Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 2C
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
                               
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 2C
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Trương  Quỳnh    Anh  1.18 22 15.8       80/55 80 2/10    
2 Trương  Thị  Kim  Chi 1.18 22 15.8       110/76 122   10/10  
3 Trương  Thị  Kim Chi 1.13 18 14.1       84/60 90   10/10  
4 Trương  Đình    Duy 1.28 20 12.2       84/60 105   10/10  
5 Trương  Thị Mỹ  Giang  1.08 18 15.4       87/57 80   10/10  
6 Trương  Ngân    Hà  1.2 21 14.6       87/57 80   10/10  
7 Trương Đình    Hải  1.28 22 13.4       81/59 109   10/10  
8 Trương Thị    Hòa  1.18 20 14.4       90/60 90   10/10  
9 Trần  Huy    Hoàng  1.11 20 16.2       80/55 80   10/10  
10 Trương  Thị  Kim  Huệ  1.15 18 13.6       87/57 100   10/10  
11 Trương  Đình    Huệ  1.17 21 15.3       90/60 100   10/10  
12 Trương  Văn    Khanh 1.09 18 15.2       84/60 80   10/10  
13 Trương  Thị  Cẩm  Ly 1.08 18 15.4       81/58 109   10/10  
14 Thái  Văn    Mạnh  1.2 22 15.3       100/75 100   10/10  
15 Trương  Thị  Trà  My 1.18 20 14.4       80/55 80   10/10  
16 Trương  Tâm    Như 1.1 17 14.0       87/57 80   10/10  
17 Trương  Thị  Minh  Phương 1.1 19 15.7       81/58 100   10/10  
18 Trương  Văn    Sinh 1.17 20 14.6       87/57 80   10/10  
19 Mai  Thị   Anh  Thư 1.18 21 15.1       81/59 109   10/10  
20 Trương  Văn    Vĩnh  1.16 20 14.9       90/60 90   10/10  
21 Trương  Thị  Phương  Vy 1.1 18 14.9       80/55 80   10/10  
                               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website     
^ Về đầu trang