Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 5A
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
                               
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 5A
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Trương Thế   Anh 1.25 24 15.4       80/55 80   10/10  
2 Hồ  Hoài   Anh 1.33 27 15.3       87/57 100   10/10  
3 Trương  Hoàng   Bách 1.35 26 14.3       90/60 100   10/10  
4 Trương Thị Mỷ Dung 1.38 27 14.2       84/60 80   10/10  
5 Cao  Ánh   Dương 1.28 23 14.0       81/58 109   10/10  
6 Cao Đức   Duy 1.4 34 17.3       100/75 100   10/10  
7 Trương Thị Thu 1.32 37 21.2       80/55 80   10/10  
8 Cao Thu   1.39 28 14.5       87/57 80   10/10  
9 Cao  Đức   Hiếu 1.41 35 17.6       81/58 100   10/10  
10 Trương  Thị  Hoa Huệ 1.33 26 14.7       87/57 80   10/10  
11 Trương Mạnh   Hùng 1.25 22 14.1       81/59 109   10/10  
12 Cao Tấn   Linh 1.45 37 17.6       90/60 90   10/10  
13 Đặng  Quốc   Long 1.38 27 14.2       80/55 80   10/10  
14 Cao  Thị   Ninh 1.34 30 16.7       87/57 100   10/10  
15 Trương Anh    Thái 1.3 27 16.0       90/60 100   10/10  
16 Cao Phương   Thảo 1.36 26 14.1       81/59 109   10/10  
17 Trương Văn   Thông 1.3 24 14.2       90/60 90   10/10  
18 Trương Thị Thanh  Trà 1.25 22 14.1       80/55 80   10/10  
19 Trương  Thị Thu Trang 1.35 21 11.5       87/57 100   10/10  
20 Trương Thanh   Tùng 1.38 27 14.2       90/60 100   10/10  
21 Trương Minh   Tuyên 1.32 24 13.8       81/59 109   10/10  
22 Cao  Quang   Vinh 1.34 25 13.9       90/60 90   10/10  
23 Trương  Công    Vinh 1.3 24 14.2       67/40 100   10/10  
               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website      
 
 
^ Về đầu trang