương Giang 10/02/1972 Nữ Đang làm việc Kinh 0838112727 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
10 4401080305 Đinh Thị Thu Hằng 18/08/1974 Nữ Đang làm việc Kinh 0855234897 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
11 4401080304 Đinh Thị Kim Hạnh 15/03/1973 Nữ Đang làm việc Kinh 0973699659 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Cao đẳng sư phạm Tiểu học
12 4401080306 Nguyễn Thị Kim Hoàn 18/01/1974 Nữ Đang làm việc Kinh 0853774222 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
13 4402591237 Đinh Thị Thương Huyền 27/10/1982 Nữ Đang làm việc Kinh 0944654442 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tin học
14 4401080307 Đinh Thị Thủy Kiều 18/09/1983 Nữ Đang làm việc Chứt 0949965111 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
15 4401080309 Hoàng Thị Hồng Lĩnh 05/01/1985 Nữ Đang làm việc Kinh 0913218919 Nhân viên Nhân viên y tế Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Trung cấp  
16 4401080310 Trần Hữu Long 04/06/1986 Nam Đang làm việc Kinh 0984329112 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật
17 4402378986 Trần Thị Lương 14/08/1966 Nữ Đang làm việc Kinh 0915394832 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
18 4401080313 Trương Thị Hoài Mơ 22/09/1984 Nữ Đang làm việc Kinh 0822742838 Nhân viên Nhân viên thư viện Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học  
19 4401080314 Đinh Hồng Nam 10/10/1962 Nam Đang làm việc Kinh 0967571879 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Trung cấp sư phạm Âm nhạc
20 4401080315 Cao Thị Thanh Ngân 27/07/1970 Nữ Đang làm việc Kinh 0915828577 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Cao đẳng sư phạm Tiểu học
21 4401080316 Cao Thị Nghĩa 24/10/1978 Nữ Đang làm việc Kinh 0916137797 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
22 4401080317 Đinh Thị Quyết 05/09/1973 Nữ Đang làm việc Kinh 0357603448 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
23 4402378979 Trương Thị Mỹ Sáu 09/08/1979 Nữ Đang làm việc Kinh 0913911501 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Cao đẳng sư phạm Tiểu học
24 4402378995 Đinh Thị Hồng Thu 12/09/1973 Nữ Đang làm việc Kinh 0949810165 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
25 4401080322 Phạm Thị Thương 30/08/1988 Nữ Đang làm việc Kinh 0944653164 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiếng Anh
26 4401080321 Đinh Thị Thủy 29/11/1969 Nữ Đang làm việc Kinh 0818590457 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
27 4401080319 Trương Thị Bích Tường 15/06/1966 Nữ Đang làm việc Kinh 0332052045 Giáo viên   Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Cao đẳng sư phạm Tiểu học
28 4401080318 Đinh Thị Ánh Tuyết 19/10/1971 Nữ Đang làm việc Kinh 0819384310 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Cao đẳng sư phạm Tiểu học
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
Thiết kế website     
 
 
 
 
^ Về đầu trang