Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 1B
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA        
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA        
                               
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 1B
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phú THỊ LỰC GHI CHÚ
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
  Trương Hoàng Trung Á 1.14 20 15.4       63/40 89   10/10  
2 Thái Tiến   Dũng 1.12 15 12.0       78/50 90   10/10  
3 Trương Văn   Duy 1.10 17 14.0       80/43 85   10/10  
4 Thái Thị Lin Đan 1.13 20 15.7       85/51 99   10/10  
5 Trương   Hữu Đạt 1.21 24 16.4       82/53 97   10/10  
6 Đinh Hoàng   Gia 1.10 20 16.5       90/45 98   10/10  
7 Thái Thị Giang 1.11 17 13.8       87/58 104   10/10  
8 Thái Thành   Hải 1.08 16 13.7       86/49 101   10/10  
9 Trương   Gia Hân 1.16 20 14.9       67/40 98   10/10  
10 Hồ Sỹ   Hoàng 1.17 17 12.4       81/53 95   10/10  
11 Thái Xuân   Hoàng 1.18 18 12.9       86/46 89   10/10  
12 Thái Văn   Hùng 1.12 15 12.0       87/45 97   10/10  
13 Đoàn Duy   Hưng 1.13 17 13.3       100/62 89   10/10  
14 Hồ   Gia Huy 1.23 32 21.2       96/42 91   10/10  
15 Trương Gia   Khang 1.13 17 13.3       91/68 93   10/10  
16 Trương Văn   Linh 1.16 19 14.1       80/47 88   10/10  
17 Trương Bảo   Ngọc 1.13 16 12.5       63/40 85   10/10  
18 Thái Long   Nhật 1.15 18 13.6       78/50 98   10/10  
19 Trương Văn   Phương  1.10 17 14.0       80/43 89   10/10  
20 Trương Đức   Quế 1.19 19 13.4       85/51 87   10/10  
21 Thái Văn   Quỳnh 1.12 17 13.6       82/53 89   10/10  
22 Đinh Nữ Quỳnh 1.08 15 12.9       90/45 88   10/10  
23 Cao Thái   Tài 1.15 20 15.1       87/58 89   10/10  
24 Thái Thị Phương Thảo 1.15 20 15.1       86/49 87   10/10  
25 Trương Hoài   Thương 1.15 17 12.9       67/40 89   10/10  
26 Trương Đình   Thủy 1.05 16 14.5       81/53 99   10/10  
27 Ngọc Bảo Thy 1.10 17 14.0       86/46 98   10/10  
28 Thái Thị Huyền Trang 1.22 21 14.1       87/45 85   10/10  
29 Trương Thị Yến Trang 1.08 17 14.6       100/62 88   10/10  
30 Trương Văn   Tuấn 1.18 18 12.9       96/42 89   10/10  
31 Thái   Vy 1.05 15 13.6       91/68 99   10/10  
32 Trương Hữu   Xuân 1.05 15 13.6       80/47 87   10/10  
33 Trương Thị Bảo Yến 1.04 15 13.9       82/50 85   10-Oct  
                               
  Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
  Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website
 
 
 
^ Về đầu trang