Bảng cân đo chiều cao, cân nặng Năm học 2017-2018 Lớp 1A
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN MINH HÓA          
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA          
                                 
BẢNG CÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG NĂM HỌC 2017-2018  
Lớp 1A  
TT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II HUYẾT ÁP(mmhg) NHỊP TIM(lần/phút THỊ LỰC GHI CHÚ  
Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Chiều
cao
Cân
nặng
BMI Có kính Không có
 kính
 
1 Trương Quỳnh                                Anh 1.16 19 14.1       63/40 89   10/10    
2 Tưởng Thị  Mỹ Anh        1.10 16 13.2       78/50 90   10/10    
3 Hoàng Gia   Bảo 1.11 16 13.0       80/43 85   10/10    
4 Cao Kim Ngọc Châu 1.08 16 13.7       85/51 99   10/10    
5 Cao   Thị Kim Đan 1.11 18 14.6       82/53 97   10/10    
6 Cao Hoàng   Đình 1.08 16 13.7       90/45 98   10/10    
7 Cao   Thị Hương Giang 1.08 15 12.9       87/58 104   10/10    
8 Cao Hương   Giang 1.09 19 16.0       86/49 101   10/10    
9 Trương Thị Trà Giang 1.16 28 20.8       67/40 98   10/10    
10 Cao Thị Trà Giang 1.12 16 12.8       81/53 95   10/10    
11 Cao Thị Thúy Hằng 1.06 15 13.3       86/46 89   10/10    
12 Cao   Thị   Hoài 1.12 19 15.1       87/45 97   10/10    
13 Trương   Anh Hoàn 1.06 16 14.2       100/62 89   10/10    
14 Trương   Nhật   Hoàng 1.08 16 13.7       96/42 91   10/10    
15 Cao   Duy   Hoàng 1.13 18 14.1       91/68 93   10/10    
16 Trương   Viết   Hoàng 1.1 18 14.9       80/47 88   10/10    
17 Cao   Anh Hoàng 1.18 27 19.4       63/40 85   10/10    
18 Cao   Thị Hoa Hồng 1.08 14 12.0       78/50 98   10/10    
19 Trương Thị Hoa Hồng 1.05 16 14.5       80/43 89   10/10    
20 Cao   Diệu   Huyền 1.08 15 12.9       85/51 87   10/10    
21 Cao    Thị Khánh Huyền 9.9 13 0.1       82/53 89   10/10    
22 Cao Thị   Huyền 1.02 14 13.5       90/45 88   10/10    
23 Trương Thị Mỹ Linh 1.1 14 11.6       87/58 89   10/10    
24 Cao Nữ Khánh Linh 1.1 21 17.4       86/49 87   10/10    
25 Cao Diệu   Linh 1.04 14 12.9       67/40 89   10/10    
26 Trương Sen   Ly 1.03 16 15.1       81/53 99   10/10    
27 Cao   My 1.08 16 13.7       86/46 98   10/10    
28 Trương Cao   Năng 1.11 18 14.6       87/45 85   10/10    
29 Trương Thị Hoài Nhi 1.12 18 14.3       100/62 88   10/10    
30 Cao Trương Bảo Quốc 1.07 17 14.8       96/42 89   10/10    
31 Trương Duy   Sang 1.1 18 14.9       91/68 99   10/10    
32 Trương Thị Hương Trà 1.12 17 13.6       80/47 87   10/10    
                                 
                 
    Nhân viên y tế           HIỆU TRƯỞNG
                                 
                                 
                                 
    Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Đinh Thị Bạch Dương
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
Thiết kế website     
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang