Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 4A
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
                               
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 4A
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Đổ Thị Minh Anh 1.28 24 14.6       80/55 80   10/10  
2 Trần Khánh   Băng 1.19 21 14.8       110/76 122   10/10  
3 Trương Thanh   Hằng 1.35 28 15.4       84/60 90   10/10  
4 Cao Mạnh   Hiếu 1.25 22 14.1       84/60 105   10/10  
5 Trương Ngọc   Hòa 1.3 21 12.4       87/57 80   10/10  
6 Chu  Thị  Ánh  Hồng 1.28 25 15.3       87/57 80   10/10  
7 Mai  Hải   Hưng 1.25 28 17.9       81/59 109 2.75/10    
8 Cao Dương Gia Huy 1.2 23 16.0       90/60 90   10/10  
9 Cao Bích   Liên 1.29 26 15.6       80/55 80   10/10  
10 Trần Nhật    Long 1.23 21 13.9       87/57 100   10/10  
11 Cao Thanh   Long 1.28 25 15.3       90/60 100   10/10  
12 Trương Hoàng   Lương 1.38 29 15.2       84/60 80   10/10  
13 Trần Cẩm   Ly 1.29 26 15.6       81/58 109   10/10  
14 Cao Trà   My 1.21 22 15.0       100/75 100   10/10  
15 Cao Thị  Trà  My 1.18 21 15.1       80/55 80   10/10  
16 Hoàng     Phát 1.2 21 14.6       87/57 80   10/10  
17 Cao  Thị Lệ Quyên 1.2 21 14.6       81/58 100   10/10  
18 Cao Thị Phương  Thảo 1.27 25 15.5       87/57 80   10/10  
19 Cao Phương   Thảo 1.25 29 18.6       81/59 109   10/10  
20 Cao Anh   Trí 1.23 27 17.8       90/60 90   10/10  
21 Chu Cao Cẩm Xuyên 1.35 36 19.8       80/55 80   10/10  
22 Trương  Gia   Khánh 1.19 21 14.8       87/57 100   10/10  
23 Trương Thị Lan  Hương 1.21 25 17.1       90/60 100   10/10  
                               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
Thiết kế website   
 
 
 
 
^ Về đầu trang