Báo cáo chi bộ 2016

ĐẢNG UỶ XÃ MINH HOÁ

CHI BỘ TIỂU HỌC MINH HOÁ

Số  ......    BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     

 Minh Hoá, ngày 25 tháng 12 năm 2016.

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2016

 

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm 2016. Nay chi bộ trường TH Minh Hoá báo cáo tổng kết năm 2016 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Tình hình chung:

Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục Tiểu học Minh Hoá trên địa bàn toàn xã Minh Hoá .

Chi bộ trường TH Minh Hoá thực hiện dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã Minh Hoá; thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của các cơ quan, ban ngành cấp trên.

Tổng số Đảng viên năm 2016 là  23 Đảng viên.

Trong đó :

Đảng viên chính thức là : 23  đ/c.

Đảng viên dự bị là : 0  đ/c.

Đảng viên Nữ là : 20  đ/c.

Đảng viên là người dân tộc : 01  đ/c.

Đảng viên mới kết nạp trong năm: 0 đ/c.

Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên :

Đảng viên có trình độ Đại học:  16 đ/c.

Đảng viên có trình độ Cao Đẳng: 04 đ/c.

Đảng viên có trình độ Trung cấp: 03 đ/c.

Về tình hình đội ngũ và cán bộ quản lý:

Tổng số CB GV CNV do chi bộ quản lý là: 27 đ/c.

Trong đó : CBQL: 02; GV: 22 ; CNV : 03)

Về tổ chức các đoàn thể :

* Công đoàn : gồm có: 27 CĐV.

* Đoàn TN : có 04 Đoàn viên

* Đội TN TP Hồ chí Minh : có 14 chi đội và sao nhi đồng với tổng số 313  đội viên, sao nhi đồng

Về Tổ khối có 05 tổ, trong đó: 04 tổ chuyên môn, (01 tổ Văn phòng)

2. Thuận lợi.

Đa số Đảng viên, các đồng chí cán bộ giáo viên công nhân viên trong chi bộ có trình độ văn hoá 12/12. Được đào tạo chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có vốn kiến thức đạt chuẩn và vượt chuẩn so với yêu cầu của xã hội hiện nay.

Cơ sở vật chất lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị và đầu tư, từng bước đáp ứng được nhu cầu giáo dục.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Minh Hoá, của ngành cấp trên chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động, thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục bậc tiểu học từng bước có hiệu quả. Tập thể chi bộ đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng lao động tri thức, đã lãnh đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đảng viên có kinh nghiệm về quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục trong nhà trường .

Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường.

3.  Khó khăn

Các cán bộ giáo viên công nhân viên đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chưa thực sự yên tâm trong công tác, đội ngũ có biến động thay đổi hàng năm.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT NĂM 2016

A. Ưu điểm :

1.  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ Đảng viên, CB, GV, CNV nhận thức sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là : Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Quán triệt các chỉ thị, văn bản qui định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng. Quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương, chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. Tiếp tục quán triệt các văn bản của ngành bổ sung về thực hiện cuộc vận động “Hai không”; Triển khai tới toàn thể các Đảng viên, các cán bộ GV CNV về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đối với công tác quản lý nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm qua nhà trường đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ:  tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng; tỉ lệ huy động học sinh đầu năm học (100%); năm học 2015 - 2016 trường  được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc.

Lãnh đạo kịp thời các hoạt động phong trào từng bước phát triển tốt như các Hội thi các cấp đạt được nhiều giải , ngoài ra còn tổ chức tốt các hoạt động công đoàn, Chi bộ theo các chủ đề chủ điểm tốt,…

Tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT với các đơn vị bạn.

Xây dựng trường học ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp hơn. Được ngành kiểm tra công nhận đạt giải nhì thi thiết kế xanh-sạch-đẹp.

Công tác quản lý tài chính tài sản cũng đi vào nề nếp, không để tình trạng mất mát, thất thoát tài sản.

Lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương giao, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ nhà trường, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình.

- Việc giữ mối quan hệ với chi bộ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú: Chi bộ luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với ban chi uỷ chi bộ, Đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Hòa đồng với mọi ngươi trong cơ quan cũng như nơi cư trú.

-Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở địa phương, cơ quan đơn vị; thực hiện nhiệm vụ công tác kết nạp đảng viên: Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của chi bộ, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền hoạt động từng bước đi vào hiệu quả hơn, xây dựng tổ chức Công đoàn; chi đoàn; Liên chi đội trong sạch vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng của Chi bộ.

