Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 3C
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
                               
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 3C
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Trương Đình   Anh 1.25 23 14.7       80/55 80   10/10  
2 Trương  Hữu   Anh 1.3 23 13.6       110/76 122   10/10  
3 Đinh Xuân   Bắc 1.22 25 16.8       84/60 90   10/10  
4 Trương Thị Kim Chi 1.2 23 16.0       84/60 105   10/10  
5 Trương Văn   Dân 1.28 35 21.4       87/57 80   10/10  
6 Trương Hữu   Duy 1.23 20 13.2       87/57 80   10/10  
7 Trương Minh   Đức 1.22 23 15.5       81/59 109   2.75/10  
8 Cao Thái   Đức 1.32 25 14.3       90/60 90   10/10  
9 Đinh Thị Thúy Hằng 1.35 32 17.6       80/55 80   10/10  
10 Trương Đình   Hoàn 1.18 22 15.8       87/57 100   10/10  
11 Nguyễn Huy   Hoàng 1.25 24 15.4       90/60 100   10/10  
12 Trương  Minh    Hưng 1.27 22 13.6       84/60 80   10/10  
13 Thái Anh   Kiệt 1.25 24 15.4       81/58 109   10/10  
14 Trương Bảo   Lâm             100/75 100   10/10  
15 Đinh Thị Khánh Linh 1.25 25 16.0       80/55 80   10/10  
16 Trương  Văn   Lĩnh 1.24 22 14.3       87/57 80 2/10    
17 Trương Thị Cẩm Ly 1.24 22 14.3       81/58 100   10/10  
18 Đinh Khánh   Ly 1.2 20 13.9       87/57 80   10/10  
19 Cao Hoàng Khánh Ly 1.2 22 15.3       81/59 109   10/10  
20 Nguyễn Hải   Nam 1.21 22 15.0       90/60 90   10/10  
21 Thái  Thị Tuyết  Nhi 1.18 22 15.8       80/55 80   10/10  
22 Đinh Tiến   Phát 1.27 25 15.5       87/57 100   10/10  
23 Thái   Quảng 1.31 34 19.8       90/60 100   10/10  
24 Thái Cao   Quốc 1.32 24 13.8       80/55 80   10/10  
25 Trương Thị   Thắm 1.2 21 14.6       87/57 80   10/10  
26 Cao Thanh   Thảo 1.21 22 15.0       81/58 100   10/10  
27 Nguyễn Minh   Thư 1.18 20 14.4       87/57 80   10/10  
28 Đinh Thị Thanh Thúy 1.28 27 16.5       81/59 109   10/10  
29 Trương Nữ Trinh 1.22 21 14.1       90/60 90   10/10  
30 Trương Đình   Tuấn 1.2 22 15.3       80/55 80   10/10  
31 Trương Quốc   Việt 1.25 23 14.7       87/57 100   10/10  
32 Thái  Phong   1.3 24 14.2       90/60 100   10/10  
                               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website    
 
 
^ Về đầu trang