Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 5B
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 5B
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Thái Văn   An 1.32 27 15.5       82/55 82   10/10  
2 Trương Hải   Anh 1.33 25 14.1       87/57 100   10/10  
3 Thái Thế   Anh 1.39 31 16.0       90/60 100   10/10  
4 Cao Văn   Bảy 1.4 35 17.9       84/60 80   10/10  
5 Trương Đình   Đạt 1.37 28 14.9       81/58 109   10/10  
6 Thái Văn   1.35 29 15.9       100/75 100   10/10  
7 Trương Thị   Hằng 1.28 26 15.9       80/55 80   10/10  
8 Đinh Văn   Hợi 1.35 28 15.4       87/57 80   10/10  
9 Trương Đình   Hùng 1.31 24 14.0       81/58 100   10/10  
10 Trương Thị Lệ Huyền 1.33 26 14.7       87/57 80   10/10  
11 Trương Thị   Kiều 1.3 27 16.0       81/59 109   10/10  
12 Trương Hải   Linh 1.39 29 15.0       90/60 90   10/10  
13 Trương Thị Mỹ Linh 1.27 23 14.3       80/55 80   10/10  
14 Thái Nhật   Linh 1.3 28 16.6       87/57 100   10/10  
15 Trương Thị Cẩm Ly 1.26 25 15.7       90/60 100   10/10  
16 Đinh Thị Khánh Ly  1.27 25 15.5       81/59 109   10/10  
17 Trương Thị   Ngân 1.25 26 16.6       90/60 90   10/10  
18 Thái Trương Nữ Nhi  1.35 27 14.8       80/55 80   10/10  
19 Đinh Thị Yến Nhi 1.38 28 14.7       87/57 100   10/10  
20 Đinh Thị Na Ni 1.3 25 14.8       90/60 100   10/10  
21 Trương Ngọc   Oánh 1.31 26 15.2       81/59 109   10/10  
22 Đinh Thanh   Sơn 1.32 27 15.5       90/60 90   10/10  
23 Trương Thị   Thắm 1.29 27 16.2       87/57 100   10/10  
24 Trương Thị   Thắm 1.39 28 14.5       87/57 100   10/10  
25 Thái Thị Phương Thủy 1.33 27 15.3       90/60 100   10/10  
26 Đinh Thị Hồng Trang 1.29 22 13.2       81/59 109   10/10  
27 Thái Văn Minh 1.3 25 14.8       90/60 90   10/10  
28 Trương Thị Hải Yến 1.31 25 14.6       87/57 99   10/10  
               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website      
 
^ Về đầu trang