Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 4B
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
                               
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 4B
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Trương Hoàng Nhất A 1.32 25 14.3       80/55 80   10/10  
2 Thái Quốc   Anh 1.25 23 14.7       110/76 122   10/10  
3 Trương Thị Lan Anh 1.21 22 15.0       84/60 90   10/10  
4 Trương Ngọc Phương Anh 1.25 21 13.4       84/60 105   10/10  
5 Lê  Thị Vàng  Anh 1.27 22 13.6       87/57 80   10/10  
6 Thái Quang   Anh 1.33 27 15.3       87/57 80   10/10  
7 Trương Thị Kim Chi 1.16 21 15.6       81/59 109   10/10  
8 Trương Đình Bảo Chung 1.26 22 13.9       90/60 90   10/10  
9 Trương Hữu   Đoàn 1.24 21 13.7       80/55 80   10/10  
10 Trương Thị   Giang 1.26 22 13.9       87/57 100   10/10  
11 Đinh  Xuân   Hiếu 1.28 23 14.0       90/60 100   10/10  
12 Trương Hửu   Hoàng 1.27 24 14.9       84/60 80   10/10  
13 Thái Mạnh   Hùng 1.28 26 15.9       81/58 109   10/10  
14 Đinh Quang   Huy 1.25 27 17.3       100/75 100   10/10  
15 Trương Đình   Linh 1.28 28 17.1       80/55 80   10/10  
16 Trương  Thị Trà My 1.26 26 16.4       87/57 80   10/10  
17 Thái  Thị Thanh Ngân 1.25 23 14.7       81/58 100   10/10  
18 Trương Thị   Nhi 1.24 22 14.3       87/57 80   10/10  
19 Trương Thị Yến Nhi 1.22 22 14.8       81/59 109   10/10  
20 Thái Quang   Nhớ 1.27 27 16.7       90/60 90   10/10  
21 Trương Thị Kim Phúc 1.22 24 16.1       80/55 80   10/10  
22 Trương  Văn   Quyền 1.25 23 14.7       87/57 100   10/10  
23 Trương Thị Diễm Quỳnh 1.22 23 15.5       90/60 100   10/10  
24 Trương Thái   Sơn 1.28 27 16.5       81/59 109   10/10  
25 Trương Thị  Hồng Thắm 1.25 24 15.4       90/60 90   10/10  
26 Đinh   Thử 1.27 25 15.5       80/55 80   10/10  
27 Thái Văn   Thuận 1.28 27 16.5       87/57 100   10/10  
28 Thái Thị Thùy Trang 1.22 24 16.1       90/60 100   10/10  
29 Trương Đình   1.23 23 15.2       84/60 80 2/10    
30 Hà  Chí Hữu Vinh 1.28 27 16.5       81/58 109   10/10  
31 Trương Thị Vy 1.24 23 15.0       100/75 100   10/10  
32 Đinh Thị Hải Yến 1.27 23 14.3       80/55 80   10/10  
                               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang