Đánh giá hoạt động chuyên môn Học kỳ 1 năm học 2016-2017

   PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                   

              Số:...../SKCM                                   Minh Hóa, ngày 12 tháng 01  năm 2017

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2016- 2017

 

- Năm học 2016 -2017 là năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư   tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận ưđộng, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 30; tiếp tục dạy học ngoại ngữ theo đề án giai đoạn 2011- 2020; dạy học lớp 1công nghệ; triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; thực hiện có hiệu quả hệ thống trường học kết nối.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Phát huy sự tham gia và ủng hộ của cộng đồng, cha mẹ học sinh vào các hoạt động, quá trình dạy học và giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

     Trong học kỳ I năm học 2016- 2017 chuyên môn trường đánh giá như sau:

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ I:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1.  Công tác huy động số lượng:

      Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, động viên, khuyến khích các nguồn lực phát triển giáo dục. Làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình- nhà trường và xã hội trong việc giáo dục học sinh, đảm bảo trong học kỳ không có học sinh bỏ học, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học.

Tham mưu đắc lực cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và Hội cha mẹ học sinh, huy động tốt các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học, phối kết hợp với các tổ chức Ban ngành đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về chủ trương đổi mới giáo dục làm cho giáo dục nhà trường thực sự gắn bó với từng gia đình, từng cộng đồng và toàn xã hội.

- Tổ chức sinh hoạt Đội + Sao vào chiều thứ 5 hàng tuần. Trong các buổi sinh hoạt tập trung vào các chủ đề trong năm học, chú trọng tập luyện để hình thành những kỹ năng, cơ sở ban đầu cho việc phát triển nhân cách hài hoà và toàn diện cho học sinh để tất cả học sinh đều được tham gia hoạt động và học tập, giúp các em phát triển về "đức - trí - thể - mỹ". Tổ chức tốt các trò chơi và múa hát sân trường tập luyện thành thạo 3 bài trống và cỏc động tỏc tại chỗ, di động để học sinh "học mà chơi, chơi mà học", nhằm phù hợp với lứa tuổi tâm sinh lý, từ đó mà học sinh hăng say luyện tập để đạt hiệu quả cao về thể lực, thể chất.

Chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh để các em có những chuyển biến tích cực về kỹ năng sống và ứng xử, tự tin, chủ động, hoạt bát hơn trong học tập cũng như các hoạt động.

- Làm tốt cụng tỏc chủ nhiệm; khi học sinh nghỉ học vụ lý do giỏo viờn đến tận nhà tỡm hiểu nguyờn nhõn và vận động cỏc em trở lại lớp.

 

2. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

2.1. Giáo dục năng lực, phẩm chất:

      Mỗi giáo viên là tấm gương sáng về đạo đức, thâm thiện gần gũi với học sinh, có kế hoạch giáo dục các em có nề nếp trong sinh hoạt tập thể, biết giúp đỡ bạn bè, tinh thần đoàn kết, mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, giao tiếp có văn hoá, giáo dục mối quan hệ gia đình, quan hệ mọi người xung quanh.Thực hiện tốt nhiệm vụ học sinh.

      Chú trọng lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để các em có những chuyển biến tích cực về kỹ năng sống và ứng xử, tự tin, chủ động, hoạt bát hơn trong học tập cũng như các hoạt động.

     Xây dựng mỗi tập thể lớp là tập thể vui tươi lành mạnh, tạo cơ hội cho học sinh bộc lộ những khả năng, sở trường của mình, tổ chức tốt các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tạo được mối quan hệ thầy- trò, bạn bè gần gũi, thân thiện.

2.2. Giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục:

       Tất cả học sinh trong trường có đủ sách, vở đồ dùng học tập để học tập.

+ Đi học chuyên cần, thực hiện tốt nội quy, quy định của trường và của lớp.

+ Biết cải tiến phương pháp  tự học trên lớp và ở nhà.

