Tin tức

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021
Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 của Hội đồng Đội huyện Minh Hóa. Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Liên đội trường TH Minh Hóa xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN MINH HÓA

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH MINH HÓA

***

Số:    - CT/LĐ

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

 

Minh Hóa, ngày 15  tháng 10 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021

 

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 của Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình. Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021). Căn cứ vào kết quả năm học 2019-2020; Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Hội đồng Đội huyện Minh Hóa, căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ nhà trường giao. Năm học 2020-2021, Liên đội trường Tiểu học  Minh Hóa xây dựng kế hoạch hoạt động Đội cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:    
     - Liên đội trường TH Minh Hóa luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của chi bộ, BGH nhà trường cũng như của chính quyền địa phương và các Đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong mọi hoạt động của Đội.
    - Đội ngũ phụ trách có kinh nghiệm, nhiệt tình trong hoạt động Đội. Các em học sinh ngoan , tích cực tham gia vào các phong trào do nhà trường, cũng như Đoàn, Đội cấp trên phát động.
    - Ban chỉ huy liên đội và các ban chuyên môn hoạt động có hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác được giao.
        2. Khó khăn:     
    - Trường có 3 điểm trường, đóng trên địa bàn khó khăn, dân cư tập trung không đồng đều, trình độ nhận thức của người dân cũng hạn chế.

   - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác Đội tuy hàng năm có đầu tư mua sắm nhưng vẫn còn thiếu nhất là khi tổ chức sinh hoạt với quy mô toàn trường như: Âm thanh, kĩ thuật loa máy...
    - Có nhiều đội viên con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một số học sinh ý thức tham gia vào các hoạt động tập thể còn chưa cao.
    - Nhiều bậc phụ huynh chưa hiểu hết về vai trò hoạt động Đội trong nhà trường nên việc dành thời gian ngoài giờ học cho con em mình tham gia công tác Đội còn chưa tạo điều kiện, gặp nhiều khó khăn…
       3. Công tác quy mô trường lớp:

 

Toàn trường

Tổng số

Trong đó

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Số lớp

18

4

4

4

3

3

Số học sinh

436

92

93

108

76

67

  Trong đó: - Nữ

217

45

44

49

39

40

- Khuyết tật

11

01

01

05

02

02

- TB- LS

0

0

0

0

0

0

       - Khó khăn

39

05

09

11

05

09

-  Ở lại lớp

0

0

0

0

0

01

- Mới tuyển

92

92

0

0

0

0

       - Đúng độ tuổi

435/436

91/92

93/93

108/108

76/76

67/67

- Tổng số HS dân tộc

05

0

02

02

01

0

Trong đó: Dân tộc sách

2

 

1

1

 

 

- Dân tộc Nùng

2

 

1

 

1

 

- Lớp ghép

0

 

 

 

 

 

Số điểm trường

3

3

3

2

2

2

Số HS điểm Kim Bảng

244

55

57

60

33

39

Số HS điểm Tân Lý

176

29

28

48

43

28

Số HS điểm Lạc Thiện

16

8

8

 

 

 

II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

Thiếu nhi Minh Hóa

Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn.

 

III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường gắn với triển khai kế hoạch số 201-KH/HĐĐTW ngày 29/8/2016 của Hội đồng Đội Trung ương thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Phát động và tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

2. Tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Minh Hóa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức mới, phong phú và đa dạng gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; chú trọng rèn luyện cho các em tính trung thực, biết sẻ chia.

3. Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN ngày 16/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 - 2022. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ trẻ em, chú trọng tới trẻ em ở khu vực vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường.

4. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, trong đó, tập trung đồng bộ các giải pháp tuyên truyền để thiếu nhi, phụ huynh, người thân của các em nắm và hiểu được các quy định của Luật Trẻ em. Tham mưu cho tổ chức Đoàn các cấp duy trì và phát huy tốt vai trò thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2020 – 2021

- 100% nhi đồng được tham gia đầy đủ sinh hoạt sao.

-100% nhi đồng trong độ tuổi được kết nạp vào tổ chức Đội.

- 80% thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đội viên, có 60% đội viên đạt 3 chuyên hiệu.

- 50% thiếu nhi đạt cháu ngoan Bác Hồ.

-100% Đội viên đầy đủ trang phục đội.

-100 % đội viên thực hiện tốt quỹ giúp bạn vượt khó trong Liên đội.

-100% đội viên xây dựng quỹ đội và các loại quỹ đầy đủ.

-100% phụ trách đội, sao được tập huấn nghiệp vụ công tác đội.

-100% đội viên, sao nhi đồng tham gia công tác Trần Quốc Toản.

-100% Chi đội, Lớp Nhi đồng tổ chức tốt các phong trào thi đua học tập.

- 90% Chi đội mạnh, còn lại trung bình, không có yếu kém.

- Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 436/436; Đạt tỉ lệ  100 %.

- Số học sinh đạt giải qua các kỳ thi, hội thi cấp huyện trở lên: 3 giải

- Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 67/ 67, đạt tỉ lệ 100%.

          IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP                  

1. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Minh Hóa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội trong năm.

- Tổ chức cho đội viên, nhi đồng tìm hiểu tác phẩm Lịch sử nước ta, 5 điều Bác Hồ dạy và các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến thiếu nhi. Nghiên cứu triển khai các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn học sinh, thiếu nhi như: phim ngắn, clip, phim hoạt hình...

- Thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt...  

- Tổ chức sinh hoạt Đội theo chủ đề, chủ điểm “Em là mầm non của Đảng” hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 9/2020 - tháng 2/2021); chủ đề, chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tháng 3/2021); chủ đề, chủ điểm “Tự hào truyền thống Đội ta” kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (từ tháng 4 - tháng 5/2021). Tổ chức cho thiếu nhi tham gia cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi làm theo lời Bác” năm 2021. Các chi đội triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đoàn, Đội. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

- Liên đội hướng dẫn các chi đội, lớp nhi đồng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động sinh hoạt truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cho thiếu nhi tham gia; kết nạp lớp đội viên chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội và lựa chọn lớp đội viên “Sẵn sàng” chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn.

- Các Chi đội, lớp Nhi đồng thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ chiến sĩ làm việc tại biên giới, hải đảo.

1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

- Các Chi đội, lớp Nhi đồng tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, nhi đồng tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, nhi đồng; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi. Trong mỗi lớp học đều có một tủ sách Măng non để phục vụ cho các em đội viên, nhi đồng đọc. Tổ chức ngày hội đọc sách cho thiếu nhi; xây dựng thư viện di động, chuyên mục giới thiệu sách hay, phù hợp độ tuổi thiếu nhi... Tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” thông qua việc tuyên truyền và đưa các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, báo Măng non tới đội viên, nhi đồng đọc vào 15 đầu giờ.

- Giáo dục đội viên, nhi đồng ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

- Tiếp tục duy trì, lựa chọn các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Minh Hóa” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu, các gương từng là đội viên, chỉ huy đội, cháu ngoan Bác Hồ.

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng. Giáo dục thiếu nhi biết quan tâm, yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”... Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp.

- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về độ tuổi điều khiển phương tiện giao thông; nhân rộng các mô hình tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma tuý, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản trong thiếu nhi... thông qua việc phát huy vai trò, hoạt động của các câu lạc bộ“Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ”…

- Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, nâng cao sức khoẻ, phát triển năng khiếu.

- Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên, học sinh. Phấn đấu trong năm học, trong năm học liên đội tổ chức được lớp dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các mô hình câu lạc bộ, các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi.

- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các hoạt động tổ chức phù hợp, an toàn. Các Chi đội, lớp Nhi đồng hướng dẫn, tổ chức cho các bạn đội viên, nhi đồng tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích các em tìm hiểu và gìn giữ, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc và của địa phương.

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

- Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn các bạn đội viên, nhi đồng rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

- Hướng dẫn và tổ chức cho các em dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở nơi sinh sống; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành ý thức, thói quen không xả rác trong đội viên, nhi đồng.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp, tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường trong đội viên, nhi đồng; tổ chức các hoạt động em yêu môi trường xanh, em yêu thiên nhiên, vì một Việt Nam xanh, vẽ vườn cây ước mơ… gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.

- Tuyên truyền, hướng dẫn đội viên, nhi đồng tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

- Tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đội theo các chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”, “Nói lời hay, làm việc tốt” để giúp đội viên, nhi đồng nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã, thân ái với bạn bè; dũng cảm nhận ra những khuyết điểm thiếu sót của mình và trong đấu tranh với những việc làm chưa tốt… Tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”.

- Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác nhi đồng

- Củng cố và thành lập các Sao nhi đồng ngay từ đầu năm học; Đổi mới, đa dạng, linh hoạt các hình thức, nội dung chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học, giúp các em làm quen với Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nhi đồng. Cụ thể hoá các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên”.

- Phát huy vai trò Sao tự quản của nhi đồng dưới sự hướng dẫn của anh, chị phụ trách và phụ trách sao.

2.2. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với thiếu nhi khi được vào Đội. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Đội Trung ương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình "Rèn luyện đội viên". Chủ động nghiên cứu, tham mưu lồng ghép, với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lưa tuổi.

2.3. Công tác xây dựng Chi đội.

- Liên đội hướng dẫn các Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên.

-Thúc đẩy hoạt động tự quản của Liên đội, Chi đội và của chính đội viên, xây dựng "Chi đội 3 tốt" và "Liên đội 3 tốt" (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) .

-  Phối hớp với HĐĐ Xã tổ chức tốt các hoạt động bàn giao, tiếp nhận thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè.

- Chủ động nắm bắt số lượng, tình hình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tránh xa các tệ nạn xã hội, ma túy…

2.4. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

          - Lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng Chỉ huy Đội, duy trì tốt nề nếp sinh hoạtTổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội. Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp trường và tham gia thi cấp huyện.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.5. Công tác xây dựng đội ngũ phụ trách thiếu nhi

- Phối hợp Chi bộ, BGH nhà trường chọn giáo viên có năng lực, có kỷ năng về các hoạt động Đội để làm công tác chủ nhiệm lớp. 

- Tổ chức cho giáo viên phụ trách Chi đội thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách”.

  - Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, tham mưu hướng dẫn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư và trong dịp nghỉ hè.

V. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA.

          Liên đội đăng ký cuối năm đạt danh hiệu: Liên Đội  vững mạnh xuất sắc cấp huyện.

          VI. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TRONG NĂM HỌC.

- Liên đội chỉ đạo 100% các Chi đội tổ chức Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2020-2021.

- Tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo việt nam 20-11.

- Tổ chức Hội khỏe Phù đổng cấp trường (tháng 12) và thành lập đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp huyện. (có kế hoạch cụ thể sau)

- Triển khai cuộc thi “Sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính” năm 2021 do HĐĐ Trung ương tổ chức (tháng 12/2020 - 5/2021)

- Triển khai cuộc thi vẽ tranh“Ngày hội sắc màu” năm 2021 do HĐĐ Trung ương tổ chức (tháng 02 - 12/2021)

- Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (tháng 3/2021)

- Tổ chức Ngày hội “Công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên”, kỷ niệm ngày thành lập Đội. (Tháng 5/2021)

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban chỉ huy Liên đội:

- Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng phụ Trách Đội, Ban chỉ huy Liên đội xây dựng và triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi đội, lớp Nhi đồng tổ chức các hoạt động trọng tâm trong Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021. Phối hợp với các ban ngành trong và ngoài nhà trường nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của Chi đội, lớp Nhi đồng và phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

2. Các Chi đội, lớp Nhi đồng:

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 của Liên đội để các Chi đội, lớp Nhi đồng chủ động xây dựng Chương trình năm học cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của Chi đội, lớp Nhi đồng mình phụ trách.

Trên đây là chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Trường Tiểu học Minh Hóa năm học 2020- 2021.

 

        HĐĐ XÃ MINH HÓA              HIỆU TRƯỞNG                         GV - TPT ĐỘI 

 

 

 

 

                  Cao Văn Long             Đinh Thị Bạch Dương           Trần Thanh Dũng

                                                                                              

 

 

                                                                                                                           

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website     
 
 
 
^ Về đầu trang