Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 2A
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
                               
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 2A
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Nguyễn Thế    Anh  1.18 20 14.4       80/55 80   10/10  
2 Trương  Thị  Lan  Anh  1.27 35 21.7       110/76 122   10/10  
3 Cao  Thiên    Bảo  1.22 22 14.8       84/60 90   10/10  
4 Trương  Tiến    Dũng  1.17 20 14.6       84/60 105   10/10  
5 Cao  Thành    Đạt 1.15 17 12.9       87/57 80   10/10  
6 Cao  Thị  Mỷ  Giang  1.13 17 13.3       87/57 80   10/10  
7 Cao  Thị  Trà  Giang 1.12 17 13.6       81/59 109   10/10  
8 Cao  Tiến   Hải 1.12 16 12.8       90/60 90   10/10  
9 Cao Thị  Thu Hiền 1.14 17 13.1       80/55 80   10/10  
10 Trương  Thị Thu Hiền  1.24 21 13.7       87/57 100   10/10  
11 Trương  Hà    Linh  1.08 17 14.6       90/60 100   10/10  
12 Cao  Thị  Nguyệt Nga 1.15 17 12.9       84/60 80   10/10  
13 Trần  Cát    Phượng 1.17 18 13.1       81/58 109   10/10  
14 Trương  Vệ   Quân 1.15 20 15.1       100/75 100   10/10  
15 Cao  Gia    Thành  1.17 20 14.6       80/55 80   10/10  
16 Trương  Thanh    Thảo  1.18 20 14.4       87/57 80   10/10  
17 Cao Thị Anh  Thư 1.18 21 15.1       81/58 100   10/10  
18 Cao  Tiến    Tình  1.19 21 14.8       87/57 80   10/10  
19 Cao  Hoàng    1.18 19 13.6       81/59 109   10/10  
                               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
 
Thiết kế website
 
 
 
 
^ Về đầu trang