+ Có đầy đủ đồ dùng để phục vụ cho học tập theo quy định của lớp và nhà trường.

Giáo viên chủ động phối hợp linh hoạt các phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực trong lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng của học sinh. Đổi mới soạn giáo án phù hợp từng nhóm đối tượng học sinh, vì sự tiến bộ học sinh.

Việc nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh được thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất và chú ý yếu tố động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực phấn đấu vươn lên.

Giỏo viờn chủ nhiệm đi kiểm tra việc học sinh học bài ở nhà, trao đổi tỡnh hỡnh học tập của học sinh với phụ huynh.

        Phụ trỏch điểm trường trường thường xuyên cho tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp tiến hành kiểm tra hai môn Toán và Tiếng Việt. Từ kết quả kiểm tra, tiến hành phân loại chính xác học lực học sinh, xác định cụ thể những học sinh thuộc loại yếu. Tổ chức họp với gia đình có học sinh học lực yếu để thông báo tình hình và bàn biện pháp phối hợp giúp đỡ, bồi dưỡng giúp học sinh vươn lên trong học tập.

Chỉ đạo cho đội ngũ giáo viên dạy kết hợp phụ đạo lồng ghép vào giờ chính khoá và phụ đạo vào các buổi chiều. Tập trung phụ đạo và giúp đỡ hai môn: Toán và Tiếng Việt.

- Đối với học sinh: Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên Tổng phụ trách Đội làm tốt  việc động viên các em đi học chuyên cần, duy trì tốt sỹ số hàng ngày, chú ý tập cho các em cách giao tiếp, ứng xử  mạnh dạn tự tin trong học tập để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

     - Làm tốt công tác đánh giá chất lượng đầu năm, xây dựng chỉ tiêu cụ thể.

     - Tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ học sinh năng khiếu khối lớp.

    - áp dụngtốt đổi mới PP theo mô hình VNEN cho lớp 2,3,4,5, cụng nghệ lớp 1.

2.3. Giáo dục Văn- Thể- Mỹ:

- Tổ chức sinh hoạt Đội + Sao vào chiều thứ 5 hàng tuần. Trong các buổi sinh hoạt  tập trung vào các chủ đề trong năm học, chú trọng tập luyện để hình thành những kỹ năng, cơ sở ban đầu cho việc phát triển nhân cách hài hoà và toàn diện cho học sinh để tất cả học sinh đều được tham gia hoạt động và học tập, giúp các em phát triển về "đức - trí - thể - mỹ". Tổ chức tốt các trò chơi và múa hát sân trường.

- Tổ chức tốt văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học. Tổ chức HKPĐ cấp trường tháng 11/2016, thi hội khỏe phù đổng cấp huyện.

Từ những hoạt đông trên cho nên trong học kỳ 1 kết quả đánh giá của từng khối lớp đạt được như sau:

 

Kết quả đạt được: Có phụ lục kèm theo.

3. Xây dựng các điều kiện:

3.1. Xây dựng đội ngũ:

- Tiếp tục học tập và thực hiện có chất lượng 3 cuộc vận động của ngành và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học các môn học, đổi mới đánh giá theo thông tư 30, TT 22.

- Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

- Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng.

           - Tăng cường sử dụng, sửa chữa, làm mới đồ dùng dạy học phục vụ tốt dạy học.

        Tập trung bồi dưỡng về công tác chỉ đạo, quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trỡnh.

        Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý, chỉ đạo và trong đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng giáo dục.

        Đẩy mạnh việc bồi dưỡng cán bộ quản lý về năng lực đánh giá giáo viên theo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

Tập trung chỉ đạo cho chuyên môn trong sinh hoạt đảm bảo thời gian và đảm bảo chất lượng theo Sinh hoạt CM mới. Không nặng về hành chính, sự vụ mà chủ yếu là dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm. Tổ chức học tập các chuyên đề, trao đổi, thảo luận tìm ra các giải pháp hay nhất, hiệu quả và tối ưu nhất trong đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở cấp học. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường công tác phụ đạo đối với học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Tăng cường công tác kiểm định chất lượng; công tác kiểm tra nội bộ trường học.

Chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức Nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý.

Chăm lo chế độ, đời sống cho CB,GV, NV để yên tâm công tác và làm tốt công tác đánh giá theo chuẩn NNGVTH, công tác thi đua, khen thưởng.

 

Cụ thể:

- 100% giáo viên thực hiện kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh nghiêm túc, đúng thực chất.

- Xây dựng được không gian lớp học đẹp, trở thành một môi trường trực quan tốt cho học sinh học tập.

- Chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh để các em có những chuyển biến tích cực về kỹ năng sống và ứng xử, tự tin, chủ động, hoạt bát hơn trong học tập cũng như các hoạt động.

            - Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, h­íng dÉn ®iÒu chØnh néi dung d¹y häc c¸c m«n häc và đổi mới phương pháp dạy học.

           - Thực hiện đổi mới kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh đảm bảo các nguyên tắc:

            . Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

            . Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện.

            . Đảm bảo tính phân hoá, cá thể hoá đến từng đối tượng, từng mặt hoạt động của học sinh.

            . Động viên, khuyến khích, nhẹ nhàng, không gây áp lực trong đánh giá.

TËp trung chÊn chØnh kû c­¬ng nÒn nÕp ngay tõ ®Çu n¨m häc. T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o, kiÓm tra chuyªn m«n vµ qu¶n lý tèt chÊt l­îng d¹y vµ häc. 

KiÖn toµn l¹i ®éi ngò gi¸o viªn cèt c¸n, cö tæ tr­ëng chuyªn m«n cña tr­êng ®Ó lµm nång cèt trong c«ng t¸c båi d­ìng, kiÓm tra chuyªn ®Ò vµ toµn diÖn.

* Công tác kiểm tra nội bộ trường học:

 

  Xây dựng lực lượng kiểm tra nội bộ trường học, có kế hoạch tổng thể, hàng kỳ, hàng tháng. Kiểm tra đánh giá thật khách quan, để giáo viên có hướng phấn đấu  tích cực.

- Kiểm tra toàn diện 60% giáo viên, nhân viên học kỳ.

- Kiểm tra chuyên đề 100% giỏo viờn.

Thông qua kiểm tra để đánh giá, phân loại, bồi dưỡng và xét thi đua.

     + Công tác kiểm tra đột xuất được tiến hành thường xuyờn trong suốt cả học kỳ.

Kết quả đạt được:

-  Thi GV giỏi cấp trường: Cú 18 đồng chí tham gia, trong đó có 14 đồng chí đạt GV giỏi cấp trường.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3   đ/c. Hoàn thành tốt nhiệm vụ :  14  đ/c. Hoàn thành nhiệm vụ:   5   đ/c.

3.2. Xõy dựng CSVC và TBDH:

Tích cực tham mưu cho Đảng, Chính quyền các cấp và phụ huynh nhân dân xây dựng cơ sở vật chất. Thường xuyên chăm lo, bảo vệ tốt cơ sở vật chất của nhà trường. Huy động tốt các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học.

- Tập trung chỉ đạo bảo vệ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có ở 3 điểm trường.

- Tổng kiểm kê tài sản, có kế hoạch tu sửa và mua sắm để sử dụng có hiệu quả.

- Sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp đúng luật ngân sách, thực hành tiết kiệm có hiệu quả và tranh thủ sự đóng góp, giúp đỡ của học sinh để xây dựng cơ sở vật chất để từng bước đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

+ Thực hiện bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị dạy học. Nhân viên TV- TB sắp xếp thiết bị  và tài liệu giảng dạy ngăn nắp, dễ lấy để tiện cho giáo viên mượn sử dụng trong khi giảng dạy và phải ghi chép sổ sách, ký trả rõ ràng.

Tăng cường sử dụng, sửa chữa, cải tiến, làm mới đồ dựng dạy học.

4. Thực hiện cỏc phong trào và cỏc cuộc vận động lớn của ngành trong năm:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT- TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cỏch Hồ Chớ Minh" gắn với cuộc vận động " Mỗi thầ giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Chỳ trọng rốn luyện phẩm chất, đạo đức Nhà giáo, nâng cao trỡnh độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý.

- Đẩy mạnh cuộc vận động "Hai không" nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/2006/CT- TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng về "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục". Tập trung xây dựng các giải pháp phụ đạo học sinh yếu kém; kiên quyết xử lý các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo; khắc phục bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng. 

Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

 

5. Công tác quản lý:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong khâu quản lý để cho đội ngũ nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong giảng dạy và công tác. Chỉ đạo để giáo viên lên lớp giảng dạy đúng nội dung chương trình và sách giáo khoa. Xác định đúng yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức kỹ năng các bài học. Mỗi một cá nhân và phần hành cụ thể hóa kế hoạch của trường để hoạt động và giảng dạy luôn đi vào kỷ cương, nền nếp. Kế hoạch năm, tháng, tuần của lớp, các phần hành, Phó hiệu trưởng dựa vào kế hoạch của trường để cụ thể hóa vào lớp, phần hành mình nhằm hoạt động đạt chất lượng cao.

    - Hồ sơ giao viên, nhân viên: 100% được xếp loại khá và tốt.

- Phó hiệu trưởng và tổ chuyên môn, đồng thời tập huấn nghiệp vụ để đội ngũ quản lý nắm vững và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Xây dựng bộ hồ sơ khoa học, chất lượng, đạt khá trở lên.

- Xây dựng được lực lượng kiểm tra nội bộ, xây dựng được kế hoạch tổng thể và chi tiết, có sơ, tổng kết kịp thời để bổ sung ngày một cụ thể, hoàn thiện sát  với từng thời gian, chủ điểm năm học.

6. Cỏc chuyờn đề  tổ chức trong học kỳ:

     - Thỏng 9/2016:

- Chuyên đề Tiếng Việt công nghệ lớp 1.

- Triển khai chuyên đề giáo dục kỷ năng sống cho học sinh.

- Chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch.

- Thi giải toỏn, tiếng Anh trờn mạng cỏc vũng thi tự luyện.

     - Thỏng 10/2016:

    + Tổ chức học tập:

- Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phũng GD- ĐT;

- Chỉ thị số 05/CT-TW  khúa XII ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

-  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trỡnh, sỏch giỏo khoa giỏo dục phổ thụng;

- Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trỡnh, sỏch giỏo khoa giỏo dục phổ thụng.

       - Triển khai kế hoạch chuyờn mụn, quy chế chuyờn mụn.

- Thi giải toán và Tiếng Anh qua mạng, thi tài năng Tiếng Anh cấp trường.

- Nội dung BDTX theo kế hoạch.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo kế hoạch cụm trường.

- Dự giờ khảo sát chất lượng giáo viên toàn trường.

- Chuyên đề Dạy học công nghệ lớp 1.

- Chuyên đề dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch.

 

        - Tháng 11/2016:

        -  Tiếp tục Chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình VNEN lớp 3,4,5.(Môn Toán, Tiếng Việt)

        - Chuyên đề Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trường tiểu học(cấp cụm).

        - Thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Thi viết chữ đẹp cấp trường.

- Thi giải toán và Tiếng Anh qua mạng, tiếp tục ôn luyên tài năng tiếng Anh.

- Nội dung BDTX theo kế hoạch.

- Triển khai chuyên đề trường học kết nối.

- Tháng 12/2016:

- Mỗi một giáo viên có một bộ đồ dùng dạy học có giá trị (tự làm hoặc sưu tầm).  Tổ chức Hội thi sử ĐDDH cấp trường  cho toàn thể giáo viên.

       - Chuyên đề Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trường tiểu học( cấp cụm).

       - Nội dung BDTX theo kế hoạch.

      - Thi Tiếng Anh qua mạng, tài năng Tiếng Anh, toán qua mạng cấp trường.

      - Tiếp tục chuyên đề dạy học lớp 1 công nghệ.

II. H¹n chÕ ,khuyÕt ®iÓm.

    -Mét sè Ýt häc sinh vÉn ch­a nhËn thøc ®­îc, ch­a theo kÞp sù ®æi míi cña GD, víi c¸c cuéc vËn ®éng lín hai kh«ng víi bèn néi dung.

   - Chất lượng học sinh chưa thật sự vững chắc, chất lượng mũi nhọn còn thấp, việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh đạt hiệu quả chưa cao.

- Công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đã có nhưng hiệu quả chưa thật sự cao.

- Công tác kiểm tra nội bộ chưa thật sự có hiệu quả, việc thúc đảy trong kiểm tra hiệu quả đem lại chưa cao.

- Công tác chỉ đạo chuyên môn đã tiến hành chặt chẽ, có nề nếp nhưng chưa thật sự đạt hiệu quả cao.

- Tham gia các hội thi chất lượng đạt được còn thấp như thi Tiếng Anh Qua mạng.

- Đánh giá học sinh chưa thật sự đúng hướng dẫn và chuẩn và theo thông tư 30, TT

III.   NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG VÀ NHỮNG HẠN CHẾ:

1. Nguyên nhân thành công:

     - Sự lãnh chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế. Khuyến khích động viên tập thể cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua trong đơn vị. Phát động các phong trào, trao giải thưởng để khích lệ phong trào.

    - Sự phối kết hợp các tổ chức ,các đoàn thể, hội cha mẹ phụ huynh học sinh, cũng là một trong những nguyên nhân thành công.

 

2. Hạn chế:

- Một số giáo viên chưa thạt sự nhiệt tình, chưa thạt sự tận tam với học sinh.

- Một số giáo viên năng lực chưa tốt, chậm đổi mới phương pháp, chưa đáp ứng phương pháp mới.

- Việc phối hợp GVCN với Gv bộ môn, TPT đội chưa tốt nên công tác giáo dục đạt hiệu quả chưa cao.

- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của HS nên chất lượng đạt chưa cao.

- Công tác chỉ đạo chuyên môn chưa thật quyết liệt, việc xử lý dấu hiện vi phạm quy chế chưa triệt để, còn nể nang nên chất lượng HĐ đạt chưa cao.

 

B. KẾ HOẠCH HỌC KỲ II:

  1. Cụng tỏc huy động số lượng:

      Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, động viên, khuyến khích các nguồn lực phát triển giáo dục. Làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình- nhà trường và xã hội trong việc giáo dục học sinh, đảm bảo trong năm học không có học sinh bỏ học, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học để không có học sinh lưu ban.

Tham mưu đắc lực cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và Hội cha mẹ học sinh, huy động tốt các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học, phối kết hợp với các tổ chức Ban ngành đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về chủ trương đổi mới giáo dục làm cho giáo dục nhà trường thực sự gắn bó với từng gia đình, từng cộng đồng và toàn xã hội.

- Tổ chức sinh hoạt Đội + Sao vào chiều thứ 5 hàng tuần.

Chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh để các em có những chuyển biến tích cực về kỹ năng sống và ứng xử, tự tin, chủ động, hoạt bát hơn trong học tập cũng như các hoạt động.

- Đẩy mạnh ứng dụng cụng nghệ thụng tin trong dạy học và quản lý.

- Xây dựng mỗi tập thể lớp là tập thể vui tươi lành mạnh, tạo cơ hội cho học sinh bộc lộ những khả năng, sở trường của mỡnh, tổ chức tốt cỏc trũ chơi dân gian, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tạo được mối quan hệ thầy- trũ, bạn bố gần gũi, thõn thiện.

- Làm tốt cụng tỏc chủ nhiệm; khi học sinh nghỉ học vụ lý do giỏo viờn đến tận nhà tỡm hiểu nguyờn nhõn và vận động cỏc em trở lại lớp.

 

2. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

Chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh để các em có những chuyển biến tích cực về kỹ năng sống và ứng xử, tự tin, chủ động, hoạt bát hơn trong học tập cũng như các hoạt động.

 Xây dựng mỗi tập thể lớp là tập thể vui tươi lành mạnh, tạo cơ hội cho học sinh bộc lộ những khả năng, sở trường của mình, tổ chức tốt các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tạo được mối quan hệ thầy- trò, bạn bè gần gũi, thân thiện.

  Phấn đấu tất cả học sinh trong trường phải có đủ sách, vở đồ dùng học tập để học tập.

+ Đi học chuyên cần, thực hiện tốt nội quy, quy định của trường và của lớp.

+ Học bài và làm bài trước khi đến lớp.

+ Biết cải tiến phương pháp  tự học trên lớp và ở nhà.

+ Có đầy đủ đồ dùng để phục vụ cho học tập theo quy định của lớp và nhà trường.

Giáo viên chịu trách nhiệm trong việc giảng dạy ở mỗi tiết học. Điều cốt yếu là học sinh. Tuyệt đối không để học sinh yếu kém đứng bên lề mỗi giờ dạy của lớp học.

Giáo viên chủ động phối hợp linh hoạt các phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực trong lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng của học sinh. Đổi mới soạn giáo án phù hợp từng nhóm đối tượng học sinh, vì sự tiến bộ học sinh, tránh rập khuôn, máy móc.

Việc đánh giá xếp loại học sinh phải được thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất và chú ý yếu tố động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực phấn đấu vươn lên.

Giỏo viờn chủ nhiệm đi kiểm tra việc học sinh học bài ở nhà, trao đổi tỡnh hỡnh học tập của học sinh với phụ huynh.

        Phụ trỏch điểm trường trường thường xuyên cho tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp tiến hành kiểm tra hai môn Toán và Tiếng Việt. Từ kết quả kiểm tra, tiến hành phân loại chính xác học lực học sinh, xác định cụ thể những học sinh thuộc loại yếu. Tổ chức họp với gia đình có học sinh học lực yếu để thông báo tình hình và bàn biện pháp phối hợp giúp đỡ, bồi dưỡng giúp học sinh vươn lên trong học tập.

Chỉ đạo cho đội ngũ giáo viên dạy kết hợp phụ đạo lồng ghép vào giờ chính khoá và phụ đạo vào các buổi chiều. Tập trung phụ đạo và giúp đỡ hai môn: Toán và Tiếng Việt.

- Đối với học sinh: Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên Tổng phụ trách Đội có trách nhiệm động viên các em đi học chuyên cần, duy trì tốt sỹ số hàng ngày, chú ý tập cho các em cách giao tiếp, ứng xử  mạnh dạn tự tin trong học tập để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

     - Phấn đấu học xuất sắc, học sinh tiên tiến trên 60%, học sinh không đạt  không %, lên lớp 100%. Hoàn thành CTTH 100%.

     - Tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi các khối lớp.

 

- Tổ chức sinh hoạt Đội + Sao vào chiều thứ 5 hàng tuần. Trong các buổi sinh hoạt cần tập trung vào các chủ đề trong năm học, chú trọng tập luyện để hình thành những kỹ năng, cơ sở ban đầu cho việc phát triển nhân cách hài hoà và toàn diện cho học sinh để tất cả học sinh đều được tham gia hoạt động và học tập, giúp các em phát triển về "đức - trí - thể - mỹ". Tổ chức tốt các trò chơi và múa hát sân trường.

