Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 3B
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 3B
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Trương  Tuấn    Anh 1.19 22 15.5       80/55 80   10/10  
2 Hoàng Trần Gia Bảo 1.2 22 15.3       110/76 122   10/10  
3 Cao  Ngọc  Yến Chi 1.3 42 24.9       84/60 90   10/10  
4 Cao Thị Kim Chi 1.15 19 14.4       84/60 105   10/10  
5 Cao  Xuân    Diễn 1.16 25 18.6       87/57 80   10/10  
6 Cao Thái   Dương 1.21 21 14.3       87/57 80   10/10  
7 Cao Ngọc   Hiếu 1.22 27 18.1       81/59 109   10/10  
8 Cao Viết   Hoàn 1.17 22 16.1       90/60 90   10/10  
9 Trương Huy   Hoàng 1.19 25 17.7       80/55 80   10/10  
10 Cao Kế   Hương 1.15 22 16.6       87/57 100   10/10  
11 Trần Quốc   Huy 1.17 23 16.8       90/60 100   10/10  
12 Trương Đan   Huy 1.19 24 16.9       84/60 80   10/10  
13 Cao Chí   Kiên 1.2 24 16.7       81/58 109   10/10  
14 Trương  Văn   Long 1.24 25 16.3       100/75 100   10/10  
15 Trương Thi Na 1.23 24 15.9       80/55 80   10/10  
16 Cao  Nữ Như Ngọc 1.22 24 16.1       87/57 80   10/10  
17 Trần  Bảo   Nhi 1.22 14 9.4       81/58 100   10/10  
18 Trần  Đại    Phúc 1.19 20 14.1       87/57 80   10/10  
19 Trương  Mạnh   Quân 1.21 20 13.7       81/59 109   10/10  
20 Cao Thị       Hoa Sen 1.11 26 21.1       90/60 90   10/10  
21 Cao Phương   Thảo 1.19 22 15.5       80/55 80   10/10  
22 Trương Thanh   Thảo 1.17 22 16.1       87/57 100   10/10  
23 Cao Phương   Trình 1.2 28 19.4       90/60 100   10/10  
24 Cao Thị Kim Yến 1.17 24 17.5       87/57 100   10-Oct  
               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang