Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 3A
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 3A
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Trương Hoàng   Anh 1.3 37 21.9       80/55 80   10/10  
2 Cao Dương Thế Anh 1.3 24 14.2       110/76 122   10/10  
3 Trần Gia   Bảo 1.19 18 12.7       84/60 90   10/10  
4 Cao Bảo    Châu 1.3 34 20.1       84/60 105   10/10  
5 Cao Xuân   Đức 1.34 22 12.3       87/57 80   10/10  
6 Trương Anh   Dũng 1.16 17 12.6       87/57 80   10/10  
7 Cao Ngọc   Hoàn 1.19 18 12.7       81/59 109 5/10    
8 Phạm Khánh   Hưng 1.25 22 14.1       90/60 90   10/10  
9 Cao Thị   Hương 1.25 20 12.8       80/55 80   10/10  
10 Trương Thị Lan Hương 1.34 23 12.8       87/57 100   10/10  
11 Trương Gia   Huy 1.38 50 26.3       90/60 100   10/10  
12 Trương Đan   Huy 1.24 21 13.7       84/60 80   10/10  
13 Cao Bảo   Lâm 1.29 22 13.2       81/58 109   10/10  
14 Cao Nhật   Long 1.2 20 13.9       100/75 100   10/10  
15 Cao An   Na 1.24 20 13.0       80/55 80   10/10  
16 Đinh Cao Thiên Ngọc 1.24 22 14.3       87/57 80   10/10  
17 Cao Quỳnh   Như 1.15 19 14.4       81/58 100   10/10  
18 Cao Minh   Quân 1.22 20 13.4       87/57 80   10/10  
19 Trương  Anh   Thái 1.24 23 15.0       81/59 109   10/10  
20 Trương  Văn   Thắng 1.2 20 13.9       90/60 90   10/10  
21 Trương Thị Thu Thảo 1.13 35 27.4       80/55 80   10/10  
22 Cao Thùy    Trang 1.27 21 13.0       87/57 100   10/10  
23 Cao Thị Vy 1.26 24 15.1       90/60 100   10/10  
               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website  
^ Về đầu trang