- Tổ chức tốt văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học.

 

3. Xây dựng các điều kiện:

3.1. Xây dựng đội ngũ:

- 100% giáo viên thực hiện kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh nghiêm túc, đúng thực chất.

- Mỗi một giáo viên phải nêu cao tinh thần chống tiêu cực trong kiểm tra thi cử, đánh giá học sinh, nghiêm khắc với những hành vi gian lận, quay cóp của học sinh trong kiểm tra.

- Đạt chuẩn trường xanh sạch đep: Tốt.

- Xây dựng được không gian lớp học đẹp, trở thành một môi trường trực quan tốt cho học sinh học tập.

- Chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh để các em có những chuyển biến tích cực về kỹ năng sống và ứng xử, tự tin, chủ động, hoạt bát hơn trong học tập cũng như các hoạt động.

            - Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, h­íng dÉn ®iÒu chØnh néi dung d¹y häc c¸c m«n häc và đổi mới phương pháp dạy học. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình VNEN, công nghệ giáo dục, dạy học tiếng Anh, dạy học mĩ thuật theo PP Đan Mạch đạt hiệu quả cao.

           - Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh đảm bảo các nguyên tắc:

            . Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

            . Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện.

            . Đảm bảo tính phân hoá, cá thể hoá đến từng đối tượng, từng mặt hoạt động của học sinh.

            . Động viên, khuyến khích, nhẹ nhàng, không gây áp lực trong đánh giá.

            . Đánh giá học sinh lớp  theo hướng dẫn đánh giá mới của thông tư 30 BGD.

           - Thực hiện bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên và chuyển giao chất lượng lớp 5 cho cấp THCS.

Tập trung chấn chỉnh kỷ cương nền nếp ngay từ đầu học kỳ. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn và quản lý tốt chất lượng dạy và học. 

Kiện toàn lại đội ngũ giáo viên cốt cán, cử tổ trưởng, tổ phó chuyên môn của trường để làm nồng cốt trong công tác bồi dưỡng, kiểm tra chuyên đề và toàn diện.

- Tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện.

 

* Công tác kiểm tra nội bộ trường học:

  Xây dựng lực lượng kiểm tra nội bộ trường học, có kế hoạch tổng thể, kỳ, hàng tháng. Kiểm tra đánh giá thật khách quan, để giáo viên có hướng phấn đấu  tích cực.

Thông qua kiểm tra để đánh giá, phân loại, bồi dưỡng và xét thi đua.

     + Công tác kiểm tra đột xuất được tiến hành thường xuyên trong suốt cả năm học và mỗi giáo viên ít nhất có 6 lần/ năm.

Cuối năm học tổ chức đánh giá giáo viên theo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học ban hành theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007.

 

3.2. Xây dựng CSVC và TBDH:

Tích cực tham mưu cho Đảng, Chính quyền các cấp và phụ huynh nhân dân xây dựng cơ sở vật chất. Thường xuyên chăm lo, bảo vệ tốt cơ sở vật chất của nhà trường. Huy động tốt các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học.

- Tập trung chỉ đạo bảo vệ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có ở 3 điểm trường.

- Tổng kiểm kê tài sản, có kế hoạch tu sửa và mua sắm để sử dụng có hiệu quả.

+ Thực hiện bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị dạy học. Nhân viên TV- TB sắp xếp thiết bị  và tài liệu giảng dạy ngăn nắp, dễ lấy để tiện cho giáo viên mượn sử dụng trong khi giảng dạy và phải ghi chép sổ sách, ký trả rõ ràng.

Tăng cường sử dụng, sửa chữa, cải tiến, làm mới đồ dựng dạy học. Trong năm mỗi giỏo viờn làm mới ớt nhất là 1 đồ dựng dạy học cú giỏ trị sử dụng được.

 

4. Thực hiện các phong trào và các cuộc vận động lớn của ngành trong học kỳ:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT- TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Chó träng rÌn luyÖn phÈm chÊt, ®¹o ®øc Nhµ gi¸o, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý.

- Đẩy mạnh cuộc vận động "Hai không" nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/2006/CT- TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng về "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục". Tập trung xây dựng các giải pháp phụ đạo học sinh yếu kém; kiên quyết xử lý các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo; khắc phục bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng. 

Tiếp tục ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc häc th©n thiện, häc sinh tÝch cùc”.

5. Công tác quản lý:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong khâu quản lý để cho đội ngũ nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong giảng dạy và công tác. Chỉ đạo để giáo viên lên lớp giảng dạy đúng nội dung chương trình và sách giáo khoa. Xác định đúng yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức kỹ năng các bài học. Mỗi một cá nhân và phần hành cụ thể hóa kế hoạch của trường để hoạt động và giảng dạy luôn đi vào kỷ cương, nền nếp. Kế hoạch năm, tháng, tuần của lớp, các phần hành, Phó hiệu trưởng phải dựa vào kế hoạch của trường để cụ thể hóa vào lớp, phần hành mình nhằm hoạt động đạt chất lượng cao.

    - Hồ sơ giao viên, nhân viên: 100% được xếp loại khá và tốt.

- Phó hiệu trưởng và tổ chuyên môn, đồng thời tập huấn nghiệp vụ để đội ngũ quản lý nắm vững và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Xây dựng bộ hồ sơ khoa học, chất lượng, đạt khá trở lên.

- Học tập nâng cao nghiệp vụ sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

 

6. Các chuyên đề dự kiến tổ chức trong học kỳ:

- Tháng 1, 2/2017:

       +   Tiếp tục Chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình VNEN. (TNXH lớp 2,3; KH-LS-ĐL lớp 4,5)

       + Chuyên đề Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trường tiểu học. (cấp cụm).

+ Ngày hội viết đúng, viết đẹp cấp huyện, tỉnh.

+ Thi giải toán và Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh.

+ BDTX nội dung theo kế hoạch BDTX đề ra.

       - Tháng 3/2017:

       + Chuyên đề Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trường tiểu học.(cấp cụm).

       +  Tiếp tục Chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình VNEN. (Toán, Tiếng Việt; TNXH lớp 2,3; KH-LS-ĐL lớp 4,5).

       +  Nội dung BDTX theo kế hoạch.

      + Chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

      + Thi Olympic toán cấp huyện.

      + Đánh giá giáo viên theo chuẩn NNGVTH.

       - Tháng 4,5/ 2017:

        + Hướng dẫn đánh giá học sinh theo thông tư 30, TT 22.

        + Tiếp tục đánh giá GV theo chuẩn NNGVTH.

        +  Nội dung BDTX Tổ chức kiểm tra, viết bài thu hoạch và đánh giá xếp loại  giáo viên, tổng kết, báo cáo kết quả cho PGD.

        + Kiếm tra cuối năm học theo đề chung của Tỉnh đối với HS Lớp 5 và đề chung của huyện 2 môn Toán và T.Việt đối với các lớp còn lại. Rút kinh nghiệm sau kiểm tra.

       +          Chuyển giao HS lớp 5 cho THCS.

       +          Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học; Nghiệm thu trẻ mầm non 6 tuổi vào lớp 1

      + Duyệt học bạ, sổ theo dõi chất lượng học sinh, GVCN bàn giao các loại hồ sơ, đồ dùng dạy học trả nhà trường.

- Họp hội đồng thi đua xét thi đua tập thể, CB,GV,NV và HS.

- Tổng kết năm học.

- Lập kế hoạch HĐ hè. Chuyến giao HS về địa phương.

 

 

                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                       Nguyễn Anh Minh

  

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang