Danh sách cán bộ giáo viên và nhân viên tại thời điểm tháng 2/2017
                              Mẫu 4  
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH MINH HOÁ                          
                                                                   DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
                                                                               Tại thời điểm tháng 28/02/2017
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Quê quán (Xã, huyện) Chức vụ Ngày tuyển dụng vào BC NN Số Quyết định Cơ quan tuyển dụng Trình độ đào tạo Chuyên môn Ngày tháng năm bổ nhiệm QĐ số Ngày tháng năm nâng lương gần nhất Bậc lương hiện hưởng Hệ số Thời gian đến công tác tại trường Ghi chú
1 Đinh Thị Bạch Dương 5/2/1971 Nữ Xuân Hoá- Minh Hoá- QB H. T 1/9/1990   Sở GD-ĐT QB ĐH SPTH 4/11/2013 742 1/4/2015 8 4,65 11/2013  
2 Nguyễn Anh Minh 2/1/1975 Nam Hoá Sơn- Minh Hoá- QB P. HT 10/7/2008 517/QĐ-CT UBND Huyện ĐH SPTH 05/12/2012 504 1/5/2014 7 4,32 10/2010  
3 Cao Thị Bích Duyên 8/12/1974 Nữ Quy Hoá - Minh Hoá- QB TTCM 10/7/2008 520/QĐ-CT UBND Huyện ĐH SPTH     1/9/2014 6 3,99 8/2000  
4 Đinh Thị Giang 24/8/1974 Nữ Hoá Hợp - Minh Hoá- QB TTCM 15/12/1991   UBND TỉnhQB ĐH SPTH     1/8/2014 7 4,32 8/2006  
5 Trương Thị Bích Tường 15/6/1966 Nữ Minh Hoá-Minh Hoá- QB GV 15/12/1991   UBND TỉnhQB SPTH     1/8/2014 8 4,27 9/1997  
6 Nguyễn Thị Hương Giang 10/2/1972 Nữ Quy Hoá - Minh Hoá- QB TTCM 1/9/1992 537 UBND Huyện ĐH SPTH     1/8/2013 8 4,27 9/1999  
7 Đinh Thị Kim Hạnh 15/3/1973 Nữ Quy Hoá - Minh Hoá- QB GV 15/12/1991   UBND Huyện SPTH     1/11/2013 7 3,96 10/2012  
8 Trần Thị Lương 14/8/1966 Nữ Quảng Thọ - QTrạch- QB GV 5/9/2008   UBND Huyện ĐH SPTH     1/9/2015 8 4,27 7/2006  
9 Cao Thị Nghĩa 24/10/1978 Nữ Minh Hoá - Minh Hoá- QB GV 10/7/2008   UBND Huyện ĐH SPTH     1/12/2013 6 3,65 9/2012  
10 Đinh Thị Quyết 5/9/1973 Nữ Yên Hoá - Minh Hoá- QB GV 5/9/1992   UBND Huyện SPTH     1/1/2015 8 4,27 3/2007  
11 Đinh Thị Ánh Tuyết 19/10/1971 Nữ Xuân Hoá - Minh Hoá- QB TTCM 1/1/1990   Sở GD-ĐT QB SPTH     1/10/2013 8 4,27 9/2012  
12 Đinh Thị Thu Hằng 18/8/1974 Nữ Quy Hoá - Minh Hoá- QB GV 10/7/2008   UBND Huyện ĐH SPTH     1/1/2016 6 3,99 8/2015  
13 Đinh Thị Đống 7/5/1968 Nữ Quy Đạt-Minh Hoá- QB GV 15/12/1991   UBND Huyện ĐH SPTH     1/9/2014 8 4,27 9/2014  
14 Đinh Thị Thủy  29/11/1969    Nữ Hoá Hợp-Minh Hoá- QB GV 1/8/2001   TC Tỉnh TT Huế ĐH SPTH     1/1/2016 4 3,33 9/2014  
15 Đinh Thị Hồng Thu 12/9/1973.          Nữ Quy Hoá-Minh Hoá- QB GV 15/12/1991   UBND Huyện ĐH SPTH     1/9/2015 8 4,27 9/2014  
16 Đinh Thị Thủy Kiều 18/9/1983        Nữ Xuân Hoá-Minh Hoá- QB GV 18/9/2003   TC Tỉnh Đắklắc ĐH SPTH     1/12/2013 3 3,0 9/2014  
17 Nguyễn Thị Kim Hoàn 18/1/1974 Nữ Quy Hoá - Minh Hoá- QB GV 10/7/1994 480/QĐ-CT UBND Huyện ĐH SPTH     1/1/2016 10 3,66 9/1998  
18 Đinh Hồng Nam 10/10/1962 Nam Quy Hoá - Minh Hoá- QB GV 1/11/1999 350/QĐ-CT TCCQTỉnh TC SPNhạc     1/11/2015 9 3,46 10/2010  
19 Trần Thanh Dũng 20/5/1976 Nam Quy Hoá - Minh Hoá- QB TPTĐ 1/11/2002 453 TCCQTỉnh ĐH SPTH 1/5/2003 1057 5/1/2014 5 3,34 10/2010  
20 Cao Thị Thanh  Ngân 27/07/1970 Nữ Tân Hoá- Minh Hoá- QB GV 10/7/2008   UBND Huyện SPTH     1/12/2013 6 3,65 10/2010  
21 Hoàng Thị Hồng Lĩnh 5/1/1985 Nữ Hải Trạch- Bố Trạch- QB NV YT 1/11/2011   UBNDH T. Hóa TC Y tế     1/5/2015 2 2,06 9/2012  
22 Trương Thị Hoài Mơ 22/09/1984 Nữ Minh Hóa- Minh Hóa- QB NV TVTB 01/12/2008   PGD Minh Hoá TC TV-TB     1/12/2014 4 2,46 11/2011  
23 Trần Hữu Long 04.06.1986 Nam Quy Đạt-MH GV MT 1/9/2016 206/TB UBND Huyện SP MT     43833 1 2,10 24/8/2016 Huyện tuyển dụng
24 Phạm Thị Thương 30.08.1988 Nữ Trung Hóa-MH GV T.Anh 1/9/2016 210/TB UBND Huyện ĐH SP T.Anh     1/9/2020 1 2,34 24/8/2016 Huyện tuyển dụng
25 Đinh Thị Kim Cúc 28.10.1986 Nữ Quy Đạt-MH GV 1/8/2015   UBND Q.Trạch SPTH     1/8/2018 1 2,10 1/10/2016 Mới chuyển đến
26 Đinh Thị Thu Liệu 16/06.1987 Nữ Tân Hoá- Minh Hoá- QB NV KT 11/1/2016   UBND Huyện ĐH K.Toán         2,34 11/1/2016 Huyện ký hợp đồng
27 Trương Thị Lụa 25/10/1985 Nữ Minh Hóa- Minh Hóa- QB GV Tin 11/1/2016   UBND Huyện ĐH SP Tin       1 2,34 11/1/2016 Huyện ký hợp đồng
28 Cao Thị Thu Lan 05. 08.1992 Nữ Minh Hóa-MH GV T.Anh 10/1/2016   Trường TH Minh Hóa ĐH SP T.Anh       1 2,34 10/1/2016 Trường ký hợp đồng
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
Thiết kế website       
 
 
 
 
^ Về đầu trang