* Kết quả thực hiện tổng kết năm học 2015-2016.

          - Kết quả cuối năm học:  Tổng số CBGVNV:  23.

          Số cá nhân đạt LĐTT: 19 

          Số cá nhân đạt CSTĐCS: 03

          Số cá nhân đạt CSTĐ cấp tỉnh: 01

          Tập thể trường đạt: Tập thể Lao động Xuất sắc.

Công đoàn đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp tỉnh.

            * Chất lượng giáo dục học sinh : 

          + Phẩm chất:  Đạt: 100%                

+ Năng lực: Đạt: 100

 Học sinh Xuất săc: 93/292 em. 

 Học sinh tiên tiến 86/292 em

+ Giáo viên:        

          Giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp trường”: 13 đ/c

          Giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp huyện”:  03 đ/c

          Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp huyện:  03 đ/c

Công tác giáo dục đã được chú trọng. Công tác bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CBGV đã được phát huy, triển khai chương trình kế hoạch giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tổ chức các chuyên đề về giảng dạy ứng dung CNTT, triển khai kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường, huyện, tỉnh.

Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” được thực hiện thường xuyên trong từng giai đoạn, đã thúc đẩy hoạt động dạy và học có kỷ cương nề nếp và có hiệu quả.

          * Chi bộ Đảng: Năm 2012; 2013; 2014 đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2015 đạt danh hiệu Chi bộ vững mạnh tiêu biểu.

2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Chi bộ đã xây dựng kế hoạch cho cả năm, và từng tháng, các nội dung đều bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo qui định, bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận bàn bạc trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể Đảng viên.

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng các qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể. 

Chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm triển khai và thực hiện tiêu chuẩn, quy chế đánh giá xếp loại đối với học sinh, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập.

3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội:

a) Đối với chính quyền nhà trường:

Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho các tổ chuyên môn, BGH nhà trường, công tác dự nguồn cán bộ cho các nhiệm kì.

Chỉ đạo để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phương pháp đổi mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

Chỉ đạo công tác phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện nhiệm vụ qui chế chuyên môn, kỷ cương trật tự đơn vị.

Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể như làm tốt công tác phát triển giáo dục, công tác thi đua khen thưởng CB, GV và HS trong từng giai đoạn thi đua của năm học, thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp. Thành lập chi hội khuyến học trong nhà trường, tham mưu với cấp uỷ - chính quyền địa phương phát triển hội khuyến học xã nhằm động viên kịp thời những CB, GV và HS có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

b) Đối với tổ chức đoàn thể:

Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác sự nghiệp giáo dục.  

Chi bộ tham mưu chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đại hội đúng điều lệ quy định, tham mưu về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ đạo công đoàn bằng các chủ chương nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và vai trò đoàn kết trong từng nội bộ đơn vị.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua hai tốt; các phong trào VHVN TDTT theo từng giai đoạn thi đua, tham gia nghiên cứu tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hoá truyền thống dân tộc, tìm hiểu các văn bản pháp luật về : Trật tự an toàn giao thông, sức khỏe đời sống môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống cúm A (H1N1), bệnh chân, tay, miệng.

Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đảng viên.

Hàng tháng chi bộ xem xét và duyệt kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, tham mưu và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng tổ chức. Công tác rèn luyện đội viên được trú trọng và thực hiện thường xuyên trong nhà trường.

4. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:

Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng Đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.

B. Những tồn tại, nguyên nhân:

1.  Tồn tại :

Công tác lãnh đạo đội ngũ về ổn định an tâm công tác, hiệu quả chưa cao.

2.  Nguyên nhân:

Điều kiện, môi trường công tác chưa tốt; Mức độ nhận thức, quan tâm của một số phụ huynh còn nhiều hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục.

3.  Phương hướng, Biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế:

Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận, nghiệp vụ cho cán bộ Đảng viên, tham mưu với cấp trên bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ dự nguồn.

Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện nhân tài  ở Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận.

Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên.

Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2016 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn. Song chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thắng lợi vào nghị quyết của Đảng.

Ý thức của từng Đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc và có tinh thần trách nhiệm cao. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể Đảng viên. Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội đã xây dựng tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, càng tạo cho vai trò của chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo.

 

                                                   T/M CHI BỘ

                                                     BÍ THƯ

 

 

 

                                                         Đinh Thị Bạch Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website      
 
 
^ Về đầu trang