Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018

      HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN MINH HÓA                                                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

     LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH MINH HÓA

 

                                                                                                     Minh Hóa, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

-----

    Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 của Hội đồng Đội huyện Minh Hóa. Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Liên đội trường TH Minh Hóa xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 cụ thể như sau: 

     1. Thuận lợi:  
     - Liên đội trường TH Minh Hóa luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của chi bộ, BGH nhà trường cũng như của chính quyền địa phương và các Đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong mọi hoạt động của Đội.
    - Đội ngũ phụ trách có kinh nghiệm, nhiệt tình trong hoạt động Đội. Các em học sinh ngoan ngoãn, tích cực tham gia vào các phong trào do nhà trường, cũng như Đoàn, Đội cấp trên phát động.
    - Ban chỉ huy liên đội và các ban chuyên môn hoạt động có hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác được giao.
        2. Khó khăn:     
     - Trường có 3 điểm trường, đóng trên địa bàn khó khăn, dân cư tập trung không đồng đều, trình độ nhận thức của người dân cũng hạn chế.

     - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác Đội tuy hàng năm có đầu tư mua sắm nhưng vẫn còn thiếu nhất là khi tổ chức sinh hoạt với quy mô toàn trường như: Âm thanh, kĩ thuật loa máy...
    - Có nhiều đội viên con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một số học sinh ý thức tham gia vào các hoạt động tập thể còn chưa cao.
    - Nhiều bậc phụ huynh chưa hiểu hết về vai trò hoạt động Đội trong nhà trường nên việc dành thời gian ngoài giờ học cho con em mình tham gia công tác Đội còn chưa tạo điều kiện, gặp nhiều khó khăn…
       3. Công tác quy mô trường lớp:

Toàn trường

Tổng số

Trong đó

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

  • Số lớp

14

3

4

3

2

2

  • Số điểm trường

3

 

 

 

 

 

  • Số học sinh

328

76

67

79

55

51

  Trong đó: - Nữ

161

40

40

30

28

23

- Khuyết tật

13

01

02

08

01

01

- TB- LS

0

0

0

0

0

0

       - Khó khăn

 159

33

38

28

28

32

-  Ở lại lớp

0

0

0

0

0

0

- Mới tuyển

76

76

0

0

0

0

       - Đúng độ tuổi

326/328

76/76

67/67

79/79

  53/55

51/51

       - Học sinh dân tộc

03

01

0

01

0

01

 I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

                 “Thiếu nhi Minh Hóa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

 II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC.

1. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

2. Tổ chức thực hiện phong trào“Thiếu nhi Minh Hóa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” 

3. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản pháp luật liên quan đến trẻ em . Phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

4. Nâng cao chất lượng đội viên, Đổi mới phương thức triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên”. Tập huấn, nâng cao năng lực cho BCH Liên đội, phụ trách Chi đội.

5. Huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ những em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP.

1. Giáo dục lý tưởng, truyền thống

- Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của địa phương, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn. Tham gia chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ. Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” nhân dịp chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục thiếu nhi.    

- Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về Luật Trẻ em thông qua các Hội nghị chuyên đề, tập huấn, các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đội, Liên đội; các hoạt động thi tìm hiểu…

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chủ quyền, nhất là chủ quyền biển đảo Tổ quốc, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo.

- Tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý thức đạo đức, tập trung rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường.

2. Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

a. Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, lối sống

- Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”“Nghìn việc tốt” Cụ thể hoá phong trào xuyên suốt của Đội là “Thiếu nhi Minh Hóa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

- Tiếp tục giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định,

b. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua học tập

- Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho các em, giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi. Định hướng cho các  cách tiếp cận sử dụng đúng cách, hiệu quả internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học tập.

 - Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường, kết nghĩa giao lưu với liên đội trường THCS Minh Hóa, làm tốt phong trào "Bạn giúp bạn"“Đôi bạn cùng tiến"... 

- Tuyên truyền, giáo dục cho các em về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc, tổ chức “Ngày hội đọc sách” và các hoạt động giúp các em ham thích đọc sách, chia sẻ thông tin thu nhận từ sách với bạn bè.

c. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng

 Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong năm học ,phát triển, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tổ chức các trò chơi dân gian, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, của địa phương. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ“Phóng viên nhỏ’’, “Đội tuyên truyền măng non”... 

d. Về phương thức triển khai phong trào.

- Tuyên truyền phố biến cho Đội viên, thiếu niên, nhi đồng về nội dung “Thiếu nhi Minh Hóa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

- Tổ chức cho các em sinh hoạt, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tinh thần học tập suốt đời, nhân ái.

- Tiếp tục triển khai phong trào”Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”...

3. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

a. Công tác nhi đồng

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nhi đồng. Cụ thể hoá các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên”. Duy trì thường xuyên, đảm bảo nội dung, quy trình, đổi mới hình thức sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học, giúp các em làm quen với Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Phát huy vai trò Sao tự quản của nhi đồng dưới sự hướng dẫn của anh, chị phụ trách và phụ trách sao.

b. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với thiếu nhi khi được vào Đội. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Đội Trung ương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình "Rèn luyện đội viên". Chủ động nghiên cứu, tham mưu lồng ghép, với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lưa tuổi.

- Tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra, ghi nhận.

c. Công tác xây dựng Chi đội, Liên đội .

- Duy trì thường xuyên các hoạt động Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập.

-Thúc đẩy hoạt động tự quản của Liên đội, Chi đội và của chính đội viên, xây dựng "Chi đội 3 tốt" và "Liên đội 3 tốt" (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) .

-  Phối hớp với HĐĐ Xã tổ chức tốt các hoạt động bàn giao, tiếp nhận thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè.

- Chủ động nắm bắt số lượng, tình hình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tránh xa các tệ nạn xã hội, ma túy…

d. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

  Lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng Chỉ huy Đội, duy trì tốt nề nếp sinh hoạtTổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội. Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp trường và tham gia thi cấp huyện.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

e. Công tác xây dựng đội ngũ phụ trách thiếu nhi

- Phối hợp Chi bộ, BGH nhà trường chọn giáo viên có năng lực, có kỷ năng về các hoạt động Đội để làm công tác chủ nhiệm lớp.  

- Tổ chức cho giáo viên phụ trách Chi đội thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách”.

- Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, tham mưu hướng dẫn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư và trong dịp nghỉ hè.

 IV.CHỈ TIÊU NĂM HỌC:

100% nhi đồng được tham gia đầy đủ sinh hoạt sao

100% nhi đồng trong độ tuổi được kết nạp vào tổ chức Đội

80% thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đội viên, có 60% đội viên đạt 3 chuyên hiệu

50% thiếu nhi đạt cháu ngoan Bác Hồ

100% đội viên đầy đủ trang phục đội

100 % đội viên thực hiện tốt quỹ giúp bạn vượt khó trong Liên đội

100% đội viên xây dựng quỹ đội và các loại quỹ đầy đủ

100% phụ trách đội, sao được tập huấn nghiệp vụ công tác đội

100% đội viên, sao nhi đồng thsm gí công tác "Trần Quốc Toản"

100% Chi đội , Lớp nhi đồng tổ chức tốt các phong trào thi đua học tập

90% Chi đôi mạnh, còn lại trung bình, không có yếu kém

  + Chỉ tiêu 2 mặt.

Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 100%

Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 50/50 kể cả 01 khuyết tật (100%)

Học sinh được khen thưởng: 198/315 Đạt tỷ lệ 62,9%, tăng 0,4% so với năm học trước.

     * Chất lượng các hội thi: (Dự kiến số HS dự thi)

NỘI DUNG CÁC CUỘC THI

DỰ KIẾN SỐ HỌC SINH DỰ THI

CẤP TRƯỜNG

CẤP HUYỆN

CẤP TỈNH

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

Ngày hội học sinh tiểu học

328

100

10

3,2

03

30,0

Tài năng Tiếng Anh

20

6,3

10

3,2

02

20,0

  • Chất lượng các hội thi:

NỘI DUNG CÁC CUỘC THI

DỰ KIẾN SỐ HỌC SINH DỰ THI

CẤP TRƯỜNG

CẤP HUYỆN

CẤP TỈNH

Thi viết chữ đẹp

305

10

2

Tài năng Tiếng Anh

6

2

1

Liên đội đạt: Liên đội vững mạnh xuất sắc.

V. CHI ĐỘI EM MANG TÊN ANH HÙNG.

  • Lớp 4A: Lý Tự Trọng.
  • Lớp 4B: Bế Văn Đàn.
  • Lớp 5A: Kim Đồng.
  • Lớp 5B: Nguyễn Viết Xuân.

VI. MỘT SỐ MÓC THỜI GIAN QUAN TRỌNG.

- Thi “Em hát dân “ cấp trường vào ngày 20/11.

- Tổ chức HKPĐ cấp trường vào dịp 22/12.

- Thi trò chơi dân gian, Chỉ huy đội giỏi cấp trường nhân ngày 26/3.  

- Tham gia đầy đủ các hội thi do cấp trên tổ chức.

    Trên đây phương hướng kế hoạch hoạt động của Liên đội trường Tiểu học Minh Hóa năm học 2017-2018

 

     HĐĐ XÃ MINH HÓA                           HIỆU TRƯỞNG                            TPT ĐỘI

              CHỦ TỊCH                     

 

                                                                                                                       

 

                                                          Đinh Thị Bạch Dương             Trần Thanh Dũng

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website     
 
 
 
^ Về đầu trang