Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 2B
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
                               
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 2B
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Cao  Trương  Ngọc  Ánh  1.18 25 18.0       80/55 80   10/10  
2 Trương  Duy    Bảo  1.25 24 15.4       110/76 122   10/10  
3 Trương  Gia    Bảo  1.08 17 14.6       84/60 90   10/10  
4 Cao Hải    Đăng 1.15 21 15.9       84/60 105   10/10  
5 Cao  Thị  Thu  Hiền  1.3 27 16.0       87/57 80   10/10  
6 Trương  Trung    Hiếu  1.18 20 14.4       87/57 80   10/10  
7 Cao    Kim  Huệ  1.17 20 14.6       81/59 109   10/10  
8 Cao  Khánh    Huyền  1.23 22 14.5       90/60 90   10/10  
9 Trương  Thị  Thu  Huyền  1.22 21 14.1       80/55 80 2/10    
10 Cao  Thị  Thu  Hương  1.13 20 15.7       87/57 100   10/10  
11 Trương  Khánh    Ly  1.23 22 14.5       90/60 100   10/10  
12 Cao  Yến    Nhi 1.15 19 14.4       84/60 80   10/10  
13 Trương  Thị  Hồng  Nhi 1.18 22 15.8       81/58 109   10/10  
14 Cao  Đức    Phương 1.19 20 14.1       100/75 100   10/10  
15 Trần  Bảo    Ngọc 1.16 20 14.9       80/55 80   10/10  
16 Trương  Hồng    Phúc 1.17 21 15.3       87/57 80   10/10  
17 Trương  Đức    Việt 1.21 25 17.1       81/58 100   10/10  
18 Trương  Tú    Trinh 1.16 21 15.6       87/57 80   10/10  
19 Cao  Thị  Kim  Yến  1.08 17 14.6       81/59 109   10/10  
                               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
Thiết kế website   
 
 
 
 
^ Về đầu trang