Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 2D
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
                               
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 2D
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Đinh  Văn    Đức  1.17 18 13.1       80/55 80 10/10    
2 Đinh Thị  Mỹ  Hoa  1.18 19 13.6       110/76 122 10/10    
3 Đinh Thị    Hoài  1.14 20 15.4       84/60 90 10/10    
4 Đinh  Thị  Hoa  Lan  1.15 19 14.4       84/60 105 10/10    
5 Đinh  Thị Khánh  Ngọc 1.17 19 13.9       87/57 80 10/10    
6 Đinh Tuấn    Ni 1.16 18 13.4       87/57 80 10/10    
7 Nguyễn  Thị Thủy Tiên  1.17 19 13.9       81/59 109 2.75/10    
                               
               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website  
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang