Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 1C
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
                               
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 1C
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
1 Trương Quỳnh   Anh 1.1 18 14.9       63/40 89   10/10  
2 Nguyễn Thùy   Dung 1.08 17 14.6       78/50 90   10/10  
3 Cao Đức   Huy 1.12 19 15.1       80/43 85   10/10  
4 Đinh Văn   Khôi 1.11 18 14.6       85/51 99   10/10  
5 Cao Trung   Nguyên 1.14 19 14.6       82/53 97   10/10  
6 Đinh Trí   Nguyễn 1.15 18 13.6       90/45 98   10/10  
7 Đinh Thị Quỳnh Như 1.13 19 14.9       87/58 104   10/10  
8 Đinh Minh   Quang 1.17 18 13.1       85/51 99   10/10  
9 Đinh Thị Thanh Trúc 1.19 19 13.4       82/53 97   10/10  
10 Đinh Thị Ngọc Uyên 1.14 17 13.1       90/45 98   10/10  
11 Đinh Thùy   Vân 1.12 18 14.3       87/58 104   10/10  
                               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website       
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang